อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

The mask singer (รอบแรก)
วันที่ 18 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม มีการจัดงานกิจกรรม the mask singer (รอบแรก)โดยมีคุณครู ร่วมสนุกโดยการแต่งกายเป็นหน้ากากต่างๆ เข้าประกวดร้องเพลง เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมเชียร์และลุ้นว่าภายใต้หน้ากากนั้นคือคุณครูท่านใด ซึ่งผลการแข่งขันในวันนี้ปรากฏว่าหน้ากากโดเรม่อนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับหน้ากากเครื่องบิน ส่วนหน้ากากใดจะได้ผ่านเข้าร่วมเพื่อชิงชัยกับหน้ากากเครื่องบินนั้น...
18/ธ.ค./18 - อ่าน [471] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ค่ายปรับความคิดพิชิตเป้าหมาย
วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 งานแนะแนว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “ค่ายปรับความคิดพิชิตเป้าหมาย” เพื่อกระตุ้นให้คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักและเชื่อมั่นในตนเอง โดยจุดมุ่งหมายของโครงการนี้คือการดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตนเอง ให้นำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง ถูกทาง และเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ซึ่งทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากร บริษัท กรีนเวย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด...
17/ธ.ค./18 - อ่าน [397] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ก.ต.ป.น. นิเทศติดตามการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้รับเกียรติในการเป็นสถานที่ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ในการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสหวิทยาเขตเจ้าพระยา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ซึ่งเป็นการสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการปฏิบัติงานของ 7 โรงเรียนในสหวิทยาเขต ซึ่งทุกๆ โรงเรียนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานโดดเด่นของแต่ละโรงเรียน เพื่อเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่นๆ...
12/ธ.ค./18 - อ่าน [498] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ลูกทุ่ง อ.ป.ว. ชิงถ้วยพระราชทาน @ บุรีรัมย์
วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมดนตรชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งแม้ผลการแข่งขันในครั้งนี้ วงดนตรีลูกทุ่งจะไม่สามารถครองแชมป์เช่นเดียวกับปีที่แล้ว แต่นักเรียนและทีมผู้ฝึกซ้อมจะนำข้อบกพร่องมาปรับแก้ไข พร้อมกลับไปนำชัยชนะมาฝากพี่น้องชาวอ่างทองอีกครั้ง cr. เวณิกา (จันทร์เจ้า)
07/ธ.ค./18 - อ่าน [471] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
กิจกรรม Vistual Thinking คิด เห็น เป็นภาพ
วันอังคารที่4 ธันวาคม 2561 ฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (พสวท)โรงเรียนอ่างปัทมโรจน์วิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรม Vistual Thinking คิด เห็น เป็นภาพ โดยวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้วิธีคิด เป็นภาพในชีวิตประจำ สามารถทำงานกับคนอื่นได้ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเรียน การเดินทาง ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ เพื่อสามารถอธิบายความคิดให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
04/ธ.ค./18 - อ่าน [449] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
อ.ป.ว. ร่วมประชุมกับ สอจร.
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมประชุมกับ สอจร. เรื่อง การปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัยหน้าโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เนื่องจากพื้นที่ถนนมีความคับแคบ แต่รถที่จอดรับ-ส่งนักเรียนในช่วงเช้าและช่วงเย็นมีปริมาณมาก ส่งผลให้มีรถจอดซ้อนคันที่บริเวณหน้าโรงเรียน ซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยการปรับปรุงถนนครั้งนี้ได้รับงบประมาณ 30 ล้านบาท เพื่ออำนวยความสะดวก...
04/ธ.ค./18 - อ่าน [451] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
อ.ป.ว. ร่วมพิธีวันชาติ
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี มีการกำหนดให้เป็นวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ทั้งนี้เพื่อรำลึกถึงพระมหากุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้สถิตอยู่ในดวงใจพสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่า ขอบคุณรูปถ่ายจากเพจตากล้องเล็ก เล็ก
04/ธ.ค./18 - อ่าน [440] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โครงการพลังงานสัญจร
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2561โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการพลังงานสัญจรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานปิโตรเลียม ตั้งแต่การกำเนิดจนถึงการใช้ประโยชน์จากปิโตรเลียม พลังงานทดแทน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
30/พ.ย./18 - อ่าน [465] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร ศึกษาดูงาน OBEECQA
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้ต้อนรับผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร ในการเดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่อง โรงเรียนเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA โดยโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้รับการประเมินก่อนหน้านี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งนับเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษาทั้ง 2 แห่ง
30/พ.ย./18 - อ่าน [529] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ลูก อ.ป.ว. ร่วมบริจาคโลหิต
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนโลหิต ซึ่งการบริจาคโลหิตเป็นสิ่งที่ ลูก อ.ป.ว. ทุกคน เต็มใจแบ่งปันเพื่อประโยชน์ของเพื่อนสมาชิกในสังคม และพร้อมจะเป็นผู้ให้ในทุกๆ ครั้งที่มีโอกาส
30/พ.ย./18 - อ่าน [446] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

หน้า

Subscribe to อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม