อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก บริเวณหน้าเสาธงมีคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง และพร้อมใจกันใส่เสื้อม่วงอย่างพร้อมเพรียง
29/มิ.ย./15 - อ่าน [1,337] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ครูอัจฉรา ผ่องกาย และนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมร่วมรับโล่ห์และเกียรติบัตรในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ครูอัจฉรา ผ่องกาย และนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมร่วมรับโล่ห์และเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโลก ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยนางส่าวศิรดา เรียนหัตถกรรมและนางสาวมนัสนันท์ ภู่ระหงษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดในกิจกรรม "สุดยอดถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด"
29/มิ.ย./15 - อ่าน [1,669] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ตัวแทนกลุ่มบริหารทั่วไปเข้าเยี่ยมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
ตัวแทนกลุ่มบริหารทั่วไปเข้าเยี่ยมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ที่ประสบอุบัติเหตุรถมอร์เตอร์ไซด์ ชนกันเมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่าน โดย นางวันเพ็ญ ศุภกิจ นางณัฏบิยา สาระจูฑะ นายนพดล ชาวนาผล นางวลัยลักษณ์ กิติยวงษ์ และนางสาวชลพรรษ พรมมินทร์ ครูที่ปรึกษา
24/มิ.ย./15 - อ่าน [1,735] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ The Genius Program
ค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ The Genius Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงแรมหินสวยน้ำใส จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 21 - 22 มิถุนายนที่ผ่านมา
24/มิ.ย./15 - อ่าน [1,772] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ของโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ในวันที่ 20 มิถุนายน 2558 ที่ผ่าน
21/มิ.ย./15 - อ่าน [1,494] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีแก่เยาวชนนักเรียน (สานต่อปีที่ 7)
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมร่วมกับโครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีแก่เยาวชนนักเรียน (สานต่อปีที่ 7) โดยมีดาราจากช่อง 7 สี มาร่วมให้ความรู้แก่นักเรียนอย่างคับคั่ง
21/มิ.ย./15 - อ่าน [1,401] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
16/มิ.ย./15 - อ่าน [1,944] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ค่ายแนะแนวการศึกษาต่อ พี่พาน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย
           ค่ายแนะแนวการศึกษาต่อ พี่พาน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมร้อยตรีเผื่อน แม่นวล สาตมูลและบุตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม นักเรียนจำนวน ๑๘๓ คน วิทยากรจำนวน ๑๐๐ คน
14/มิ.ย./15 - อ่าน [1,690] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
พิธี ไหว้ครู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
พิธีไหว้ครู "ดวงใจศิษย์เคารพ น้อมนพวันทา บูชาคุณครู" โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
11/มิ.ย./15 - อ่าน [2,240] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมตบเท้าเข้าสู่รั้วมหาลัย
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมตบเท้าเข้าสู่รั้วมหาลัย ทั้งมหิดล ธรรมศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง และอีกมากมาย
08/มิ.ย./15 - อ่าน [1,651] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

หน้า

Subscribe to อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม