อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

โรงเรียนศูนย์เครือข่าย ภายใต้ความร่วมมือกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมเป็นโรงเรียนศูนย์เครือข่าย ภายใต้ความร่วมมือกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์การอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในจังหวัดอ่างทอง
28/มิ.ย./17 - อ่าน [1,131] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
TO BE NUMBER ONE
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการวินัย อินทรสวัสดิ์ และคณะครูผู้รับผิดชอบการจัดนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้รับเกียรติให้เป็นแกนนำในการดำเนินการ ได้เข้าร่วมและนำเสนอแบบร่างนิทรรศการในการประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 3/2560 และเตรียมความพร้อมเข้าประกวดระดับประเทศ ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
15/มิ.ย./17 - อ่าน [556] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
เด็กหญิงเมธาพร ฉันท์แต่ง ชนะเลิศจากแข่งขันเขียนตามคำบอก
ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา  คณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนำตัวแทนนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2560 ระดับจังหวัดอ่างทอง เข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ผลการแข่งขันปรากฏว่า เด็กหญิงเมธาพร ฉันท์แต่ง จากการแข่งขันเขียนตามคำบอก ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับ สพฐ. ต่อไป โดยผู้ฝึกซ้อม คือ ครูชญานิศา เกษดี
14/มิ.ย./17 - อ่าน [833] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน PRIMITER
              วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน PRIMITER รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ระดับจังหวัด และระดับภาค ให้กับผู้อำนวยการวินัย อินทรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม โดยนักกีฬาจะเข้าแข่งขันชิงชนะเลิศระดับประเทศที่จังหวัดอุดรธานี ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ เชิญชวนทุกท่านร่วมส่งแรงใจเชียร์...
08/มิ.ย./17 - อ่าน [819] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
แข่งขันทักษะภาษาไทย
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 ระดับจังหวัดอ่างทอง ที่โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กวาด 3 รางวัล ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ แต่งคำประพันธ์ ม.ต้น เขียนตามคำบอก ม.ต้น เรียงความ ม.ต้น เป็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง
07/มิ.ย./17 - อ่าน [919] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
การป้องกันอาชกรรมและปัญหายาเสพติด
เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้รับเกียรติจากร้อยตำวรจเอกอุทัย พันธุ์มี รองสารวัตรสืบสวน สภ.เมือง อ่างทอง โดยมาให้ความรู้แก่นักเรียนในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง เรื่อง การป้องกันปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์แก่ลูกๆ อ.ป.ว. ที่จะสามารถนำไปใช้ในการป้องกันและดูแลตนเองรวมถึงครอบครัวได้อย่างดียิ่ง
07/มิ.ย./17 - อ่าน [689] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
วันงดสูบบุหรี่โลก
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดกิจกรรม “แชร์ and แชะ” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงโทษของบุหรี่ และเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
06/มิ.ย./17 - อ่าน [705] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
MOU กับมหิดล
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ 10 โรงเรียนในจังหวัดอ่างทอง  เพื่อทำ MOU “โครงการขยายผลทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์” กับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   โดยคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมจะทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ...
26/พ.ค./17 - อ่าน [1,073] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
TO BE NUMBER ONE
นักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้รับเกียรติจากสาธารณสุขและTO BE NUMBER ONE จังหวัดอ่างทอง ให้ทำหน้าที่พิธีกร การประชุมติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE  ระดับพื้นที่ ซึ่งความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในวันนี้จะนำมาพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE ให้เติบโตเป็นชมรมที่เข้มแข็งต่อไป
20/พ.ค./17 - อ่าน [700] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
บุคคลต้นแบบ
ขอแสดงความยินดี กับ คุณครูนิสากร รังษีภโนดร คุณครูเรไร  แจ่มกระจ่าง และคุณครูอารีย์  ศรีปลั่ง ที่ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดอ่างทองและสภาวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง ให้เป็นบุคคบต้นแบบตามคุณธรรม  9 ประการ ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลยเดช รัชกาลที่ 9
20/พ.ค./17 - อ่าน [757] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

หน้า

Subscribe to อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม