โคกกระเทียมวิทยาลัย

ต้อนรับสามเณรธุดงค์ จำนวน 300 รูป ร่วมทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยและคณะครูร่วมให้การต้อนรับสามเณรธุดงค์ จำนวน 300 รูป เดินธุดงค์จากวัดสิริจันทรนิมิตร(วัดเขาพระงาม) ผ่านโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย โดยทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณรและญาติโยม ณ โดมเอนกประสงค์ของโรงเรียน วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558
23/เม.ย./15 - อ่าน [2,129] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันรับสมัครวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2558 ถึงวันมอบตัว วันที่ 8 - 9 เมษายน 2558
23/เม.ย./15 - อ่าน [2,180] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557(ครั้งที่ 44) ณ ศูนย์การประชุม MCC MALL เดอะมอลล์นครราชสีมา วันที่ 15-18 มีนาคม 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การมัธยมศึกษา นำพาเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 (ครั้งที่ 44) จัดโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ณ ศูนย์การประชุม MCC MALL เดอะมอลล์นครราชสีมา วันที่ 15-18 มีนาคม 2558
18/มี.ค./15 - อ่าน [2,553] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
เข้าร่วมแข่งขันกีฬามิตรสัมพันธ์ครู จังหวัดลพบุรี ณ โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี วันที่ 12 มีนาคม 2558
นางมณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬามิตรสัมพันธ์ครู จังหวัดลพบุรี ปีการศึกษา 2558 โดยมีนายอมรศักดิ์ เรืองรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา และประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันกีฬาฯ ณ โรงเรียนพระนารายณ์ วันที่ 12 มีนาคม 2558
18/มี.ค./15 - อ่าน [3,027] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนพระนารายณ์ วันที่ 9 มีนาคม 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย และคณะครูเดินทางไปส่งครูปิ่นรัตน์ ร่มสายหยุด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย และ ครูวิลาวรรณ  ศรีชมภู ครูกลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพฯ ณ โรงเรียนพระนารายณ์ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนพระนารายณ์และคณะครูส่วนหนึ่งให้การต้อนรับ วันที่ 9 มีนาคม 2558
18/มี.ค./15 - อ่าน [5,895] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
ร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดลพบุรี วันที่ 10 มีนาคม 2558
นายอมรศักดิ์ เรืองรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา และประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมจังหวัดลพบุรี โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ณ หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี วันที่ 10 มีนาคม 2558
18/มี.ค./15 - อ่าน [2,045] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
งานราตรีเหลือง-ดำ 58 ประจำปี พ.ศ. 2558
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานงานราตรีเหลือง-ดำ 58 ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเรียนเก่าและโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติได้พบปะสังสรรค์ เพลิดเพลินกับดนตรีลีลาศ รำวง และดูคอนเสิร์ตนักร้องดัง ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย วันที่ 7 มีนาคม 2558
18/มี.ค./15 - อ่าน [2,950] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
ส่งครูจีนเข้าที่พักก่อนเดินทางกลับประเทศจีน
นายยุทธพงษ์ โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยและตัวแทนครูเดินทางไปส่งครูจีน Miss Tang Yan และ Miss Lui Pei เข้าโรงแรมที่พัก โรงแรมนูโวซิตี้และโรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพฯ  วันที่ 2 และ 9 มีนาคม 2558 ก่อนเดินทางกลับประเทศจีน
18/มี.ค./15 - อ่าน [2,632] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
นางกัญกร แสงวิทยาประทีป รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557
นางมณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มอบเกียรติบัตร แก่นางกัญกร  แสงวิทยาประทีป  ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย  ได้รับรางวัลครูสอนดี สพม.5 ระดับ ดีเยี่ยม  (ลำดับที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2557   และได้รับรางวัลครูดีเด่นมูลนิธิชงค์ - อรุณี  วงษ์ขันธ์ ประจำปี พ.ศ.  2557 
18/มี.ค./15 - อ่าน [2,467] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
ร่วมใจแต่งไทยให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดลพบุรีแต่งไทยช่วงงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยนำโดยนายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมใจแต่งไทยเพื่อให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดลพบุรีช่วงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 ระหว่งวันที่ 15 มกราคม ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
22/ก.พ./15 - อ่าน [2,797] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย

หน้า

Subscribe to โคกกระเทียมวิทยาลัย