แสวงหาวิทยาคม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
 ๖ มิถุนายน  ๒๕๖๒  โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นายเรวัต  ประสงค์) เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการดังกล่าว  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา...
07/มิ.ย./19 - อ่าน [605] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kamolchanok - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
28/ธ.ค./17 - อ่าน [2,186] - ความคิดเห็น [0] - โดย: sawaengha - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
วันเยาวชนแห่งชาติ ศาสตร์พระราชาเกษตรพอเพียง
วันเยาวชนแห่งชาติ ศาสตร์พระราชาเกษตรพอเพียง วันจันทร์ ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  มาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม รูปเพิ่มเติม...... Facebook : โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมswh
19/ก.ย./17 - อ่าน [1,698] - ความคิดเห็น [0] - โดย: sawaengha - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอนสาขาคณิตศาสตร์
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอนสาขาคณิตศาสตร์
10/เม.ย./15 - อ่าน [2,589] - ความคิดเห็น [0] - โดย: sawaengha - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
รับสมัคร ครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์
รับสมัคร ครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์
30/มี.ค./15 - อ่าน [5,279] - ความคิดเห็น [0] - โดย: sawaengha - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ "เชียงรายเกมส์"
         นักเรียนโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม อ.แสวงหา จ.อ่างทอง(ในนามเขต 1 จังหวัดอ่างทอง) ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ(เหรียญเงิน) ประเภทกีฬาเปตองหญิงคู่ ในการแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาแห่งชาต "เชียงรายเกมส์" ณ จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่ 23-31 มกราคม 2558 ได้แก่นางสาวชลชนก พุ่มกล่ำ นักเรียนชั้น ม.6 และนางสาวลลิตา เชี่ยวชาญ นักเรียนชั้น ม.6 ผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม : นายมงคล บกสกุล...
16/ก.พ./15 - อ่าน [3,433] - ความคิดเห็น [0] - โดย: sawaengha - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
การมอบโล่รางวัลพระราชทาน
             พลเรือเอกณรงค์  พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้แก่ เด็กหญิงอนุสรา  ชื่นบาล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศประกวดคำขวัญวันครู ประจำปี 2558 จัดโดยคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา  เมื่อวันที่ 16...
12/ก.พ./15 - อ่าน [3,159] - ความคิดเห็น [0] - โดย: sawaengha - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
การรับนักเรียนโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
การรับนักเรียนโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๘   Welcome to S.K. School 
05/ก.พ./15 - อ่าน [3,804] - ความคิดเห็น [0] - โดย: sawaengha - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
คำขวัญวันครู พ.ศ.2558
ผลการตัดสินการจัดประกวดคำขวัญวันครู พ.ศ.2558 รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิ้ศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ ของ เด็กหญิงอนุสรา ชื่นบาล ชั้น ม.3/1 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
12/ม.ค./15 - อ่าน [4,401] - ความคิดเห็น [0] - โดย: sawaengha - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
นายมงคล บกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
นายมงคล  บกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
13/ส.ค./14 - อ่าน [2,066] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bangdej - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
Subscribe to แสวงหาวิทยาคม