โคกกระเทียมวิทยาลัย

สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพฯ เขต 12 จัดทำโครงการจิตอาสาฯวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558
นายพันธ์เทพ เปาริก ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร เขต 12 จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เนื่องในโอกาสมีพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา โดยเลือกโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยเป็นสถานที่จัดทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา  กิจกรรมประกอบด้วยการซ่อมบำรุงโต๊ะเก้าอี้ ทาสีห้องสมุด ห้องแนะแนว ห้องปกครอง การทำบุญตักบาตร  มอบทุนการศึกษาและการปลูกต้นไม้ ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558
09/มิ.ย./15 - อ่าน [1,955] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอปฏิรูปการศึกษา ของ ส.บ.ม.ท. ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เข้าประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอปฏิรูปการศึกษา ของ ส.บ.ม.ท. โดยมีนายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขา สพฐ. และผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นประธานการประชุมและมีดร.วัชรินทร์  ศรีบุรินทร์ นายก ส.บ.ม.ท. เข้าประชุม ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
27/พ.ค./15 - อ่าน [1,712] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
การต้อนรับครูอาสาสมัครจีนหน้าเสาธง วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
สิบเอกเลอพงศ์  ยังเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย กล่าวต้อนรับครูอาสาสมัครจีนหน้าเสาธงและ Ms. Shang Shixia ได้กล่าวทักทายนักเรียนในโอกาสได้มาสอนภาษาจีน ปีการศึกษา 2558  วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
27/พ.ค./15 - อ่าน [1,820] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
รองผู้อำนวยการ สพม.5 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558
นายชูเกียรติ  บุญรอด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เนื่องในโอกาสโรงเรียนเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 โดยกล่าวทักทายคณะครูและนักเรียนหน้าเสาธงและประชุมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
27/พ.ค./15 - อ่าน [2,697] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
การรับครูอาสาสมัครจีนจากประเทศสาธารณประชาชนจีน วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558
นางพรนิภา ลักษณะโต หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และนางนรินทร์รัตน์ ศรีสันดา เป็นตัวแทนโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยไปรับอาสาสมัครจีนจากประเทศสาธารณประชาชนจีน Ms.Shang Shixia (สายลม) มาเป็นครูสอนภาษาจีน ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558
21/พ.ค./15 - อ่าน [2,341] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
การต้อนรับครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่การสอนใหม่และคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2558
สิบเอกเลอพงศ์  ยังเจริญ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ให้การต้อนรับครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่การสอนใหม่และคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ลพบุรี และวิทยาลัยพลศึกษาอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2558 วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558
21/พ.ค./15 - อ่าน [2,033] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
คณะผู้บริหารและคณะครูประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู  เดินทางไปประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ปี พ.ศ. 2558 ณ อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ต จังหวัดระยอง วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2558 รงเรียน ปี พ.ศ. 2558
13/พ.ค./15 - อ่าน [2,173] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2558 วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558
05/พ.ค./15 - อ่าน [2,264] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
ร่วมประชุมในเวทีปฏิรูปการศึกษา ที่เสนอใช้ ม.44 กระทรวงศึกษาธิการ
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ศรีราชา เจริญพานิชย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ พลตรีชนาธิป บุนนาค รอง ผอ.สมท.กอ.รมน.ในเวทีปฏิรูปการศึกษา ที่เสนอใช้ ม.44 กระทรวงศึกษาธิการ 
05/พ.ค./15 - อ่าน [1,746] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดลพบุรี วันที่ 25 เมษายน 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดลพบุรี วันที่ 25 เมษายน 2558
30/เม.ย./15 - อ่าน [1,909] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย

หน้า

Subscribe to โคกกระเทียมวิทยาลัย