พัฒนานิคม

พัฒนานิคมจัดกิจกรรมงานมุทิตาคารวะครูผู้เกษียณ2563
กิจกรรมงานเกษียณมุทิตาคารวะ โรงเรียนพัฒนานิคม 2563 ครูผู้เกษียณ 2 ท่าน 1.นางวิมลรัตน์  คัมภีรทัศน์ 2.นางนวพร เดือนเที่ยง วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ณ หอประชุมป่าสักชลสิทธิ์ โรงเรียนพัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
26/ก.ย./20 - อ่าน [56] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490400 - ที่มา: พัฒนานิคม
กิจกรรมงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2563
โรงเรียนพัฒนานิคม ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการกิจกรรมงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2563 (อำนวยความสะดวกสถานที่) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ณ หอประชุมป่าสักชลสิทธิ์โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
17/ม.ค./20 - อ่าน [691] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2562
29/พ.ย./19 - อ่าน [731] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
รับรางวัลโรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ(ScQA)ปี 2561
ด้วย โรงเรียนพัฒนานิคม ได้รับรางวัลโรงเรียนในโครงการการบริหารจัดการระบบคุณภาพ เพื่อรับรางวัลระดับโรงเรียน(School Quality Award:ScQA) ปี 2561 โดย นางกาญจนา  บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูโรงเรียนพัฒนานิคม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล พร้อมรับโล่รางวัล ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์อินคำ สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
01/ต.ค./19 - อ่าน [1,470] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู ประจำปี 2562
งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมป่าสักชลสิทธิ์โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 คน ดังนี้ 1.นางรัชนีกร  สุขวิเศษ ตำแหน่ง ครู คศ.3 และ นางลาวัลย์  เจริญทรัพย์ ตำแหน่ง ครู คศ.3
30/ก.ย./19 - อ่าน [1,091] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
โครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนพัฒนานิคม ได้ดำเนินโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
22/ก.ค./19 - อ่าน [892] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
กิจกรรมโครงการอบรมค่ายคุณธรรมเยาวชนพุทธบุตรสร้างเสริมพลังทำความดี ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมโครงการอบรมค่ายคุณธรรมเยาวชนพุทธบุตรสร้างเสริมพลังทำความดี ประจำการศึกษา 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมป่าสักชลสิทธิ์โรงเรียนพัฒนานิคม
15/ก.ค./19 - อ่าน [868] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562
โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ดำเนินกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษาระดับอำเภอ ประเภทสวยงาม ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
15/ก.ค./19 - อ่าน [1,015] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
โครงการสานรักสานฝัน แบ่งปันให้น้อง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพัฒนานิคม ได้ดำเนินกิจกรรมในโครงการสานรักสานฝัน แบ่งปันให้น้อง ณ โรงเรียนวัดโคกสลุง จังหวัดลพบุรี
06/ก.ค./19 - อ่าน [934] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
การแสดงนักกีฬาทีมชาติประเทศเกาหลีใต้และคณะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศเกาหลีใต้
นักกีฬาทีมชาติประเทศเกาหลีใต้และคณะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศเกาหลีใต้ ได้ดำเนินการแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมป่าสักชลสิทธิ์ โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
03/ก.ค./19 - อ่าน [822] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม

หน้า

Subscribe to พัฒนานิคม