พัฒนานิคม

การศึกษาดูงานสภานักเรียน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนขุนรามวิทยา ได้ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนพัฒนานิคมเข้าศึกษาดูงานสภานักเรียนของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนพัฒนานิคม
26/ก.พ./19 - อ่าน [1,040] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
ประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา
การประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษาโรงเรียนพัฒนานิคม
26/ก.พ./19 - อ่าน [889] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
โครงการอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โรงเรียนพัฒนานิคม ดำเนินการจัดโครงการอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ณ หอประชุมป่าสักชลสิทธิ์ โรงเรียนพัฒนานิคม
23/ก.พ./19 - อ่าน [1,082] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
การบริจาคโลหิต
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพัฒนานิคม ได้นำนักเรียนที่ประสงค์บริจาคโลหิตเข้าร่วมบริจาคโลหิตกับหน่วยรับบริจาคโลหิต โดยความร่วมมือของกิ่งกาชาดอำเภอพัฒนานิคม ร่วมกับ อำเภอพัฒนานิคม และเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี 
20/ก.พ./19 - อ่าน [864] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
การประเมินขอรับรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. ระดับ ScQA
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพัฒนานิคม ได้รับการประเมินขอรับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA
16/ก.พ./19 - อ่าน [1,134] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
กิจกรรม Open House "เพิ่มเวลารู้ สู่คุณภาพผู้เรียน"
กิจกรรม Open House "เพิ่มเวลารู้ สู่คุณภาพผู้เรียน" วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
14/ก.พ./19 - อ่าน [991] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาเนื่องในวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพัฒนานิคม จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาเนื่องในวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
05/ก.พ./19 - อ่าน [1,085] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
กิจกรรมการให้ความรู้รณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์และการสวมหมวกนิรภัย 100%
ด้วยสถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ได้ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคมเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์และการสวมหมวกนิรภัย 100% วันที่ 28 มกราคม 2562
28/ม.ค./19 - อ่าน [954] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น. มูลนิธิเอชโอที ได้เชิญคณะมีเรียมอันทิโอ๊ก จากประเทศเกาหลีใต้ เข้ามาทำการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
24/ม.ค./19 - อ่าน [1,497] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม

หน้า

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Subscribe to พัฒนานิคม