สตรีอ่างทอง

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 13  มิถุนายน 2562 นายมงคล บกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง เป็นประธานในพิธีไหว้ครู โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมในพิธี จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ซึ่งในปีนี้ได้จัดให้นักเรียนทุกคน ไหว้ครูตามระดับชั้น ณ ห้องประชุมสังเวียน พัฒนมงคล  
18/มิ.ย./19 - อ่าน [3,735] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
นักเรียนสตรีอ่างทองได้คะแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
        นักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง ได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  O-net ประจำปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 12 คน ได้แก่  1.ด.ญ.อภิชญา มาลัยศิริรัตน์  ม.3/11 2.ด.ญ.ปภาวี สุวานิช  ม.3/11 3.ด.ช.สิรวิชญ์ รุ่งโรจน์วัฒนา  ม.3/11 4.ด.ช.กีรติ จันทร์เพ็ง  ม.3/11 5.ด.ญ.พรทิพย์ เขียวสวาส  ม...
01/เม.ย./19 - อ่าน [3,628] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสตรีอ่างทอง จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายมงคล บกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
29/มี.ค./19 - อ่าน [4,821] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561
นางวิภา ส่างสาร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง เป็นประธาน ในงานปัจฉิมนิเทศ วันจบการศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะครู ร่วมพิธี ผูกข้อมือให้ศีลให้พร ส่งนักเรียนผู้จบการศึกษาทุกคน ณ ห้องประชุมสังเวียน พัฒนมงคล  
20/ก.พ./19 - อ่าน [3,378] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-จีน (วันตรุษจีน) ประจำปี 2562
วันที่ 29 มกราคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-จีน (วันตรุษจีน) เพื่อฝึกฝนศักยภาพ การเรียนรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-จีน ของนักเรียนห้องเรียนศิลป์ภาษาจีน โดยมีขบวนเทศกาลต่างๆของจีน 9 เทศกาล ขนมเทศกาลบ๊ะจ่าง ขนมไหว้พระจันทร์ และขบวนอื่นๆ ที่จัดทำโดยนักเรียน และยังมีกิจกรรมตอบปัญหาภาษาจีนชิงรางวัลที่บริเวณลานใต้อาคาร 5 โรงเรียนสตรีอ่างทอง เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสนุกอีกมากมาย
06/ก.พ./19 - อ่าน [3,445] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
การทดสอบทักษะความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2
ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562  ทางแผนการเรียน Mini English Program  โรงเรียนสตรีอ่างทอง ได้จัดการทดสอบทักษะความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 Second 2nd Mini English Program English Proficiency Test โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษา  ปีที่ 6 จังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียง ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 11 โรงเรียน และมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 148 คน ในการนี้ นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต...
28/ม.ค./19 - อ่าน [2,860] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
OPEN HOUSE เปิดบ้านรับน้องสตรีอ่างทอง
ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ท่านธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Open House เปิดบ้านรับน้องสตรีอ่างทอง โดยได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดอ่างทอง นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวประมาณ 900 คน โดยมีคณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และนักเรียนของโรงเรียนสตรีอ่างทอง ได้จัดกิจกรรมสำหรับต้อนรับน้องๆไว้อย่างมากมาย...
08/ม.ค./19 - อ่าน [3,075] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
กิจกรรม Christmas's Day
ในวันที่ 28 มกราคม 2561 ผอ.มงคล  บกสกุล เป็นประธานเปิดกิจกรรม Christmas's Day  โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมวัฒนธรรม Christmas's Day จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และโครงการโรงเรียนสองภาษา (MEP) โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมสนุกมากมาย อาทิเช่น ขบวนพาเหรดจากคณะครูและนักเรียน, การประกวด Miss International Queen 2018 , การประกวดเต้น Cover Dance , การแสดงของนักเรียนและคณะคุณครูจากกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ...
04/ม.ค./19 - อ่าน [3,212] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "ราชพฤกษ์เกมส์ ปี 2561"
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ท่านสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พร้อมด้วยคุณภราดร ปริศนานันทกุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ราชพฤกษ์เกมส์ ประจำปี 2561 ซึ่งกิจกรรมการแข่งกีฬาภายในของโรงเรียนสตรีอ่างทองได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2561
24/ธ.ค./18 - อ่าน [2,885] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผอ.มงคล บกสกุล เป็นประธานพิธีจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ บริเวณอาคารใต้ร่มพระบารมีฯ โรงเรียนสตรีอ่างทอง โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
06/ธ.ค./18 - อ่าน [4,386] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง

หน้า

Subscribe to สตรีอ่างทอง