อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

กิจกรรมวันคริสต์มาส
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมมีการจัดกิจกรรมเทศกาล Christmas day ในช่วงกิจกรรมตอนเช้ามีการเดินขบวนพาเหรด Santa claus รวมทั้งการประกวด Miss beauty boy เพื่อค้นหาสาวสวยที่สุดเป็นผู้ชนะตามด้วยกิจกรรม The mask teacher(รอบชิง) ระหว่างหน้ากากชาละวัน และหน้ากากเครื่องบินผลการแข่งขันปรากฏว่าหน้ากากชาละวันเป็นฝ่ายชนะ ช่วงบ่ายมีการแข่งขัน A.P.W. singing contest 2018...
26/ธ.ค./18 - อ่าน [224] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ประชุมคณะกรรมการสมาคมครูและผู้ปกครอง
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เข้าร่วมการประชุม โดยมีการแนะนำคณะกรรมการสมาคมครูและผู้ปกครองท่านใหม่ รวมทั้งมีการหารือแนวทางการดำเนินการเรื่องงบประมาณที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนอกจากนี้ยังร่วมวางแผนการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแสดงศักยภาพของตนเองได้มากที่สุด
26/ธ.ค./18 - อ่าน [181] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ประชุมการประกวดวาดภาพ
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมต้อนรับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยอดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ในการเดินทางมาประชุมและประชาสัมพันธ์การวาดภาพฝาผนังเขื่อน โดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นผู้เข้าร่วมรับฟังแนวทางและนำไปขยายผลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
26/ธ.ค./18 - อ่าน [190] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
The mask singer (รอบแรก)
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม มีการจัดงานกิจกรรม the mask teacher (รอบแรก)โดยในวันนี้มีการแข่งขันระหว่างหน้ากากโคนี่กับหน้ากากชาละวัน เพื่อค้นหาผู้เข้าชิงชนะเลิศกับหน้ากากเครื่องบิน ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าหน้ากากชาละวันเป็นฝ่ายชนะ และได้ผ่านเข้ารอบต่อไป ติดตามผลคู่ชิงชนะเลิศได้ในวันจันทร์ที่ 24 นี้ค่ะ
20/ธ.ค./18 - อ่าน [239] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
อ.ป.ว. ต้อนรับคณะกรรมการ โครงการรางวัลบัณณาสสมโภช
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้ต้อนรับคณะกรรมการ โครงการรางวัลบัณณาสสมโภชหรือโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยทางโรงเรียนได้รับคำชื่นชมและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานต่อไป
20/ธ.ค./18 - อ่าน [286] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
A.P.W. singing contest 2018 (รอบแรก)
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดกิจกรรม A.P.W. Singing contest 2018 โดยมีการแข่งขันร้องเพลงสากลของนักเรียนชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และกล้าแสดงศักยภาพของตนเองในด้านการร้องเพลง ทั้งนี้นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดช่วงชั้นละ 3 อันดับ จะได้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561
18/ธ.ค./18 - อ่าน [252] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
The mask singer (รอบแรก)
วันที่ 18 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม มีการจัดงานกิจกรรม the mask singer (รอบแรก)โดยมีคุณครู ร่วมสนุกโดยการแต่งกายเป็นหน้ากากต่างๆ เข้าประกวดร้องเพลง เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมเชียร์และลุ้นว่าภายใต้หน้ากากนั้นคือคุณครูท่านใด ซึ่งผลการแข่งขันในวันนี้ปรากฏว่าหน้ากากโดเรม่อนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับหน้ากากเครื่องบิน ส่วนหน้ากากใดจะได้ผ่านเข้าร่วมเพื่อชิงชัยกับหน้ากากเครื่องบินนั้น...
18/ธ.ค./18 - อ่าน [226] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ค่ายปรับความคิดพิชิตเป้าหมาย
วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 งานแนะแนว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “ค่ายปรับความคิดพิชิตเป้าหมาย” เพื่อกระตุ้นให้คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักและเชื่อมั่นในตนเอง โดยจุดมุ่งหมายของโครงการนี้คือการดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตนเอง ให้นำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง ถูกทาง และเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ซึ่งทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากร บริษัท กรีนเวย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด...
17/ธ.ค./18 - อ่าน [167] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ก.ต.ป.น. นิเทศติดตามการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้รับเกียรติในการเป็นสถานที่ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ในการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสหวิทยาเขตเจ้าพระยา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ซึ่งเป็นการสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการปฏิบัติงานของ 7 โรงเรียนในสหวิทยาเขต ซึ่งทุกๆ โรงเรียนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานโดดเด่นของแต่ละโรงเรียน เพื่อเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่นๆ...
12/ธ.ค./18 - อ่าน [226] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ลูกทุ่ง อ.ป.ว. ชิงถ้วยพระราชทาน @ บุรีรัมย์
วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมดนตรชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งแม้ผลการแข่งขันในครั้งนี้ วงดนตรีลูกทุ่งจะไม่สามารถครองแชมป์เช่นเดียวกับปีที่แล้ว แต่นักเรียนและทีมผู้ฝึกซ้อมจะนำข้อบกพร่องมาปรับแก้ไข พร้อมกลับไปนำชัยชนะมาฝากพี่น้องชาวอ่างทองอีกครั้ง cr. เวณิกา (จันทร์เจ้า)
07/ธ.ค./18 - อ่าน [234] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

หน้า

Subscribe to อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม