อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

รับการประเมินนักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 นายภาคิน กมุท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รับการประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมรับฟังการนำเสนอ และให้ข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งต่อนักเรียน และโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สำหรับการดำเนินงานในครั้งต่อ ๆ ไป
20/ต.ค./20 - อ่าน [13] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 งานแนะแนว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อช่วยเหลือนักเรียนด้านการศึกษา และปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 91 ทุน ทุนละ 1,500 บาท จำนวนเงินทั้งสิน 136,500 บาท โดยรองผู้อำนวยการรัศมิ์ชญาภา วัลย์วิริยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นประธาน
15/ต.ค./20 - อ่าน [26] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
นักเรียน อ.ป.ว. ร่วมแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (พสวท) โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีผลการแข่งขันดังนี้ เหรียญทอง ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น, เหรียญเงิน ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย, เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย,...
12/ต.ค./20 - อ่าน [27] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ผู้บริหารมอบรางวัล ให้กับนักกีฬาโรงเรียน อ.ป.ว.
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา และรองผู้อำนวยการ  รัศมิ์ชญาภา วัลย์วิริยะ ผู้บริหารโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม มอบโล่รางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร ให้กับนักกีฬา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ฟุตบอล ตะกร้อ สนุกเกอร์ บาสเกตบอล เปตอง และกรีฑา ในงานกีฬานักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
06/ต.ค./20 - อ่าน [45] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
พิธีเปิดกิจกรรมวันชาติจีน ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดพิธีเปิดกิจกรรมวันชาติจีน ประจำปี 2563 โดยมีกิจกรรมตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ได้แก่ แข่งขันขัดลายมือภาษาจีน แข่งขันประกวดร้องเพลงจีน แข่งขันวาดรูปโดยใช่พู่กัน และแข่งขัน E-sport เกม Tom Jurry : Chase
05/ต.ค./20 - อ่าน [32] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โครงการติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 งานแนะแนว โรงเรียนปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมกับโรงเรียนกวดวิชาไดมอนด์เบรนด์ติวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา นำติวเตอร์ชื่อดัง นายเจมี่ เสนะวัต เอี้ยงสำอางค์ สอนเสริมในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ และเพิ่มเติมเทคนิคในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งยังช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ดียิ่งขึ้น
05/ต.ค./20 - อ่าน [41] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
แสดงความยินดีกับการบรรจุแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับนายเสถียร นพพิทักษ์ นายณฐพร หลากสุขถม นายนพดล ชาวนาผล นายปราโมทย์ อ่อนละม้าย และนางสาวสิริรักษ์ นักดนตรี ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เนื่องในโอกาสที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  
30/ก.ย./20 - อ่าน [55] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 พันเอกดุสิต ประพฤติดีพร้อม เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
30/ก.ย./20 - อ่าน [62] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งาน ชม ช็อป สินค้าท้องถิ่น เที่ยวฟินฟิน @ ขุนอินทประมูล
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 นายธนาเดช เจริญการณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จากชมรม TO BE NUMBER ONE ได้รับรางวัล    รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งาน ชม ช็อป สินค้าท้องถิ่น เที่ยวฟินฟิน @ ขุนอินทประมูล ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
28/ก.ย./20 - อ่าน [62] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
กิจกรรมวันสันติภาพสากล ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา พร้อมคณะครู และนักเรียน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่านสารสันติภาพ และสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที ในช่วงเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า เนื่องในวันสันติภาพสากล 2563 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...
25/ก.ย./20 - อ่าน [83] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

หน้า

Subscribe to อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม