หันคาราษฏร์รังสฤษดิ์

อบรมวินัยจราจร
โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานจราจร สภ.ห้วยงู เข้ามาอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องวินัยจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน ณ หอประชุมโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563
02/ต.ค./20 - อ่าน [807] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090219 - ที่มา: หันคาราษฏร์รังสฤษดิ์
หันคาราษฎร์ฯ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ ได้รับประกาศแต่งตั้งให้เป็น "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562" โดยผ่านการติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ก้าวหน้าของกระทรวงศึกษาธิการ
26/ก.ย./20 - อ่าน [873] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090219 - ที่มา: หันคาราษฏร์รังสฤษดิ์
Subscribe to หันคาราษฏร์รังสฤษดิ์