วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2564 โดยมีการมอบของขวัญวันเกิดให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีเดือนเกิดมกราคมถึงเดือนเมษายนมีทั้งหมด 29 คน และมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูที่ปรึกษาดีเด่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
05/เม.ย./21 - อ่าน [1,296] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” รับสมัครนักเรียน
#โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รับสมัคร วันที่ 24–28 เมษายน 2564 #วิธีการสมัคร 1. เขียนและส่งใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 2. สมัครออนไลน์ทางหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน www.tanti.ac.th #ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 035–631802 หรือ 035–631733 ในวันและเวลาราชการ หรือกลุ่ม Line : tantiรับนักเรียน64 ตลอด 24...
01/เม.ย./21 - อ่าน [2,815] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” เป็นกรรมการตัดสินกีฬาวู้ดบอล
วันที่ 25 มีนาคม 2564 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้พานักเรียนเป็นกรรมการตัดสินกีฬาวู้ดบอล ในโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งสนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลไผ่จำศีล (อบต.ไผ่จำศีล) ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
01/เม.ย./21 - อ่าน [1,405] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" จัดกิจกรรมเข้าค่ายและเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
วันที่ 22-23 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. – 15.00 น. โรงเรียนวิเศษไชยชาญ  “ตันติวิทยาภูมิ”  โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 วัน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกความมีระเบียบวินัย ความอดทน รู้จักช่วยเหลือตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นตรงตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีครูเข้าร่วมทั้งหมด 70 คน นักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด  806 คน
28/มี.ค./21 - อ่าน [1,418] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ติว O-NET ม.6
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. – 15.00 น. โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” จัดกิจกรรมสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6 รายวิชาภาษาอังกฤษ ณ อาคารกาญจนาภิเษก
25/มี.ค./21 - อ่าน [1,195] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" จัดกิจกรรมค่ายวิชาการและนิทรรศการผลงานครูและนักเรียน
วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.15 น. โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”  โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการและนิทรรศการผลงานครูและนักเรียน เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นการเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานของตนเองที่ได้จากการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563
20/มี.ค./21 - อ่าน [1,340] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ประชุมกรรมการสถานศึกษา
วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย ได้ประชุมกรรมการสถานศึกษา ทั้งหมด 16 ท่าน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 
20/มี.ค./21 - อ่าน [1,223] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
วันที่ 12 มีนาคม 2564 กลุ่มบริหารวิชาการได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย 1.พานักเรียนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชา 2.มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับโควต้าเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 3.มอบของที่ระลึกแก่นักเรียน 4.ตัวแทนนักเรียนกล่าวแสดงความรู้สึก 5.ตัวแทนครูอวยพรนักเรียน 6.กราบลาครู 7....
16/มี.ค./21 - อ่าน [1,078] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ร่วมกับสาธารณสุขอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่นักเรียน
วันที่ 10 มีนาคม 2564 โครงการ To Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ ในการให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่นักเรียน และได้จัดกิจกรรมตรวจปัสสาวะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เพื่อค้นหา คัดกรอง ผู้ป่วยยาเสพติดเชิงรุกในสถานศึกษา ซึ่งอยู่ในโครงการ ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการในเครือข่ายอำเภอวิเศษชัยชาญ ณ โดมสนามบาสฯ
16/มี.ค./21 - อ่าน [1,034] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" มอบเกียรติบัตรประกวดห้องเรียนสะอาด
วันที่ 11 มีนาคม 2564 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คุณครูที่ปรึกษาและนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดห้องเรียนสะอาด โดยมีทั้งหมด 24 ห้องเรียน ณ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”
16/มี.ค./21 - อ่าน [1,246] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

หน้า

Subscribe to วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"