อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

เยี่ยมเพื่อติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา พร้อมผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมต้อนรับคณะท่าน ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง พร้อมผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ของโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พร้อมให้คำแนะนำตามมาตรการหลักที่ต้องปฏิบัติในสถานศึกษา สร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน...
22/มิ.ย./21 - อ่าน [1,689] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องรถรับส่งนักเรียน และรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องรถรับส่งนักเรียน และรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยรองสุกัญญา วรรณโส รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 
18/มิ.ย./21 - อ่าน [1,943] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
จัดอบรมปฎิบัติการการใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยโปรแกรม PS SCHOOL
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดอบรมปฎิบัติการการใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยโปรแกรม PS SCHOOL
10/มิ.ย./21 - อ่าน [1,946] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ตรวจเยี่ยมตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด — 19)
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา พร้อมผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมต้อนรับคณะท่าน ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ของโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พร้อมให้คำแนะนำตาม 6 มาตรการหลักที่ต้องปฏิบัติในสถานศึกษา เช่น การวัดอุณหภูมิ ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ รักษาความสะอาด...
10/มิ.ย./21 - อ่าน [1,655] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ตรวจเยี่ยมตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด — 19)
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา พร้อมผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมต้อนรับคณะท่านขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และคณะท่านสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ของโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พร้อมให้คำแนะนำตาม 6 มาตรการหลักที่ต้องปฏิบัติในสถานศึกษา เช่น การวัดไข้ ใส่หน้ากาก ล้างมือ...
01/มิ.ย./21 - อ่าน [1,698] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
การบูรณาการโค้ดดิ้งสู่การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดการอบรมออนไลน์ หัวข้อ “ การบูรณาการโค้ดดิ้งสู่การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ” ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดยคุณครูณัฐพล บัวอุไร (ครูโจ๊ก) ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อสร้างความรู้และประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนของครูให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด
01/มิ.ย./21 - อ่าน [1,677] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ดำเนินการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนทั่วไป โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการคัดกรองนักเรียนก่อนมอบตัว
31/พ.ค./21 - อ่าน [1,859] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
กิจกรรม Inno - Teach For Education @ A.P.W. 2020 ในรูปแบบ Online ผ่าน Google Application
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดกิจกรรม Inno - Teach For Education @ A.P.W. 2020 ในรูปแบบ Online ผ่าน Google Application เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากรองสุกัญญา ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับประเทศ โดยดร.วันดี โค้ไพบูลย์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
25/พ.ค./21 - อ่าน [1,415] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
นักเรียน อ.ป.ว. ผ่านการคัดเลือกในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวเมธาพร ฉันท์แต่ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ผ่านการคัดเลือกในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
12/พ.ค./21 - อ่าน [1,942] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
การรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 24 - 25 เมษายน 2564 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 โดยยึดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการตรวจวัดอุณหภูมิ จัดแบ่งช่วงเวลา และจำกัดจำนวนผู้ปกครอง เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
26/เม.ย./21 - อ่าน [1,561] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

หน้า

Subscribe to อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม