อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยการจัดป้ายนิทรรศการผลงานของสุนทรภู่ และตัวแทนนักเรียนได้มาให้ความรู้เรื่องราวประวัติสุนทรภู่แก่เพื่อนๆ รวมทั้งอ่านบทประพันธ์ระลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง ซึ่งในวันนี้นับว่าเป็นวันสำคัญของไทยและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่ได้มียอดกวีที่มีฝีมือจนเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก
28/มิ.ย./17 - อ่าน [629] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
งานมหกรรม TO BE NUMBER ONE
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL งานมหกรรม TO BE NUMBER ONE อ่างทองเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง โดยมีครูผู้ฝึกซ้อม คือ ครูศศิธร คนชม จากนั้นในช่วงบ่ายได้มีกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง TO BE NUMBER ONE แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เพื่อให้นักเรียนได้รู้ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการ...
28/มิ.ย./17 - อ่าน [504] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดยในช่วงเช้ามีการอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด จากนั้นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และคณะครูตัวแทนนักเรียนร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง และในช่วงกลางวัน งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับ งาน TO BE NUMBER ONE...
28/มิ.ย./17 - อ่าน [564] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โรงเรียนศูนย์เครือข่าย ภายใต้ความร่วมมือกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมเป็นโรงเรียนศูนย์เครือข่าย ภายใต้ความร่วมมือกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์การอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในจังหวัดอ่างทอง
28/มิ.ย./17 - อ่าน [1,307] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
TO BE NUMBER ONE
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการวินัย อินทรสวัสดิ์ และคณะครูผู้รับผิดชอบการจัดนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้รับเกียรติให้เป็นแกนนำในการดำเนินการ ได้เข้าร่วมและนำเสนอแบบร่างนิทรรศการในการประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 3/2560 และเตรียมความพร้อมเข้าประกวดระดับประเทศ ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
15/มิ.ย./17 - อ่าน [613] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
เด็กหญิงเมธาพร ฉันท์แต่ง ชนะเลิศจากแข่งขันเขียนตามคำบอก
ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา  คณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนำตัวแทนนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2560 ระดับจังหวัดอ่างทอง เข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ผลการแข่งขันปรากฏว่า เด็กหญิงเมธาพร ฉันท์แต่ง จากการแข่งขันเขียนตามคำบอก ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับ สพฐ. ต่อไป โดยผู้ฝึกซ้อม คือ ครูชญานิศา เกษดี
14/มิ.ย./17 - อ่าน [901] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน PRIMITER
              วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน PRIMITER รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ระดับจังหวัด และระดับภาค ให้กับผู้อำนวยการวินัย อินทรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม โดยนักกีฬาจะเข้าแข่งขันชิงชนะเลิศระดับประเทศที่จังหวัดอุดรธานี ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ เชิญชวนทุกท่านร่วมส่งแรงใจเชียร์...
08/มิ.ย./17 - อ่าน [886] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
แข่งขันทักษะภาษาไทย
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 ระดับจังหวัดอ่างทอง ที่โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กวาด 3 รางวัล ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ แต่งคำประพันธ์ ม.ต้น เขียนตามคำบอก ม.ต้น เรียงความ ม.ต้น เป็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง
07/มิ.ย./17 - อ่าน [989] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
การป้องกันอาชกรรมและปัญหายาเสพติด
เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้รับเกียรติจากร้อยตำวรจเอกอุทัย พันธุ์มี รองสารวัตรสืบสวน สภ.เมือง อ่างทอง โดยมาให้ความรู้แก่นักเรียนในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง เรื่อง การป้องกันปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์แก่ลูกๆ อ.ป.ว. ที่จะสามารถนำไปใช้ในการป้องกันและดูแลตนเองรวมถึงครอบครัวได้อย่างดียิ่ง
07/มิ.ย./17 - อ่าน [734] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
วันงดสูบบุหรี่โลก
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดกิจกรรม “แชร์ and แชะ” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงโทษของบุหรี่ และเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
06/มิ.ย./17 - อ่าน [746] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

หน้า

Subscribe to อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม