หันคาพิทยาคม

โรงเรียนหันคาพิทยาคม เข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนหันคาพิทยาคม มีการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัด โดยมีนายชูชาติ พารีสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู-นักเรียน  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน และผู้มีเกียรติทุกท่าน  โดย เด็กหญิงประณีตศิลป์  ธนาริยานุกูล (น้องอองซาน) เป็นตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนหันคาพิทยาคม...
18/ก.พ./21 - อ่าน [1,312] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090220 - ที่มา: หันคาพิทยาคม
โรงเรียนหันคาพิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
โรงเรียนหันคาพิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยความยินดียิ่ง
17/ก.พ./21 - อ่าน [1,270] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090220 - ที่มา: หันคาพิทยาคม
โรงเรียนหันคาพิทยาคม รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนหันคาพิทยาคม อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ดังรายละเอียดที่แนบ
15/ก.พ./21 - อ่าน [1,888] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090220 - ที่มา: หันคาพิทยาคม
โรงเรียนหันคาพิทยาคม ลงนาม MOU โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษา
นายชูชาติ พารีสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม นายวินัย คำวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์นางสาวสุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา  นายสมชาย บุษบงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพยาวิทยา ร่วมลงนาม MOU โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษา คือ โรงเรียนหันคาพิทยาคม เป็นสถานศึกษาแกนนำ โรงเรียหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ โรงเรียนสรรพยาวิทยา และ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สถานศึกษาร่วมพัฒนา วันที่ 25 มกราคม...
09/ก.พ./21 - อ่าน [1,261] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090220 - ที่มา: หันคาพิทยาคม
คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนหันคาพิทยาคม ตรวจสุขภาพประจำปี 2564
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหารโดยนายชูชาติ พารีสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม และคณะครูโรงเรียนหันคาพิทยาคม ร่วมเข้ารับการตรวจสุขภาพ จาก โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมอาคารมรกต 
09/ก.พ./21 - อ่าน [1,026] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090220 - ที่มา: หันคาพิทยาคม
โรงเรียนหันคาพิทยาคม ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัย COVID-19
โรงเรียนหันคาพิทยาคม ได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัย COVID-19 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีท่านนายอำเภอหันคา นายสุพล ภูมิฐานนท์ สาธารณสุขอำเภอหันคา พร้อมคณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนหันคาพิทยาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน โดยได้ตรวจคัดกรองการมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอย่างเคร่งครัดและมีครูเวรประจำวัน ณ จุดต่างๆ ดำเนินการอย่างเข้มแข็ง 
09/ก.พ./21 - อ่าน [1,190] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090220 - ที่มา: หันคาพิทยาคม
หันคาพิทยาคม รับการประเมินนักเรียนพระราชทาน
วันที่ 16 กันยายน 2563 เด็กหญิงประณีตศิลป์ ธนาริยานุกูล (น้องอองซาน) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนหันคาพิทยาคม เข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมมหาชาติ โรงเรียนหันคาพิทยาคม
27/ก.ย./20 - อ่าน [1,209] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090220 - ที่มา: หันคาพิทยาคม
ตรวจเยี่ยม ติดตาม "ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา"
ตรวจเยี่ยม ติดตาม "ทิศทางการขับเคลื่อน คุณภาพการศึกษา" โรงเรียนหันคาพิทยาคม
12/มิ.ย./19 - อ่าน [1,782] - ความคิดเห็น [0] - โดย: yousawat - ที่มา: หันคาพิทยาคม
ค่ายห้องเรียนพิเศษ EIS
โรงเรียนหันคาพิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายสำหรับนักเรียนห้องพิเศษ EIS เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือไพรนกยูง(MT FARM) ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท โดยมีกิจกรรมฐาน STEM ที่บูรณาการกับภาษาอังกฤษ
29/มิ.ย./16 - อ่าน [3,122] - ความคิดเห็น [0] - โดย: prhkp - ที่มา: หันคาพิทยาคม
งานชุมนุมยุวกาชาด
คณะครูและนักเรียนชุมนุมอาสายุวกาชาด โรงเรียนหันคาพิทยาคม เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานชุมนุมยุวกาชาด  สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด ระหว่างัวนที่ 15 - 18 มิถุนายน 2559  ณ  ค่ายลูกเสือแชมป์เปี้ยนแชมป์  จังหวัดลพบุรี
17/มิ.ย./16 - อ่าน [2,660] - ความคิดเห็น [0] - โดย: prhkp - ที่มา: หันคาพิทยาคม

หน้า

Subscribe to หันคาพิทยาคม