อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

มอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครู ที่ให้กำเนิดบุตร-ธิดา
รอง สมศรี เฉลยมนต์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมและ รอง พิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ได้มอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครู ที่ให้กำเนิดบุตร-ธิดา ,ครูที่ประสบอุบัติเหตุ,ครูที่มีบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วย
09/พ.ย./17 - อ่าน [632] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
รองสมศรี เฉลยมนต์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และ รองพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ประพฤติดีโดยการนำสิ่งของมีค่าที่พบเจอมาส่งมอบให้กับงานประชาสัมพันธ์เพื่อติดตามหาเจ้าของ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก อ.ป.ว สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียนและครอบครัว
09/พ.ย./17 - อ่าน [1,302] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมที่เข้าร่วมการแข่งขันเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาตร์ประจำปี 2560
รองผู้อำนวยการ สมศรี เฉลยมนต์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมที่เข้าร่วมการแข่งขันเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาตร์ประจำปี 2560 ทั้งที่จัดขึ้นในโรงเรียน และการแข่งขันภายนอกที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีการมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียนมากกว่า 100 คน ซึ่งเป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมและชาวจังหวัดอ่างทอง
09/พ.ย./17 - อ่าน [739] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณะครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมเข้าร่วมซักซ้อมตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
คณะครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมเข้าร่วมซักซ้อมตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ในการเป็นจิตอาสาเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร นอกจากนี้ตัวแทนคณะครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมยังเป็นแกนนำสำคัญในการจัดเตรียมสถานที่งานพระราชพิธี และนำนักเรียนร่วมการแสดงมหรสพสมโภช เพื่อน้อมถวายความอาลัยส่งเสด็จพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่งสู่สวรรคาลัย...
09/พ.ย./17 - อ่าน [542] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
นางสาวชลฤทัย สีสด และ นางสาวอัสมา รัศมีนา เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันรายการเวทีคนเก่ง ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี รอบชิงแชมป์ประจำสาย2 ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมชนะโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช และได้เข้าแข่งขันต่อในรอบต่อไป  โดยมีครูผู้ฝึกซ้อม คือ นายอลงกรณ์ จันทรวิภาค และนางสาวศศิธร คนชม  เทปการแข่งขันจะออกอากาศวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ทางช่อง3 SD ช่อง 28 เวลา 9.00 น....
09/พ.ย./17 - อ่าน [744] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
การบรรยายพร้อมแสงสีเสียง ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ร่วมกับ กองทัพบก โดยวิทยากรจากกองทัพภาค 1 ชุดที่ 1 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 12 รักษาพระองค์ฯ ค่ายพรหมโยธี จ.ปราจีนบุรี จัดการบรรยายพร้อมแสงสีเสียง ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ชุด "เล่าขาน ตำนานแผ่นดิน" ให้กับนักเรียนชั้น ม.4-6 เพื่อให้เกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย
09/ก.ค./17 - อ่าน [725] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ลูกทุ่งศิวิไลซ์ สายสุพรรณ”
วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการ ร่วมประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ลูกทุ่งศิวิไลซ์ สายสุพรรณ” ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้วงดนตรีลูกทุ่งทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน โดยรางวัลในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจ ทุ่มเท และใจที่รักในบทเพลงลูกทุ่ง ของนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม สร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนและจังหวัดอ่างทองเป็นอย่างยิ่ง...
09/ก.ค./17 - อ่าน [824] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตร-คหกรรม) โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้จัดทำโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ซึ่งเป้าหมายของโครงการคือการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จำนวน 4,000 ดอก เพื่อนำไปใช้เนื่องในงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน หรือหากท่านใดที่มีความสนใจอยากเข้าร่วมโครงการ...
01/ก.ค./17 - อ่าน [616] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ศาลจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ในวันที่29 มิถุนายน 2560 ศาลจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ดำเนินโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ได้รับเกียรติจากท่านเกรียงไกร ศรีสังข์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง เป็นวิทยากร.
01/ก.ค./17 - อ่าน [728] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.อุทัย พันธุ์มี รองสารวัตรสืบสวน สภ. เมืองอ่างทอง ได้มาให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับวันต่อต้านยาเสพติดโลก รวมทั้งช่องทางการติดต่อแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์กับลูกๆ อ.ป.ว. เป็นอย่างยิ่ง
28/มิ.ย./17 - อ่าน [558] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

หน้า

Subscribe to อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม