อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ถวายเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการบันลือ  พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม นำผู้กำกับลูกเสือ และเนตรนารี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานให้กำเนิดลูกเสือไทย (วันวชิราวุธ) ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง
25/พ.ย./20 - อ่าน [1,437] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์เพื่อการสอบแข่งขันทางวิชาการ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์เพื่อการสอบแข่งขันทางวิชาการโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ระหว่างวันที่ 7 - 16 พฤศจิกายน 2563
16/พ.ย./20 - อ่าน [1,514] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
กิจกรรมค่าย MOTION GPAPHIC Camp
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย MOTION GPAPHIC Camp ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีรองผู้อำนวยการรัศมิ์ชญาภา วัลย์วิริยะ รองผู้อำนวยการสุกัญญา วรรณโส รองผู้อำนวยการกนิษฐา กสิผล และคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม
09/พ.ย./20 - อ่าน [1,417] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
กิจกรรมเนื่องในวัน Halloween
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน Halloween ซึ่งมีความสำคัญ เชื่อกันว่าวัน Halloween เป็นการฉลองปีใหม่ของชาวเซลท์ (Celt) โดยในวันที่ 1 พฤศจิกายนของทุกปีเรียกว่า Samhain ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความตาย อีกความหมายหนึ่งของวันที่ 31 ตุลาคม ของชาวเซลท์ถือว่าเป็นวันที่สิ้นสุดของฤดูร้อน เมื่อถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน คือ ...
30/ต.ค./20 - อ่าน [1,397] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา พร้อมคณะครู และนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดกิจกรรมวันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย และโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม โดยวางพวงมาลาดอกไม้ ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
27/ต.ค./20 - อ่าน [1,441] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ตัวแทน “นักเรียนคนเก่ง” จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 (วิถีใหม่) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2563 และ 1 - 3 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
21/ต.ค./20 - อ่าน [1,579] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
รับการประเมินนักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 นายภาคิน กมุท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รับการประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมรับฟังการนำเสนอ และให้ข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งต่อนักเรียน และโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สำหรับการดำเนินงานในครั้งต่อ ๆ ไป
20/ต.ค./20 - อ่าน [1,653] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 งานแนะแนว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อช่วยเหลือนักเรียนด้านการศึกษา และปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 91 ทุน ทุนละ 1,500 บาท จำนวนเงินทั้งสิน 136,500 บาท โดยรองผู้อำนวยการรัศมิ์ชญาภา วัลย์วิริยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นประธาน
15/ต.ค./20 - อ่าน [1,473] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
นักเรียน อ.ป.ว. ร่วมแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (พสวท) โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีผลการแข่งขันดังนี้ เหรียญทอง ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น, เหรียญเงิน ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย, เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย,...
12/ต.ค./20 - อ่าน [1,382] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ผู้บริหารมอบรางวัล ให้กับนักกีฬาโรงเรียน อ.ป.ว.
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา และรองผู้อำนวยการ  รัศมิ์ชญาภา วัลย์วิริยะ ผู้บริหารโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม มอบโล่รางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร ให้กับนักกีฬา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ฟุตบอล ตะกร้อ สนุกเกอร์ บาสเกตบอล เปตอง และกรีฑา ในงานกีฬานักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
06/ต.ค./20 - อ่าน [1,351] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

หน้า

Subscribe to อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม