วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ประเมินครูผู้ช่วย
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย ได้ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย รวมทั้งหมด 9 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
25/ก.พ./21 - อ่าน [1,500] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" จัดกิจกรรมตรุษจีน
วันที่ 4 - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนโดยการนำของผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมและประวัติความเป็นมาของประเทศจีน สร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนวิชาภาษาจีนมากยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน (抄写汉字比赛) กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีเทศกาลวันตรุษจีน(春节绘画比赛)และถาม/ตอบความรู้วันตรุษจีน(春节知识问答)...
15/ก.พ./21 - อ่าน [1,220] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ต้อนรับคณะติดตามนโยบายจัดทำแผนการบูรณาการด้านการศึกษาของจังหวัดอ่างทอง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ต้อนรับคณะติดตามนโยบายจัดทำแผนการบูรณาการด้านการศึกษาของจังหวัดอ่างทอง นำโดยท่านสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน โดยมีคณะผู้กำกับด้านนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ท่านโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ท่านมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ท่านธวัช แซ่ฮ่ำ...
08/ก.พ./21 - อ่าน [1,465] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" พร้อมเปิดสอนตามปกติ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย พร้อมเปิดการเรียนการสอนตามปกติ โดยได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 1.ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน 2.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 3.ล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ในด้านความพร้อมของห้องเรียนมีการนิเทศนักเรียนจากผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร...
03/ก.พ./21 - อ่าน [1,706] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม “โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" โดยผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" และฝ่ายบริหาร ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม “โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ” นำโดย นายสัมนาการณ์ บุญเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมตามนโยบาย “โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ณ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"...
22/ม.ค./21 - อ่าน [1,545] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" รับคณะตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด
วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น.คณะผู้บริหารโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"นำโดย ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ร่วมกับคณะของนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พลตรี ธนสิน สุโข ผบ.มณฑลทหารบทที่ 13 นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พ.ต.อ วิชัยนาวิน ดนันต์ ผกก.สภ.เมืองอ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ และพ.ต.อ.ทัชวัฒน์ สายโยธา ผกก.สภ.วิเศษชัยชาญ ต้อนรับ พล....
15/ม.ค./21 - อ่าน [1,222] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ภาคเช้ามีการตอบคำถามชิงรางวัลวันคริสต์มาสรวมทั้งประกวดร้องเพลงสากล (Singing Contest) ช่วงพักกลางวันมีการออกร้านโดยนักเรียน ภายใต้ชื่อ “ตลาดอาหารนานาชาติ” และภาคบ่ายมีการประกวด THE 2ND INTERNATIONAL FESTIVAL 2020 ประกวดการแต่งกายชุดนานาชาติ นำโดยผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
03/ม.ค./21 - อ่าน [1,420] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" รับการนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนวิเศษชัยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ฝ่ายบริหาร คณะครู ได้ต้อนรับคณะผู้นิเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย ท่านวัลลภ เอี่ยมมะ ท่านสัมฤทธิ์ กอไธสง ท่านสุกัญญา ศิริชุม รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ท่านมงคลธร บัวประทุม ผู้ทรงคุณวุฒิ กตปน. ศึกษานิเทศก์ จตุพร ยาคำบรรจงแก้ว และศึกษานิเทศก์ นภัทร์ สังข์ทอง เพื่อประเมิน นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ...
23/ธ.ค./20 - อ่าน [1,213] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" มอบทุนการศึกษา
พิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 225 ทุน ขอขอบคุณ คุณสุธี ฉัตรชัยเวช ประธานมูลนิธิ สุธี ฉัตรชัยเวช (เตี่ยกี แซ่ฉั่ว) มอบเงินสมทบเข้ามูลนิธิเพิ่มเติมอีก 100,000 บาท และมอบทุนการศึกษาให้ นร.อีก 40,000 บาท ทุนจากท่านเจ้าอาวาสวัดนางในจำนวน 20,000 บาท และทุนจากคุณครูเก่าและครูปัจจุบัน รร.ตันติ รวมทั้งผู้มีอุปการคุณ รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 262,000 บาท
20/ธ.ค./20 - อ่าน [1,905] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน
วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2563 ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ ” รับมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง โดยมี พันเอก ญัฐพงศ์ วานิกร ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
15/ธ.ค./20 - อ่าน [1,417] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

หน้า

Subscribe to วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"