อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ประกาศผลสอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) สอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563 และการคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท.และนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ที่ได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร...
16/ก.พ./21 - อ่าน [1,155] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
เทศกาลส่งความสุขให้ลูก อ.ป.ว.
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้บริหาร และคระครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดกิจกรรม “ เทศกาลส่งความสุขให้ลูก อ.ป.ว. ” ประจำปี 2564 โดยมีกิจกรรมจับของขวัญ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564 บริเวณหน้าเสาธง และมีกิจกรรมจับสลากของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 บริเวณใต้อาคาร 5 เพื่อเป็นของขวัญให้ลูก อ.ป.ว. ทุกคน  
15/ก.พ./21 - อ่าน [1,101] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ตรวจเยี่ยมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา พร้อมผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมต้อนรับ ดร.เทวินทร์ วารีศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 4 จังหวัดสระบุรี เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ของโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พร้อมให้คำแนะนำตาม 6 มาตรการหลัก ที่ต้องปฏิบัติในสถานศึกษา เช่น การวัดไข้ ใส่หน้ากาก ล้างมือ รักษาความสะอาด...
03/ก.พ./21 - อ่าน [1,384] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ตรวจเยี่ยมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา พร้อมผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมต้อนรับท่านขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และคณะ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างครอบคลุมและเข้มข้น มีการตรวจห้องเรียน รวมถึงสถานที่ต่าง ๆ...
03/ก.พ./21 - อ่าน [1,156] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID 19)
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 งานพยาบาล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประสานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขบ้านอิฐ เข้ามาดูความเรียบร้อยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID 19) ในสถานศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง
01/ก.พ./21 - อ่าน [1,225] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
มอบทุนการศึกษาที่ได้รับจากเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ.
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาที่ได้รับจากเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อช่วยเหลือนักเรียนด้านการศึกษา และปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ทุนละ 1,000 บาท โดยรองรัศมิ์ชญาภา วัลย์วิริยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นประธานในการมอบทุน
25/ม.ค./21 - อ่าน [1,195] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ประกาศโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เรื่อง การสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียนแบบกลุ่ม
ประกาศโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เรื่อง การสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียนแบบกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564
25/ม.ค./21 - อ่าน [1,603] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ “ ยุวชนคนรักจุลินทรีย์ ”
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ “ ยุวชนคนรักจุลินทรีย์ ” ครั้งที่ 6 ในงานเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2563
23/ธ.ค./20 - อ่าน [1,299] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
มอบเกียรติบัตรสุดยอดนักอ่าน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม มอบเกียรติบัตรสุดยอดนักอ่าน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยงานห้องสมุด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
22/ธ.ค./20 - อ่าน [1,164] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายเบื้องต้นสำหรับนักเรียน
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับ หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายเบื้องต้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นประธาน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นักเรียนแผนการเรียนนิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6...
18/ธ.ค./20 - อ่าน [1,430] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

หน้า

Subscribe to อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม