อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ผลการทดสอบระดับชาติ ( O-NET ) ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 สูงที่สุดของโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม  
24/เม.ย./21 - อ่าน [1,466] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
กิจกรรม Science laboratory camp ครั้งที่ 1
วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม Science laboratory camp ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา
07/เม.ย./21 - อ่าน [1,145] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
05/เม.ย./21 - อ่าน [1,277] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 งานแนะแนว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อช่วยเหลือนักเรียนด้านการศึกษาและปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 92 ทุน
26/มี.ค./21 - อ่าน [1,400] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
นิทรรศการโครงงาน STEM ศึกษา ในยุค Thailand 4.0
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นประธานเปิดนิทรรศการโครงงาน STEM ศึกษา ในยุค Thailand 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ The Genius Program การเรียนรู้ที่เป็นภาพสะท้อนของกระบวนทัศน์ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นการพัฒนาด้านปัญญา ทักษะ การคิด และทักษะการ สื่อสารของนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
26/มี.ค./21 - อ่าน [1,515] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
กิจกรรมอำลารุ่นพี่
วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้จัดกิจกรรมอำลารุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยรักและผูกพัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครูทุกท่าน และเพื่อเป็นการอำลาระหว่างพี่น้องชาวแดงเหลือง
24/มี.ค./21 - อ่าน [1,314] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม จังหวัดศรีษะเกษ มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
22/มี.ค./21 - อ่าน [1,228] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 - วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564
22/มี.ค./21 - อ่าน [1,264] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
แสดงความยินดีกับการบรรจุแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สสิพัชร์ สาทรพาณิชย์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เนื่องในโอกาสที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่าง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  
18/มี.ค./21 - อ่าน [1,417] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปี 2564
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ดำเนินกิจกรรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปี 2564 โดยมีนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จำนวน 200 คน หลังจากอบรมแล้วเสร็จ นักเรียนสามารถเดินทางไปสอบ เพื่อขอรับใบขับขี่ได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง ต่อไป
18/มี.ค./21 - อ่าน [1,197] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

หน้า

Subscribe to อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม