วัดสิงห์

นักเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนวัดสิงห์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสรัญญา  สุขเจริญ นักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ได้รับนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2557 Refer: Watsing School
21/พ.ค./15 - อ่าน [797] - ความคิดเห็น [0] - โดย: watsing - ที่มา: วัดสิงห์
ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในการเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  ณ โรงเรียนวัดสิงห์ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ www.watsingschool.ac.th
12/ก.พ./15 - อ่าน [2,290] - ความคิดเห็น [0] - โดย: watsing - ที่มา: วัดสิงห์
Subscribe to วัดสิงห์