อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดพิธีกล่าวปฏิญญาต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยมีฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนทุกคนเข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน และครูที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดห้องเรียนสีขาวในภาคการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อเน้นย้ำนโยบาย “ มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัย ยาเสพติด” ให้โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม...
26/มิ.ย./19 - อ่าน [60] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
กิจกรรม “บูชาบิดากลอนสุนทรภู่” เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานกิจกรรม "บูชาบิดากลอนสุนทรภู่" เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงผลงานของสุนทรภู่กวีเอกของโลก อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอีกด้วย
25/มิ.ย./19 - อ่าน [80] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
วันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน“ สายสัมพันธ์วันรักลูก ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขปัญหานักเรียนร่วมกัน และสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ซึ่งทางโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้ดำเนินตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่อง
24/มิ.ย./19 - อ่าน [73] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โครงการ “ปลุกจิตสำนึกรักคุณแผ่นดิน” ประจำปีการศึกษา 2562
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้รับเกียรติจากพันตรีสมบูรณ์ โชติเนตร หัวหน้าชุดวิทยากรเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ( ขุนศึก 51 ) ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี มาบรรยายโครงการ “ปลุกจิตสำนึกรักคุณแผ่นดิน” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และสำนึกรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์...
24/มิ.ย./19 - อ่าน [55] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองเงินฝากและการบริหารจัดการทางการเงินแก่เยาวชน
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการรานี อภิญญาวัตร ผู้อำนวยการส่วนนโยบายคุ้มครองเงินฝาก สำนักนโยบายระบบคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองเงินฝาก และการบริหารจัดการทางการเงินแก่เยาวชน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา และคณะครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมร่วมต้อนรับคณะทำงานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยโครงการนี้มีจุดมุ่งหมาย...
20/มิ.ย./19 - อ่าน [68] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
พิธีไหว้ครูของนักเรียน อ.ป.ว.
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา เป็นประธาน ในพิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม “ลูกปัทมวันทา กตเวทิตา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2562
14/มิ.ย./19 - อ่าน [96] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ลูก อ.ป.ว.คว้าเหรียญทองกับพี่น้องชาวไทย
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ให้เกียรติคล้องเหรียญรางวัลให้กับนายเอกพันธ์ ทรงวิเชียร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม นักกีฬาว่ายน้ำ ตัวแทนทีมชาติไทย (ชุดใหญ่) ซึ่งได้เข้าร่วมแข่งขัน รายการ IDM Berlin 2019 ณ ประเทศเยอรมนี โดยผลการแข่งขันปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง (ผีเสื้อ) 100 เมตร และทำลายสถิติเอเชีย นอกจากนี้ยังได้รับเหรียญทอง...
14/มิ.ย./19 - อ่าน [81] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
อ.ป.ว. ชนะเลฺศการแข่งขัน หุ่นยนต์ สพฐ. เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับนานาชาติ
วันที่ 2-3 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน หุ่นยนต์ สพฐ. เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยนักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน 2 รายการ ได้แก่ 1)Hand Generator 2 legs Robot Short Distance Run Competition (อายุ 13-19 ปี) นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ได้แก่ นายพูลพัฒน์ ดอกจันทร์ , ด.ช.ศุภกฤต ผดุงศิลป์ และ ด.ช. ปารเมศ นามประเทือง...
06/มิ.ย./19 - อ่าน [110] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก @ อ.ป.ว.
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา พร้อมด้วยฝ่ายบริหารโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก และโครงการวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีเวทีแสดงศักยภาพด้านดนตรี และเกมต่างๆ ที่สอดแทรกทั้งความรู้ และความบันเทิงให้นักเรียนได้ร่วมสนุกมากมาย
31/พ.ค./19 - อ่าน [122] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
อ.ป.ว. รองชนะเลิศอันดับ 2 ไพรมินิเตอร์ คัพ
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา ให้เกียรติมอบโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ให้กับตัวแทนนักกีฬา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน และประชาชน “ ไพรมินิเตอร์ คัพ ” รุ่นอายุ 18 ปี เยาวชนชาย รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ประจำปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
31/พ.ค./19 - อ่าน [106] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

หน้า

Subscribe to อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม