วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" จัดการแข่งขัน A-Math
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ได้จัดการแข่งขัน A-Math มัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. - 5 ต.ค. 2563 มัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่วันที่  28 ก.ย. - 9 ต.ค. 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา   
06/ต.ค./20 - อ่าน [2,023] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" รับรางวัล Best-Practice ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ สร้างสรรค์ฯ
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" รับรางวัล Best-Practice ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสร้างสรรค์ปันประสบการณ์การอ่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลายได้รับรางวัลคัดเลือก/ประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best-Practice) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้านการบริหารจัดการ  ครูสุมาลี มีสกุล และครูปราณี พ่วงทองคำ ได้รับรางวัลคัดเลือก/ประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best-Practice) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้านการจัดการเรียนการสอน...
30/ก.ย./20 - อ่าน [1,741] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจังหวัดอ่างทอง
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"  โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย ได้พานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 7 รายการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 80 คน ซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง  มีรายละเอียดดังนี้ 1. ฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3) 2. ฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (รางวัลรองชนะเลิศ) 3. วอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน...
30/ก.ย./20 - อ่าน [1,629] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ประเมินเตรียมความพร้อมตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางมยุรีย์  แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" เป็นประธานกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีครูผู้ช่วยเข้ารับการประเมิน ทั้งหมด 10 ท่าน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
30/ก.ย./20 - อ่าน [1,677] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
นางมยุรีย์  แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563  มีชื่องานว่าคุรุกษิณาลัย ด้วยใจกตเวทิตา โดยมีครูผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ท่านบุคลากรทางการศึกษา 1 ท่าน ได้แก่ 1.ครูกฤษณ์  ไกรลาศ 2.ครูเมธี  นาคพนม 3.ครูวงษ์เนตร  สายสุวรรณ์ 4.คุณสมควร  โพธิ์เหลือง ณ อาคารโดม 72 ปี เมื่อ วันที่ 25 กันยายน 2563
29/ก.ย./20 - อ่าน [1,272] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนต้นกล้านันทนาการ (cover dance)
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา กิจกรรมเยาวชนต้นกล้านันทนาการ (cover dance) ประธานในพิธี คือ นายศักดิ์ชัย  เสมาพรหม ผู้ว่าการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอ่างทอง โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย  มีครูผู้ควบคุม 2 ท่าน ได้แก่ 1.ครูศิริพร  หงษ์ทอง 2.ครูปิ่นนรี  พานเข็ม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 8 คน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ณ...
28/ก.ย./20 - อ่าน [1,848] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" รับการตรวจเยี่ยมจาก สพฐ.
คณะติดตามจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 2 โครงการ โดยมี ผอ.ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย เป็นหัวหน้าโครงการ คือ 1.โครงการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.ปลาย ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ AKITA model ที่เน้นสถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง 2.โครงการพัฒนานิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้น ม.ต้น...
28/ก.ย./20 - อ่าน [1,439] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ร่วมกับสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เข้ามาบริการวิชาการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย โดยจัดกิจกรรมธรรมชาติศึกษาและนิเวศวิทยา เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563
27/ก.ย./20 - อ่าน [2,380] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" นำนักเรียนยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID -19
นางมยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" พร้อมด้วยคณะครูและสมาชิกยุวกาชาด เข้าร่วมโครงการ ยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID-19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง โดยมีสมาชิกยุวกาชาดจำนวน 100 คน ร่วมกันจัดทำหน้ากากผ้า เพื่อนำไปมอบให้แก่ชุมชน ณ อาคารกาญจนาภิเษก เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563
27/ก.ย./20 - อ่าน [1,547] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

หน้า

Subscribe to วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"