ปิยะบุตร์

โรงเรียนปิยะบุตร์ประกาศสอบราคาซื้อ หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปิยะบุตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑๕๔ รายการ (ตามไฟล์แนบ) กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องงานสารบรรณ อาคารสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนปิยะบุตร์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ...
18/ก.พ./17 - อ่าน [2,109] - ความคิดเห็น [0] - โดย: PB_Procure - ที่มา: ปิยะบุตร์
ขอแสดงความยินดีกับ 10 สุดยอดคุณครูรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
ขอแสดงความยินดีกับ 10 สุดยอดคุณครูรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานถ้วยรางวัล Microsoft Thailand Innovative Teachers Leadership Award 2015 ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2559 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ดังรายนามต่อไปนี้ 1.ครูเฉลิมขวัญ สุปังคลัด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 2.ครูชิตชัย โพธิ์ประภา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 3.ครูภัทรพร ช่วยชนะ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 4.ครูวรวรรณ...
07/ก.ค./16 - อ่าน [1,757] - ความคิดเห็น [0] - โดย: piyabut - ที่มา: ปิยะบุตร์
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนปิยะบุตร์ ตำบลโพนทอง  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนปิยะบุตร์
07/ก.ค./16 - อ่าน [2,399] - ความคิดเห็น [0] - โดย: piyabut - ที่มา: ปิยะบุตร์
ขอแสดงความยินดีกับนางสาววรวรรณ เหรียญทอง ชนะเลิศการประกวด Thailand Innovative Teachers Leadership Award ประจำปี 2558
นางสาววรวรรณ เหรียญทอง ครู คศ.3 โรงเรียนปิยะบุตร์ ชนะเลิศการประกวดโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand  กิจกรรม  Thailand Innovative Teachers Leadership Award ประจำปี 2558  เมื่อวันที่ 8- 10 พฤษภาคม 2558  ที่ผ่านมา ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ >>http://piyabut.ac.th  
12/พ.ค./15 - อ่าน [1,811] - ความคิดเห็น [0] - โดย: piyabut - ที่มา: ปิยะบุตร์
โรงเรียนปิยะบุตร์ทอดผ้าป่าการศึกษา
4 ก.พ.2558  โรงเรียนปิยะบุตร์ทอดผ้าป่าการศึกษา  ณ หอประชุมโรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
05/ก.พ./15 - อ่าน [3,335] - ความคิดเห็น [0] - โดย: piyabut - ที่มา: ปิยะบุตร์
โครงการปฎิบัติธรรม "หนึ่งใจให้ธรรมะ"
โรงเรียนปิยะบุตร์  ได้นำนักเรียนระดับชั้นม.ต้น  เข้าร่วมโครงการปฎิบัติธรรม "หนึ่งใจให้ธรรมะ"   เมื่อวันที่ 22 - 24 มกราคม 2558  ณวัดเขาวงกฎ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
25/ม.ค./15 - อ่าน [2,334] - ความคิดเห็น [0] - โดย: piyabut - ที่มา: ปิยะบุตร์
โรงเรียนปิยะบุตร์อบรมการจัดทำหลักสูตร
โรงเรียนปิยะบุตร์อบรมการจัดทำหลักสูตรให้กับบุคลากรในโรงเรียน  โดยท่านดร.นิพนธ์  เสือก้อน   เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558
10/ม.ค./15 - อ่าน [2,922] - ความคิดเห็น [0] - โดย: piyabut - ที่มา: ปิยะบุตร์
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธนาพร เหรียญทอง ครูโรงเรียนปิยะบุตร์ ได้รับรางวัลระดับประเทศ
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธนาพร เหรียญทอง ครูคศ.3 โรงเรียนปิยะบุตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากการประกวด Thailand Social Media Awards 2014 หมวดวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
10/ม.ค./15 - อ่าน [2,770] - ความคิดเห็น [0] - โดย: piyabut - ที่มา: ปิยะบุตร์
ครูวรวรรณ เหรียญทอง คศ.3 โรงเรียนปิยะบุตร์
ชื่อ         นางสาววรวรรณ    เหรียญทอง ตำแหน่ง     ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สังกัด       โรงเรียนปิยะบุตร์    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 5 ประวัติการศึกษา      2525 ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา           2546 ศษ.ม. (...
13/ส.ค./14 - อ่าน [2,802] - ความคิดเห็น [0] - โดย: piyabut - ที่มา: ปิยะบุตร์
นางฐิติพัชร์ ดิษรัก ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์
ข้อมูลส่วนตัว         ชื่อ นางฐิติพัชร์   นามสกุล   ดิษรัก                      เพศ  หญิง     อายุ  ๕๓  ปี         ตำแหน่งปัจจุบัน  ผู้อำนวยการโรงเรียน   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ        
13/ส.ค./14 - อ่าน [2,821] - ความคิดเห็น [0] - โดย: piyabut - ที่มา: ปิยะบุตร์
Subscribe to ปิยะบุตร์