พัฒนานิคม

รับรางวัลโรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ(ScQA)ปี 2561
ด้วย โรงเรียนพัฒนานิคม ได้รับรางวัลโรงเรียนในโครงการการบริหารจัดการระบบคุณภาพ เพื่อรับรางวัลระดับโรงเรียน(School Quality Award:ScQA) ปี 2561 โดย นางกาญจนา  บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูโรงเรียนพัฒนานิคม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล พร้อมรับโล่รางวัล ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์อินคำ สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
01/ต.ค./19 - อ่าน [190] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู ประจำปี 2562
งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมป่าสักชลสิทธิ์โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 คน ดังนี้ 1.นางรัชนีกร  สุขวิเศษ ตำแหน่ง ครู คศ.3 และ นางลาวัลย์  เจริญทรัพย์ ตำแหน่ง ครู คศ.3
30/ก.ย./19 - อ่าน [202] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
โครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนพัฒนานิคม ได้ดำเนินโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
22/ก.ค./19 - อ่าน [293] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
กิจกรรมโครงการอบรมค่ายคุณธรรมเยาวชนพุทธบุตรสร้างเสริมพลังทำความดี ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมโครงการอบรมค่ายคุณธรรมเยาวชนพุทธบุตรสร้างเสริมพลังทำความดี ประจำการศึกษา 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมป่าสักชลสิทธิ์โรงเรียนพัฒนานิคม
15/ก.ค./19 - อ่าน [235] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562
โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ดำเนินกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษาระดับอำเภอ ประเภทสวยงาม ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
15/ก.ค./19 - อ่าน [284] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
โครงการสานรักสานฝัน แบ่งปันให้น้อง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพัฒนานิคม ได้ดำเนินกิจกรรมในโครงการสานรักสานฝัน แบ่งปันให้น้อง ณ โรงเรียนวัดโคกสลุง จังหวัดลพบุรี
06/ก.ค./19 - อ่าน [266] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
การแสดงนักกีฬาทีมชาติประเทศเกาหลีใต้และคณะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศเกาหลีใต้
นักกีฬาทีมชาติประเทศเกาหลีใต้และคณะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศเกาหลีใต้ ได้ดำเนินการแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมป่าสักชลสิทธิ์ โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
03/ก.ค./19 - อ่าน [240] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ เนตรนารี แห่งชาติ
โรงเรียนพัฒนานิคม จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ เนตรนารี แห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนพัฒนานิคม
01/ก.ค./19 - อ่าน [280] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพัฒนานิคม ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
27/มิ.ย./19 - อ่าน [252] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
วันไหว้ครู 2562
วันไหว้ครู 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมป่าสักชลสิทธิ์ โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
14/มิ.ย./19 - อ่าน [462] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม

หน้า

Subscribe to พัฒนานิคม