โคกกระเทียมวิทยาลัย

คณะผู้บริหารและคณะครูประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู  เดินทางไปประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ปี พ.ศ. 2558 ณ อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ต จังหวัดระยอง วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2558 รงเรียน ปี พ.ศ. 2558
13/พ.ค./15 - อ่าน [3,910] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2558 วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558
05/พ.ค./15 - อ่าน [3,848] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
ร่วมประชุมในเวทีปฏิรูปการศึกษา ที่เสนอใช้ ม.44 กระทรวงศึกษาธิการ
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ศรีราชา เจริญพานิชย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ พลตรีชนาธิป บุนนาค รอง ผอ.สมท.กอ.รมน.ในเวทีปฏิรูปการศึกษา ที่เสนอใช้ ม.44 กระทรวงศึกษาธิการ 
05/พ.ค./15 - อ่าน [3,253] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดลพบุรี วันที่ 25 เมษายน 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดลพบุรี วันที่ 25 เมษายน 2558
30/เม.ย./15 - อ่าน [3,456] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
ต้อนรับสามเณรธุดงค์ จำนวน 300 รูป ร่วมทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยและคณะครูร่วมให้การต้อนรับสามเณรธุดงค์ จำนวน 300 รูป เดินธุดงค์จากวัดสิริจันทรนิมิตร(วัดเขาพระงาม) ผ่านโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย โดยทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณรและญาติโยม ณ โดมเอนกประสงค์ของโรงเรียน วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558
23/เม.ย./15 - อ่าน [3,846] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันรับสมัครวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2558 ถึงวันมอบตัว วันที่ 8 - 9 เมษายน 2558
23/เม.ย./15 - อ่าน [4,252] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557(ครั้งที่ 44) ณ ศูนย์การประชุม MCC MALL เดอะมอลล์นครราชสีมา วันที่ 15-18 มีนาคม 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การมัธยมศึกษา นำพาเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 (ครั้งที่ 44) จัดโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ณ ศูนย์การประชุม MCC MALL เดอะมอลล์นครราชสีมา วันที่ 15-18 มีนาคม 2558
18/มี.ค./15 - อ่าน [4,557] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
เข้าร่วมแข่งขันกีฬามิตรสัมพันธ์ครู จังหวัดลพบุรี ณ โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี วันที่ 12 มีนาคม 2558
นางมณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬามิตรสัมพันธ์ครู จังหวัดลพบุรี ปีการศึกษา 2558 โดยมีนายอมรศักดิ์ เรืองรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา และประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันกีฬาฯ ณ โรงเรียนพระนารายณ์ วันที่ 12 มีนาคม 2558
18/มี.ค./15 - อ่าน [5,424] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนพระนารายณ์ วันที่ 9 มีนาคม 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย และคณะครูเดินทางไปส่งครูปิ่นรัตน์ ร่มสายหยุด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย และ ครูวิลาวรรณ  ศรีชมภู ครูกลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพฯ ณ โรงเรียนพระนารายณ์ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนพระนารายณ์และคณะครูส่วนหนึ่งให้การต้อนรับ วันที่ 9 มีนาคม 2558
18/มี.ค./15 - อ่าน [10,158] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
ร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดลพบุรี วันที่ 10 มีนาคม 2558
นายอมรศักดิ์ เรืองรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา และประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมจังหวัดลพบุรี โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ณ หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี วันที่ 10 มีนาคม 2558
18/มี.ค./15 - อ่าน [3,701] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย

หน้า

Subscribe to โคกกระเทียมวิทยาลัย