วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" เลือกตั้งประธานนักเรียน 2564
วันที่ 9 มีนาคม 2564 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา การเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย ณ อาคารโดม 72 ปี
14/มี.ค./21 - อ่าน [1,616] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" มอบทุนเสมอภาค
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.  2564  โรงเรียนวิเศษไชยชาญ  “ตันติวิทยาภูมิ” มอบทุนเสมอภาคปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีฐานะยากจน ครอบครัวละ 1,000 บาท ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
11/มี.ค./21 - อ่าน [1,192] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" เป็นสนามสอบธรรมศึกษา
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.  2564  โรงเรียนวิเศษไชยชาญ  “ตันติวิทยาภูมิ” ร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนา จังหวัดอ่างทอง ได้จัดสอบธรรมศึกษา ให้กับครูในจังหวัดอ่างทอง และนักเรียนในโรงเรียนสังกัดอำเภอวิเศษชัยชาญ ประจำปีการศึกษา 2563
11/มี.ค./21 - อ่าน [1,360] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.  2564  โรงเรียนวิเศษไชยชาญ  “ตันติวิทยาภูมิ” ให้การต้อนรับท่านปรีดี  ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านโอภาส  ต้นทอง  ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  และคณะทำงาน ในโอกาสที่มาตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติ รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
11/มี.ค./21 - อ่าน [1,394] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" จัดพิธีประจำกองและประดับอินทรธนู
วันที่ 3 มีนาคม 2564 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ  “ตันติวิทยาภูมิ”  โดย ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ  “ตันติวิทยาภูมิ”  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน 4 ฝ่าย คณะครูผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี จัดพิธีประจำกองและประดับอินทรธนู ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารโดม 72 ปี โรงเรียนวิเศษไชยชาญ  “ตันติวิทยาภูมิ” 
07/มี.ค./21 - อ่าน [1,482] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ออกแนะแนวโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม)
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ  “ตันติวิทยาภูมิ” นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย รองผู้อำนวยการ และคณะครู ได้ออกแนะแนวรับสมัครการศึกษาต่อในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนห้องเรียนปกติ และแผนห้องเรียนพิเศษ ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 รับจำนวน 30 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนห้องเรียนปกติและแผนห้องเรียนพิเศษ ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 รับจำนวน 30 คน ประจำปีการศึกษา 2564 รับสมัครระหว่างวันที่ 24-...
07/มี.ค./21 - อ่าน [1,489] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ออกแนะแนวโรงเรียนวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมถ์)
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ  “ตันติวิทยาภูมิ” นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย รองผู้อำนวยการ และคณะครู ได้ออกแนะแนวรับสมัครการศึกษาต่อในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนห้องเรียนปกติ และแผนห้องเรียนพิเศษ ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 รับจำนวน 30 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนห้องเรียนปกติและแผนห้องเรียนพิเศษ ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 รับจำนวน 30 คน ประจำปีการศึกษา 2564 รับสมัครระหว่างวันที่ 24-...
03/มี.ค./21 - อ่าน [1,568] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" เข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันบรรยายธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ พุทธมณฑลจังหวัดวัดขุนอินทประมูล ผลการแข่งขันนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือนางสาวชนิสรา เจียมมี ได้รับรางวัลชมเชย คือนางสาวเมทนี นาคะเสนีย์ และครูผู้ฝึกซ้อมคือนายอัฐวุฒิ คนเจนดี โดยผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย...
03/มี.ค./21 - อ่าน [1,195] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" มอบเกียรติบัตรนักเรียน
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ  “ตันติวิทยาภูมิ” โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย และฝ่ายบริหาร ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนทั้งหมด 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมคัดลายมือภาษาจีน กิจกรรมวาดภาพระบายสีเทศกาลวันตรุษจีน กิจกรรมประกวด Miss International 2020 และกิจกรรมประกวดร้องเพลงสากล (singing contest 2020)
02/มี.ค./21 - อ่าน [1,481] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" จัดกิจกรรมเนื่องในวันวันมาฆบูชา
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา (วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 3) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงประวัติ ความสำคัญและหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันมาฆบูชา โดยมีการให้ความรู้และกิจกรรมถาม-ตอบความรู้วันมาฆบูชา และแจกของรางวัลสำหรับนักเรียนที่ร่วมตอบคำตอบ
26/ก.พ./21 - อ่าน [1,435] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

หน้า

Subscribe to วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"