วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ประชุมฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่าย และหัวหน้างาน
วันที่ 12 พ.ค. 2564 ประชุมฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่าย และหัวหน้างาน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภายใต้สถานการณ์โควิด19 โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
13/พ.ค./21 - อ่าน [905] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔
#ประกาศโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” เรื่อง ยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ #ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้อง หากพบว่ามีข้อผิดพลาดหรือเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบต้องส่งเพิ่มเติม ใหันักเรียนส่งข้อมูลที่ถูกต้องและหลักฐานเพิ่มเติมผ่านระบบส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ https://bit.ly/3uosmqU ภายในวันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔...
12/พ.ค./21 - อ่าน [1,578] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ ตันติวิทยาภูมิ ” ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภัทราพร ดีมั่น (Pattaraporn Deeman) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนเต็ม โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2564 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์
12/พ.ค./21 - อ่าน [1,254] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" มอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ม.3 และ ม.6
วันที่ 28 – 29 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. – 15.30 น. กลุ่มบริหารงานวิชาการได้กำหนดการมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ณ อาคารโดม 72 ปี
30/เม.ย./21 - อ่าน [1,381] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" แจ้งปฏิทินการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ฉบับใหม่
#ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ฉบับใหม่ ตามประกาศ สพฐ. เรื่องการดำเนินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) #ระบบสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา​ 2564​ ระหว่างวันที่​ 24-28​ เม.ย.​ 2564 สามารถสมัคร​และตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเองผ่านระบบ #การเลือกแผนการเรียน​ สำคัญมากให้พิจารณาให้ดีก่อนส่งใบสมัคร​ #...
26/เม.ย./21 - อ่าน [1,612] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ยินดีต้อนรับข้าราชการครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย และผู้บริหารร่วมต้อนรับข้าราชการครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวกนิษฐา บุญบาง นางสาวภัคจิรา ยอดหงษ์ นางสาววริศรา งามจริง และนางณัฐฉรียา  แก้วประจาย ณ อาคารกาญจนาภิเษก
11/เม.ย./21 - อ่าน [1,360] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" จัดกิจกรรมสงกรานต์ รดน้ำดำหัวครูอาวุโส
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. – 09.30 น. โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการครู ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธประทานพรซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน และรดน้ำดำหัวครูอาวุโส
11/เม.ย./21 - อ่าน [1,623] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ได้รับรางวัลประกวดคัดลายมือ
วันที่ 29 มีนาคม 2564 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกุลธิดา  แซ่ลี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดคัดลายมือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานและมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
11/เม.ย./21 - อ่าน [1,014] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ 1 ปี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมีท่านรองวัลลภ เอี่ยมมะ ผอ.ประสงค์ กลัดแก้ว ผอ.มงคล บกสกุล เป็นกรรมการในการประเมิน ผู้เข้าร่วมรับการประเมิน 5 ท่าน คือ รองแสงเดือน  เสือวงษ์ รองนพดล  ชาวนาผล  รองเสถียรพงศ์  นพพิทักษ์ รองอภิชาติ  พรหมสวัสดิ์ และรองแก้วตา  ...
09/เม.ย./21 - อ่าน [1,024] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” จัดตารางสอน
วันที่ 5 – 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ตัวแทนคุณครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าร่วมจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องคอม 4 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”
09/เม.ย./21 - อ่าน [1,216] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

หน้า

Subscribe to วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"