โคกกระเทียมวิทยาลัย

นักศึกษาจีนหลักสูตรนานาชาติจากมหาวิทยาลัยกุ้ยโจวมาสอนภาษาจีนเป็นระยะเวลา 1 ปี
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ไปต้อนรับนักศึกษาจีนหลักสูตรนานาชาติชื่อ จางหลงฉือ ( (Zhang Rongju) จากมหาวิทยาลัยกุ้ยโจวมาสอนภาษาจีนที่โรงเรียนเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีเลขาธิการพรรคมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ท่านเฉินหยาง นำคณะนักศึกษาจำนวน 15 คน มาส่งให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อมอบให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งสามารถสอนภาษาและวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558...
18/มิ.ย./15 - อ่าน [3,701] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
การฝึกอบรมค่ายเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2558 วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2558
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานทหารกองทัพบก ให้การสนับสนุนนำนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมค่ายเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2558 เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน ตลอดจนส่งเสริมความรู้การปกครอง การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การเป็นเยาวชนของชาติที่ดี  ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จังหวัดลพบุรี วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2558ิ ...
18/มิ.ย./15 - อ่าน [4,551] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
การเข้าค่ายพุทธบุตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยเป็นประธานการเข้าค่ายพุทธบุตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2558 เพืื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนประจำปี 2558 ณ วัดเขาวงกฎ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันที่ 10 -12 มิถุนายน 2558
17/มิ.ย./15 - อ่าน [3,543] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2558
นายยุทธพงษ์ โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เป็นประธานพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558
14/มิ.ย./15 - อ่าน [4,032] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพฯ เขต 12 จัดทำโครงการจิตอาสาฯวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558
นายพันธ์เทพ เปาริก ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร เขต 12 จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เนื่องในโอกาสมีพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา โดยเลือกโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยเป็นสถานที่จัดทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา  กิจกรรมประกอบด้วยการซ่อมบำรุงโต๊ะเก้าอี้ ทาสีห้องสมุด ห้องแนะแนว ห้องปกครอง การทำบุญตักบาตร  มอบทุนการศึกษาและการปลูกต้นไม้ ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558
09/มิ.ย./15 - อ่าน [3,574] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอปฏิรูปการศึกษา ของ ส.บ.ม.ท. ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เข้าประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอปฏิรูปการศึกษา ของ ส.บ.ม.ท. โดยมีนายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขา สพฐ. และผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นประธานการประชุมและมีดร.วัชรินทร์  ศรีบุรินทร์ นายก ส.บ.ม.ท. เข้าประชุม ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
27/พ.ค./15 - อ่าน [3,228] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
การต้อนรับครูอาสาสมัครจีนหน้าเสาธง วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
สิบเอกเลอพงศ์  ยังเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย กล่าวต้อนรับครูอาสาสมัครจีนหน้าเสาธงและ Ms. Shang Shixia ได้กล่าวทักทายนักเรียนในโอกาสได้มาสอนภาษาจีน ปีการศึกษา 2558  วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
27/พ.ค./15 - อ่าน [3,519] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
รองผู้อำนวยการ สพม.5 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558
นายชูเกียรติ  บุญรอด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เนื่องในโอกาสโรงเรียนเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 โดยกล่าวทักทายคณะครูและนักเรียนหน้าเสาธงและประชุมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
27/พ.ค./15 - อ่าน [4,413] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
การรับครูอาสาสมัครจีนจากประเทศสาธารณประชาชนจีน วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558
นางพรนิภา ลักษณะโต หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และนางนรินทร์รัตน์ ศรีสันดา เป็นตัวแทนโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยไปรับอาสาสมัครจีนจากประเทศสาธารณประชาชนจีน Ms.Shang Shixia (สายลม) มาเป็นครูสอนภาษาจีน ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558
21/พ.ค./15 - อ่าน [3,939] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
การต้อนรับครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่การสอนใหม่และคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2558
สิบเอกเลอพงศ์  ยังเจริญ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ให้การต้อนรับครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่การสอนใหม่และคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ลพบุรี และวิทยาลัยพลศึกษาอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2558 วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558
21/พ.ค./15 - อ่าน [3,514] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย

หน้า

Subscribe to โคกกระเทียมวิทยาลัย