อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ -เนตรนารี ของจังหวัดอ่างทอง
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่ประกวดระเบียบแถวสวนสนาม โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ -เนตรนารี ของจังหวัดอ่างทอง อีกทั้งกองลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ยังเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ด้วย
31/พ.ค./19 - อ่าน [118] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ลูก อ.ป.ว. คะแนน O-NET สูงสุด แต่ละรายวิชา
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ที่มีผลคะแนนโอเน็ตสูงสุดในแต่ละรายวิชา -นางสาวณัฐรดา แสงหิ่งห้อย  มีผลคะแนนโอเน็ตสูงสุด 3 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ 97.50 คะแนน วิทยาศาสตร์ 82.00 คะแนน สังคมศึกษาฯ 60.00 คะแนน -นางสาวกรกนก เอมสุทธิ มีผลคะแนนโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษสูงสุด 81.25 คะแนน -นางสาวณัฐสิมา ภู่เจริญวัฒน์ มีผลคะแนนโอเน็ตวิชาภาษาไทยสูงสุด 86.00 คะแนน
17/พ.ค./19 - อ่าน [148] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ลูก อ.ป.ว. คะแนน O-NET สูงสุด แต่ละรายวิชา
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ที่มีผลคะแนนโอเน็ตสูงสุดในแต่ละรายวิชา -นางสาวณัฐรดา แสงหิ่งห้อย  มีผลคะแนนโอเน็ตสูงสุด 3 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ 97.50 คะแนน วิทยาศาสตร์ 82.00 คะแนน สังคมศึกษาฯ 60.00 คะแนน -นางสาวกรกนก เอมสุทธิ มีผลคะแนนโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษสูงสุด 81.25 คะแนน -นางสาวณัฐสิมา ภู่เจริญวัฒน์ มีผลคะแนนโอเน็ตวิชาภาษาไทยสูงสุด 86.00 คะแนน
17/พ.ค./19 - อ่าน [135] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ลูก อ.ป.ว. GAT 2 ตอน 296.34 สูงสุดในจังหวัดอ่างทอง
นายโยธิน ม่วงอ่อน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม GAT ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 2 (ภาษาอังกฤษ) 150 คะแนนเต็ม  คะแนนรวม GAT 2 ตอน 296.34 สูงสุดในจังหวัดอ่างทอง    
17/พ.ค./19 - อ่าน [140] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
อ.ป.ว. ศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา สพฐ.193
วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา สพฐ.193 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้ดำเนินงานจัดการอบรมครู ตาม "โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ด้วยระบบทางไกล ปี2562 " ซึ่งจัดการอบรมให้กับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอ่างทอง จำนวน 60 ท่าน โดยเน้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและขยายผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้กับคุณครู...
11/พ.ค./19 - อ่าน [134] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
อ.ป.ว. ชนะเลิศ Girlz#MakeWhatsNext
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอโครงงานเรื่องระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ด้วยระบบIoT ในงาน Girlz#MakeWhatsNext ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายชื่อนักเรียน ได้แก่ 1.น.ส. ธัญลักษณ์ อำไพ 2.น.ส.รุจิรดา รังผึ้ง 3.น.ส.จุฬาลักษณ์ แตงเอี่ยม
11/พ.ค./19 - อ่าน [145] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
จิตอาสา
ท่าน ผอ.บันลือ พลมาลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำบุญใส่บาตร  และลงนามถวายพระพร ในวันที่ 6 และ 7 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม โดยพร้อมเพรียงกัน
07/พ.ค./19 - อ่าน [150] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดดังแนบค่ะ
07/พ.ค./19 - อ่าน [224] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
อ.ป.ว. ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับประเทศ
เมื่อวันที่ 6-7 เมษายน 2562 รร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ในงาน Bangkok Robotics Challenge 2019 ณ ศูนย์การค้า ซีคอนสแควร์ บางแค ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรายการหุ่นยนต์ Sumo ประเภท Lego รุ่น Senior ได้รับโล่ห์ และเงินรางวัล และเป็นตัวแทนไปแข่งขันในงาน ROBOTCHALLENGE 2019 ในวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2562 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน นักเรียนที่แข่งขันได้แก่ ด.ช.ปารเมศ นามประเทือง ด.ช.อนันธชัย จานเจือ...
03/พ.ค./19 - อ่าน [173] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ลูก อ.ป.ว. สู่รั้ว พระนครเหนือ
1. นายสหัสวรรษ คล้ายเปรม ม.6/1 ครุศาสตร์อุตสวาหกรรมและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 2. นางสาววริศรา ทองโคตร ม.6/1 วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหการ 3. นายโชคดี ศรีเรือง ม.6/5 สถาบันการหุ่นยนต์ภาคสนาม-วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติ 4. นายนิพิฐพนธ์ เกิดพุ่ม ม.6/5 ครุศาสตร์อุตสวาหกรรมและเทคโนโลยี-วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์มัลติมีเดีย 5. นายพงศ์ณภัทร ชนะภัย ม.6/5 วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมไฟฟ้า 6. นายวิสวัส สังข์สะอาด ม.6/5 วิศวกรรมศาสตร์-...
26/เม.ย./19 - อ่าน [177] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

หน้า

Subscribe to อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม