พิบูลย์วิทยาลัย

พิบูลวิทยาลัย กีฬามิตรสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 10
           นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขันกีฬามิตรสัมพันธ์ครูกรมสามัญศึกษา(เดิม) ครั้งที่ 10 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดลพบุรี   โดยมีนายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ  เมื่อวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  ณ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม...
23/พ.ย./20 - อ่าน [1,331] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490393 - ที่มา: พิบูลย์วิทยาลัย
พิบูลวิทยาลัย พิธีน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
          นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย   เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5   โดยมี นายพินิจ อ่อนไสว นายกสมาคมผู้ปกครอง คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าพิบูล  ผู้แทนประธานเครือข่ายผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี   เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563...
27/ต.ค./20 - อ่าน [1,562] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490393 - ที่มา: พิบูลย์วิทยาลัย
พิบูลวิทยาลัย แถลงข่าวการจัดงาน ลอยกระทง ปี 2563
  วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563              นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “ประเพณีลอยกระทงย้อนยุคละโว้ธานี” ประจำปี 2563  โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฯ งานจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2563              ณ บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย(สระแก้ว...
27/ต.ค./20 - อ่าน [1,440] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490393 - ที่มา: พิบูลย์วิทยาลัย
พิบูลวิทยาลัย สอบ Pre O-NET ม.6
            นายพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ เข้าตรวจเยี่ยมการสอบ Pre O-NET ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา   โดยได้รับความอนุเคราะห์ ข้อสอบ Pre O-NET จากบริษัทออนดีมานด์เอ็ดดูเคชั่น จำกัด  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับก่อนการสอบ...
27/ต.ค./20 - อ่าน [2,112] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490393 - ที่มา: พิบูลย์วิทยาลัย
พิบูลวิทยาลัย ประเมินครูผู้ช่วย
  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน  ได้มีการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4  ผู้รับการประเมิน นางสาวฐิติรัตน์ เจือรส  ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในวันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุมการเวก โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  จังหวัดลพบุรี  
09/ต.ค./20 - อ่าน [1,721] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490393 - ที่มา: พิบูลย์วิทยาลัย
พิบูลวิทยาลัย คณะครู-นักเรียน ร่วมบริจาคโลหิต
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาติไทย   ได้นำรถหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ มารับบริจาคโลหิต ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะครูและนักเรียน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง  เมื่อวันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563  ณ ลานอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
08/ต.ค./20 - อ่าน [1,758] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490393 - ที่มา: พิบูลย์วิทยาลัย
พิบูลวิทยาลัย " รับน้องใหม่ วัยเกษียณ "
  ชมรมครูเก่าพิบูลวิทยาลัย ได้จัดงานคืนสู่เหย้าครูเก่าพิบูลวิทยาลัย " รับน้องใหม่ วัยเกษียณ ปี 2563 " โดยมีนายธีรพงศ์ ศรีประเสริฐ ประธานชมรมครูเก่าโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการ คณะบริหาร คณะครูเก่าและครูปัจจุบันโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเข้าร่วมในพิธี  เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ อาคารอเนกประสงค์(โดม) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
05/ต.ค./20 - อ่าน [1,260] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490393 - ที่มา: พิบูลย์วิทยาลัย
พิบูลวิทยาลัย แสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการ
  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ด.ร.ภัทร แสงเพ็ง  ที่ได้รับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนพระนารายณ์ และ นายนฏกร บุญล้อม ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ณ ลานอเนกประสงค์(โดม) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
05/ต.ค./20 - อ่าน [1,605] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490393 - ที่มา: พิบูลย์วิทยาลัย
พิบูลวิทยาลัย ประชุมสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างประจำอาวุโส
เมื่อวันอังคาร ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563  " ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย สพม.5 " การประชุมสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างประจำอาวุโส ประจำปี 2563 นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูผู้ติดตามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ร่วมงานเลี้ยงอำลาครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2563 ณ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง จ.สิงห์บุรี   #เส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ_สู่เส้นชัยแห่งเกียรติยศ
05/ต.ค./20 - อ่าน [1,467] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490393 - ที่มา: พิบูลย์วิทยาลัย
พิบูลวิทยาลัย อบรมทักษะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์
วันที่ 26 - 27 กันยายน พ.ศ.2563   นายสุรชัย บุญโต เป็นตัวแทนเข้าอบรมพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และนำมาขยายผลให้กับงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ให้เป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ ในยุคดิจิทัล และเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการสื่อสารและทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์อย่างทั่วถึง จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร...
28/ก.ย./20 - อ่าน [1,548] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490393 - ที่มา: พิบูลย์วิทยาลัย

หน้า

Subscribe to พิบูลย์วิทยาลัย