วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" มอบทุนเสมอภาค
นางมยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ได้มอบทุนเสมอภาค (กสศ.)  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 5 คน คนละ 2,000 บาท  ณ ห้องประชุมครูเก่า เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563
19/ต.ค./20 - อ่าน [20] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ร่วมพิธีน้อมรำลึก
นางมยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" พร้อมด้วยคณะครู  ร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พ่อหลวง "รัชกาลที่ 9" ณ ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ  
13/ต.ค./20 - อ่าน [26] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ศึกษาดูงานที่โรงเรียนเทพศิรินทร์
นางมยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" นำคณะครูฝ่ายบริหารทั่วไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จ.สระบุรี โดยมีนายธนาพล จีรเดชภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค และคณะครู คอยตอนรับ และพาเยี่ยมชมงานอาคารและสถานที่ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563  
13/ต.ค./20 - อ่าน [39] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ตรวจสุขภาพประจำปี
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ร่วมกับศูนย์รักสุขภาพ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร เพื่อให้ทุกคนได้ทราบข้อมูลสุขภาพความสมบูรณ์ของร่างกายและเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมครูเก่า  
09/ต.ค./20 - อ่าน [39] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" จัดการแข่งขัน A-Math
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ได้จัดการแข่งขัน A-Math มัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. - 5 ต.ค. 2563 มัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่วันที่  28 ก.ย. - 9 ต.ค. 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา   
06/ต.ค./20 - อ่าน [49] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" รับรางวัล Best-Practice ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ สร้างสรรค์ฯ
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" รับรางวัล Best-Practice ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสร้างสรรค์ปันประสบการณ์การอ่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลายได้รับรางวัลคัดเลือก/ประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best-Practice) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้านการบริหารจัดการ  ครูสุมาลี มีสกุล และครูปราณี พ่วงทองคำ ได้รับรางวัลคัดเลือก/ประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best-Practice) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้านการจัดการเรียนการสอน...
30/ก.ย./20 - อ่าน [70] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจังหวัดอ่างทอง
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"  โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย ได้พานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 7 รายการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 80 คน ซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง  มีรายละเอียดดังนี้ 1. ฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3) 2. ฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (รางวัลรองชนะเลิศ) 3. วอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน...
30/ก.ย./20 - อ่าน [52] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ประเมินเตรียมความพร้อมตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางมยุรีย์  แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" เป็นประธานกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีครูผู้ช่วยเข้ารับการประเมิน ทั้งหมด 10 ท่าน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
30/ก.ย./20 - อ่าน [74] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
นางมยุรีย์  แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563  มีชื่องานว่าคุรุกษิณาลัย ด้วยใจกตเวทิตา โดยมีครูผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ท่านบุคลากรทางการศึกษา 1 ท่าน ได้แก่ 1.ครูกฤษณ์  ไกรลาศ 2.ครูเมธี  นาคพนม 3.ครูวงษ์เนตร  สายสุวรรณ์ 4.คุณสมควร  โพธิ์เหลือง ณ อาคารโดม 72 ปี เมื่อ วันที่ 25 กันยายน 2563
29/ก.ย./20 - อ่าน [52] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนต้นกล้านันทนาการ (cover dance)
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา กิจกรรมเยาวชนต้นกล้านันทนาการ (cover dance) ประธานในพิธี คือ นายศักดิ์ชัย  เสมาพรหม ผู้ว่าการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอ่างทอง โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย  มีครูผู้ควบคุม 2 ท่าน ได้แก่ 1.ครูศิริพร  หงษ์ทอง 2.ครูปิ่นนรี  พานเข็ม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 8 คน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ณ...
28/ก.ย./20 - อ่าน [77] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

หน้า

Subscribe to วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"