โคกกระเทียมวิทยาลัย

งานนิทรรศการวิชาการ "เปิดบ้านสู่โลกแห่งการเรียนรู้ (Open house) " ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยจัดกิจกรรมงานนิทรรศการวิชาการ "เปิดบ้านสู่โลกแห่งการเรียนรู้ (Open house) " ปีการศึกษา 2557 โดยมีพลตรีธนาธิป บุนนาค รองเลขาธิการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ ดร.สุรพงษ์  งามสม นายกสมาคม EIS แห่งประเทศไทย ประธานหลักสูตรพัฒนา ICT ของ สพฐ.และ สบมท.  เป็นประธานเปิดงาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติ นายปราโมทย์  วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ และนายพิศิษฐ์...
22/ก.พ./15 - อ่าน [5,153] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดของสพม. 5
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าสอบเป็นผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สพม. 5) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดสิงห์บุรี วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
22/ก.พ./15 - อ่าน [2,487] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันพฤหัสที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงความยินดีในการจบการศึกษาของนักเรียนรุ่นพี่จากรุ่นน้องชั้นต่าง ๆ การประกาศรายชื่อนักเรียนดาวเด่นขวัญใจนักเรียน การฟังพระธรรมเทศนา ฯลฯ ในวันพฤหัสที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
15/ก.พ./15 - อ่าน [5,291] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
กิจกรรมนิทรรศการภาษาและวัฒนธรรมจีน วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
เนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี พ.ศ. 2558 นางพรนิภา  ลักษณะโต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและคณะครู จัดกิจกรรมนิทรรศการภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยมีสิบเอกเลอพงศ์  ยังเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีเปิด งานนิทรรศการมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงของนักเรียน การจัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน ฐานกิจกรรมสอยดาวคำศัพท์ ศิลปะการตัดกระดาษจีน การฝึกเขียนภาษาจีนด้วยพู่กัน ฯลฯ ณ...
12/ก.พ./15 - อ่าน [3,419] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
ร่วมพิธีเปิดอาคาร "คนทำดีอวดผี" ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ร่วมพิธีเปิดอาคาร "คนทำดีอวดผี" ของบริษัท Work Point ร่วมกับท่านเจ้าคุณอลงกต โดยได้ร่วมทำบุญบริจาค ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี อาคารนี้สร้างขึ้นเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์จากแรงศรัทธาของประชาชนคนไทยทั่วประเทศผ่านทางรายการคนอวดผี วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
12/ก.พ./15 - อ่าน [2,542] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปี พ.ศ. 2558 วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
งานส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียนโดยครูพิสิณี ยี่โถขาว จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนได้เลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและอนุเคราะห์จาก คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลพบุรี ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ วันอังคารที่ 10 มกราคม 2558
11/ก.พ./15 - อ่าน [2,006] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานราตรีเหลือง-ดำ 58 วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2558
นายยุทธพงษ์ โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย และ นายกฤตพงศ์ ปานผา นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนโคกกะเท่ียมวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการการจัดงานราตรีเหลือง-ดำ 58 ร่วมเป็นประธานการประชุมครูและคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า เรื่องการจัดงานราตรีเหลือง-ดำ 58 ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
09/ก.พ./15 - อ่าน [2,371] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
นายยุทธพงษ์ โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ชุดที่ 22 (2557-2558) ประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 27 มกราคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร
09/ก.พ./15 - อ่าน [2,473] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
การสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบโรงเรียนพระนารายณ์
การสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนพระนายณ์วันที่สอง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการดำเนินการสอบพร้อมผู้แทน สทศ. มีความพร้อม 100%
04/ก.พ./15 - อ่าน [2,589] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2558
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2558 เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย โดยให้มีการสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด ณ สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 2 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี และจัดให้ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น.
02/ก.พ./15 - อ่าน [3,294] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย

หน้า

Subscribe to โคกกระเทียมวิทยาลัย