อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ตรวจเยี่ยมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 ท่านรองวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการระดับสนามสอบทุกท่าน
15/มี.ค./21 - อ่าน [1,276] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ผู้บริหาร คณะครู และสภานักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย และปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย
12/มี.ค./21 - อ่าน [2,153] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 รองกนิษฐา กสิผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 12 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเกิดทักษะในการทำแบบทดสอบ O-NET และการสอบระดับชาติอื่น ๆ...
09/มี.ค./21 - อ่าน [1,275] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 4 จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมก้าวท้าใจ    Season 3 เพื่อสร้างเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง พร้อมรณรงค์ให้ใส่ใจสุขภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยี รูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ นำไปสู่การออกกำลังกายระดับประเทศ และการขับเคลื่อนจากกระทรวงสาธารณสุข สู่การเป็น Health Model (การออกกำลังกายรูปแบบใหม่)
09/มี.ค./21 - อ่าน [1,021] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
กิจกรรมอยู่ค่ายลูกเสือ เดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารี
วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอยู่ค่ายลูกเสือ เดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอยู่ร่วมกัน ให้รู้จักการเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย
03/มี.ค./21 - อ่าน [2,065] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ค่าย The Genius Program
วันเสาร์ที่ 20 และ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ห้องเรียนพิเศษ The Genius Program จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน The Genius Program โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ตรงตามความสนใจ       และความถนัดของนักเรียนนักเรียนจะได้เรียนรู้คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย วางแผนแนวทางการเข้าศึกษาต่อ เพื่อต่อยอด ไปถึงอาชีพในฝันที่วางไว้...
01/มี.ค./21 - อ่าน [1,412] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
กิจกรรมแต่งไทยใส่บาตรใส่ใจแห่งรักปี 2
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา คณะครู และนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมกิจกรรมแต่งไทยใส่บาตรใส่ใจแห่งรักปี 2 โดยนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ซึ่งมีนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงศึกษาธิการ นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ...
25/ก.พ./21 - อ่าน [1,204] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
รับการประเมินและคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายภาคิน กมุท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รับการประเมินและคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมรับฟังการนำเสนอ และให้ข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งต่อนักเรียน และโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
19/ก.พ./21 - อ่าน [1,895] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
มอบเกียรติบัตรให้ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 รองกนิษฐา กสิผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้ครูวรรณนภา ธุววิทย์ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ที่ได้รับคัดเลือกผ่านการนำเสนอผลงานในรอบทสุดท้ายในการประกวด รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 27 ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
17/ก.พ./21 - อ่าน [1,281] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
“นักเรียนคนเก่ง” จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 รองกนิษฐา กสิผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท จากโครงงานการสกัดเจลโลสจากเมล็ดมะขาม เพื่อใช้เป็นสารยับยั้งเชื้อราในผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน เป็นโครงงานในสาขาเคมี ซึ่งมีทั้งหมด 12 โครงงานที่ผ่านการพิจารณา จากผู้ส่งผลงานทั้งหมด 700 โครงงาน ในระดับภูมิภาคกลาง และภาคตะวันออก ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)...
17/ก.พ./21 - อ่าน [1,168] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

หน้า

Subscribe to อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม