ปาโมกข์วิทยาภูมิ

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิจ่ายเงินให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ)
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม (กลุ่มรอยต่อ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ / ค่าสมัครเรียน / ค่าเดินทางใน การสมัครเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยดำเนินกาจ่ายให้กับนักเรียน ครบตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร  
12/พ.ค./21 - อ่าน [1,522] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670164 - ที่มา: ปาโมกข์วิทยาภูมิ
ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับ ทุนเต็ม โครงการธรรมศาสตร์ ช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวณัฐณิชา สมสุข นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้ทุนเต็ม โครงการธรรมศาสตร์ ช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12/พ.ค./21 - อ่าน [1,617] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670164 - ที่มา: ปาโมกข์วิทยาภูมิ
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ โดยการนำของนายสุเทพ สังข์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ  เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา โดยมีนายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 เป็นประธานการประเมิน  ในการนี้ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองร่วมเป็นเกียรติ ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินในครั้งนี้  ...
09/มี.ค./21 - อ่าน [1,178] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670164 - ที่มา: ปาโมกข์วิทยาภูมิ
ปาโมกข์วิทยาภูมิรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปี2563
วันที่ 4 มีนาคม 2564  โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ  โดยการนำของนายสุเทพ สังข์วิเศษ  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563  โดยมีนายสัมฤทธิ์  รงค์ทอง  เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563
09/มี.ค./21 - อ่าน [1,279] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670164 - ที่มา: ปาโมกข์วิทยาภูมิ
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม “โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง"
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ  โดยนายสุเทพ สังข์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ และฝ่ายบริหาร และคณะครู ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม “โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ” นำโดย นายสัมนาการณ์ บุญเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาสู่ “โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
05/ก.พ./21 - อ่าน [1,287] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670164 - ที่มา: ปาโมกข์วิทยาภูมิ
การมอบทุนการศึกษามูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
นายสุเทพ สังข์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐  บาท ให้กับนายธัญพิสิษฐ์  น้อมสูงเนิน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑  ที่ได้รับรางวัลเด็กดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน  โดยมูลนิธิครูดีของแผ่นดินเป็นผู้ประสานผู้มีกุศลจิตศรัทธา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน  โดย คุณศรีจันทร์  ศรีจรูญ   เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิในครั้งนี้...
02/ก.พ./21 - อ่าน [1,339] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670164 - ที่มา: ปาโมกข์วิทยาภูมิ
ปาโมกข์วิทยาภูมิรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ และประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา
นายสุเทพ สังข์วิเศษ  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ และประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา   ซึ่งมีนายสัมฤทธิ์  รงค์ทอง  เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินศูนย์การเรียนรู้และประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา  เมื่อวันที่  22 กันยายน 2563 
27/ก.ย./20 - อ่าน [2,027] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670164 - ที่มา: ปาโมกข์วิทยาภูมิ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
24/มิ.ย./15 - อ่าน [3,890] - ความคิดเห็น [0] - โดย: pamok - ที่มา: ปาโมกข์วิทยาภูมิ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
22/เม.ย./15 - อ่าน [5,131] - ความคิดเห็น [0] - โดย: pamok - ที่มา: ปาโมกข์วิทยาภูมิ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
17/เม.ย./15 - อ่าน [3,871] - ความคิดเห็น [0] - โดย: pamok - ที่มา: ปาโมกข์วิทยาภูมิ

หน้า

Subscribe to ปาโมกข์วิทยาภูมิ