สตรีอ่างทอง

โรงเรียน​สตรี​อ่างทอง​ จัดกิจกรรม​ลอยกระทง ประจำปี​ 2563
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียน​สตรี​อ่างทอง​ จัดกิจกรรม​ลอยกระทง ประจำปี​ 2563 ณ อาคารใต้ร่มพระบารมี ลูก​สตรี​อ่างทอง​ร่มเย็น​ โดยมีนายมงคล บก​สกุล​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​โรงเรียน​สตรี​อ่างทอง​ เป็นประธา​นในพิธีเปิดกิจกรรมลอยกระทง ประจำ 2563 ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์​ เพื่อให้นักเรียนได้สืบสานประเพณี​อันดีงามของคนไทยให้คงอยู่​สืบไปบรรยากาศ​ภายในงานเต็มไปด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร​ทางการศึกษา​ และนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง...
03/พ.ย./20 - อ่าน [54] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง
วันที่ 18 ตุลาคม 2563 นางสาวณัฐพร รอดจรูญ นักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีอ่างทองเข้ารับรางวัลการประกวดเขียนเรียงความเทิดพระคุณแม่ยุคดิจิทัล ในงาน D New Media Thailand Awards ได้รับ “รางวัลชนะเลิศระดับภาค” รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาท ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์  
19/ต.ค./20 - อ่าน [80] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง แผนการเรียนภาษาจีน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง แผนการเรียนภาษาจีน ทั้ง 12 คน ที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
22/ก.ย./20 - อ่าน [146] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐพร รอดจรูญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง ชนะเลิศการแข่งขันเขียนเรียงความเทิดพระคุณแม่ยุคดิจิทัล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากชมรมสื่อดีดิจิทัล (D New Media) ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเป็นตัวแทนระดับภาคกลางเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป
10/ก.ย./20 - อ่าน [150] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจาปี 2563  เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" โดยมีนายมงคล บกสกุล ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์...
19/ส.ค./20 - อ่าน [257] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายมงคล บกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เเละนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี "เป็นวันแม่แห่งชาติ" ณ อาคารใต้ร่มพระบารมีฯ โรงเรียนสตรีอ่างทอง              ขอบคุณรูปภาพ จาก คุณครูบูรฉัตร เร่งเทียน
11/ส.ค./20 - อ่าน [363] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีอ่างทอง ประจำเดือนเดือนมิถุนายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีอ่างทอง ประจำเดือนเดือนมิถุนายน 2563 ฉบับที่ 1
08/มิ.ย./20 - อ่าน [565] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายมงคล บกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง และคณะครู ได้อวยพรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ณ ห้องประชุมสังเวียน พัฒนมงคล โรงเรียนสตรีอ่างทอง
21/ก.พ./20 - อ่าน [918] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
เทศกาลวันตรุษจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง
วันที่ 23 มกราคม 2563 นายมงคล บกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-จีน (วันตรุษจีน) และเป็นการส่งเสริมให้กับนักเรียนแผนการเรียนพิเศษภาษาจีนจำนวนทั้งหมด 144 คน ได้แสดงออกซึ่งภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมจีนเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน 
24/ม.ค./20 - อ่าน [1,059] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
กิจกรรม Open House โรงเรียนสตรีอ่างทอง
วันที่ 20 มกราคม 2563 นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดงานนิทรรศการทางวิชาการโรงเรียนสตรีอ่างทอง (OPEN HOUSE) โดยมีนายมงคล บกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง กล่าวรายงาน กิจกรรมงานนิทรรศการทางวิชาการโรงเรียนสตรีอ่างทอง (OPEN HOUSE) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน  ปีการศึกษา 2563 ตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทราบอย่างทั่วถึง    และมีความชัดเจน...
21/ม.ค./20 - อ่าน [999] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง

หน้า

Subscribe to สตรีอ่างทอง