ยางรากวิทยา

ยางรากวิทยา การประชุมหารือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา นำโดย พระครูสุวัฒน์จันทโชติ ประธานกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และนางพรรณพร  โพธิจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางรากวิทยา ประชุมหารือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนยางรากวิทยา ด้วยการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และ งานคืนสู่เหย้าชาวเหลือง-ม่วง กับตัวแทนชุมชนและตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนยางรากวิทยา ณ หอประชุม โรงเรียนยางรากวิทยา ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563
24/พ.ย./20 - อ่าน [18] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490417 - ที่มา: ยางรากวิทยา
ยางรากวิทยา มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
โรงเรียนยางรากวิทยามอบทุนการศึกษาเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ให้กับนักเรียนโรงเรียนยางรากวิทยา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนยางราก
02/พ.ย./20 - อ่าน [49] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490417 - ที่มา: ยางรากวิทยา
ยางรากวิทยา กิจกรรมเดินขบวนลอยกระทง
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทาศึกษา และนักเรียนโรงเรียนยางรากวิทยา ร่วมกิจกรรมแห่ขบวนกระทงประจำปีการศึกษา 2563 ไป ณ วัดสามัคคีประชาราม (วัดยางราก) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยประจำตำบลที่ดีงาม
31/ต.ค./20 - อ่าน [45] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490417 - ที่มา: ยางรากวิทยา
ยางรากวิทยา ค่ายส่งเสริมความรู้เตรียมสอบ O-NET ม.6
ผู้บริหาร และครู จัดค่ายวิชาการส่งเสริมความรู้เตรียมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนยางรากวิทยา
08/ต.ค./20 - อ่าน [46] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490417 - ที่มา: ยางรากวิทยา
ยางรากวิทยา ค่ายส่งเสริมความรู้เตรียมสอบ O-NET ม.3
นางพรรณพร โพธิจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู จัดค่ายวิชาการส่งเสริมความรู้เตรียมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนยางรากวิทยา
01/ต.ค./20 - อ่าน [101] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490417 - ที่มา: ยางรากวิทยา
ยางรากวิทยา การป้องกันแก้ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนยางรากวิทยา เข้ารับการอบรมเรื่อง การป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากการองค์การบริหารส่วนตำบลยางราก โดยมี ดร.ปุญญพัฒน์ ศรีภควดีปัทมา เป็นวิทยากรบรรยายอบรมให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนยางรากวิทยา ณ หอประชุมโรงเรียนยางรากวิทยา เมื่อวันที่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2563  
30/ก.ย./20 - อ่าน [112] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490417 - ที่มา: ยางรากวิทยา
ยางรากวิทยา วันธงชาติไทย
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนยางรากวิทยาร่วมกันชูธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติ ครบ 103 ปี โรงเรียนยางรากวิทยา
28/ก.ย./20 - อ่าน [110] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490417 - ที่มา: ยางรากวิทยา
ยางรากวิทยา ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนยางรากวิทยา นำโดยนางพรรณพร โพธิจันทร์ ผู้บริหารโรงเรียนยางรากวิทยา พร้อมด้วยครูนริศ ปืนแก้ว ครูธันวา นิตย์ภักดี และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 ในรายการการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ซึ่งได้รับรางวัล ดังนี้   - กีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ   - กีฬาเปตอง ประเภททีมชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ...
27/ก.ย./20 - อ่าน [165] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490417 - ที่มา: ยางรากวิทยา
ยางรากวิทยา พัฒนาเยาวชนแกนนำป้องกันยาเสพติด
โรงเรียนยางรากวิทยาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางราก จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนที่อาศัยอยู่ในตำบลยางราก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอโคกเจริญร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนและวินัยจราจรในสถานศึกษา โดยมีนางพรรณพร โพธิจันทร์ ผู้บริหารโรงเรียนยางรากวิทยา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนยางรากวิทยา พร้อมทั้งเยาวชนแกนนำโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ โรงเรียนบ้านเขาราบ...
27/ก.ย./20 - อ่าน [141] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490417 - ที่มา: ยางรากวิทยา
Subscribe to ยางรากวิทยา