แสวงหาวิทยาคม

แสวงหาวิทยาคม อบรมเชิงปฏิบัติการและจัดทำบันทึกข้อตกลง (mou)
นายประสิทธิ์ รักงาม พร้อมด้วยขณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม ร่วมกันอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง" และจัดทำบันทึกข้อตกลง  MOU ระหว่างโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเศก โดยมรท่าน ดร.พิสุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ุ ผู้อำนายการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 
11/ต.ค./21 - อ่าน [1,154] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
แสวงหาวิทยาคม ฉีดวัคซีน Pfizer
นายประสิทธิ์ รักงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม นางสาวแก้วตา  ม่วงวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม จ.อ่างทอง และคณะครู นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแสวงหา  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
11/ต.ค./21 - อ่าน [1,469] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
แสวงหาวิทยาคม ฉีดวัคซีน Pfizer
นายประสิทธิ์ รักงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม นางสาวแก้วตา  ม่วงวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม จ.อ่างทอง และคณะครู นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแสวงหา  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
11/ต.ค./21 - อ่าน [1,573] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาม รายละเอียดดังนี้  https://anyflip.com/oietu/cksc/
13/ก.ย./21 - อ่าน [1,787] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาม รายละเอียดดังนี้  https://anyflip.com/oietu/cksc/
13/ก.ย./21 - อ่าน [2,003] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
แสวงหาวิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองชั้นม.2-ม.3และ ม.5-ม.6 ปีการศึกษา 2564 แบบ new normal
แสวงหาวิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองชั้นม.2-ม.3และ ม.5-ม.6 ปีการศึกษา 2564 แบบ New Normal
25/มิ.ย./21 - อ่าน [1,895] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
แสวงหาวิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองชั้นม.2-ม.3และ ม.5-ม.6 ปีการศึกษา 2564 แบบ new normal
แสวงหาวิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองชั้นม.2-ม.3และ ม.5-ม.6 ปีการศึกษา 2564 แบบ New Normal
25/มิ.ย./21 - อ่าน [1,817] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
แสวงหาวิทยาคม รายงานตัวนร.ใหม่ ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม ได้จัดดำเนินการรายงานตัวนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
17/มิ.ย./21 - อ่าน [1,562] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
แสวงหาวิทยาคม รายงานตัวนร.ใหม่ ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม ได้จัดดำเนินการรายงานตัวนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
17/มิ.ย./21 - อ่าน [1,365] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
แสวงหาวิทยาคม​ จัดงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายประสิทธิ์ รักงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมพัฒนากระบวนการสอน
06/มิ.ย./21 - อ่าน [1,837] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม

หน้า

Subscribe to แสวงหาวิทยาคม