บางระจันวิทยา

บางระจันวิทยา พร้อมเปิดเรียน
6 มาตรการโรงเรียนบางระจันวิทยา เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
26/ม.ค./21 - อ่าน [1,194] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610143 - ที่มา: บางระจันวิทยา
บางระจันวิทยา รับรางวัลประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบางระจันวิทยา รับเกียรติบัตรรางวัลในการให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
26/ม.ค./21 - อ่าน [915] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610143 - ที่มา: บางระจันวิทยา
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
โรงเรียนบางระจันวิทยา ปิดเรียน ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ  
03/ม.ค./21 - อ่าน [1,315] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610143 - ที่มา: บางระจันวิทยา
บางระจันวิทยา น้อมรำลึก​ พระมหากรุณาธิคุณ
นายสมศักย์ แย้มนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระจันวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน  ร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พ่อหลวง "รัชกาลที่ ๙" ณ โรงเรียนบางระจันวิทยา   
16/ต.ค./20 - อ่าน [1,055] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610143 - ที่มา: บางระจันวิทยา
บางระจันวิทยารับมอบรางวัลเสมา ป.ป.ส. สถานศึกษาดีเด่นระดับเพชร
โรงเรียนบางระจันวิทยารับรางวัลเสมา ป.ป.ส. สถานศึกษาดีเด่น ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 การประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 9/ 2563 วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)
26/ก.ย./20 - อ่าน [1,042] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610143 - ที่มา: บางระจันวิทยา
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนบางระจันวิทยา
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนบางระจันวิทยา โรงเรียนบางระจันวิทยา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อัตราเงินเดือน ๘,๕๐๐ บาท) วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครและตรวจสอบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ตามเอกสารดังแนบ ติดต่อสอบถาม 036-591470  
13/พ.ค./16 - อ่าน [3,274] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bangrajan - ที่มา: บางระจันวิทยา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่นักการ โรงเรียนบางระจันวิทยา
โรงเรียนบางระจันวิทยา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ลูกจ้างชั่วคราว (อัตราเงินเดือน ๕,๕๐๐ บาท) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นักการ  จำนวน  ๒  อัตรา รับสมัครและตรวจสอบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนวันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ตามเอกสารดังแนบ ติดต่อสอบถาม 036-591470  
05/พ.ค./16 - อ่าน [3,370] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bangrajan - ที่มา: บางระจันวิทยา
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนบางระจันวิทยา
โรงเรียนบางระจันวิทยา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อัตราเงินเดือน ๘,๐๐๐ บาท)  ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว (อัตราเงินเดือน ๖,๐๐๐ บาท) การเงิน-พัสดุ  จำนวน  ๑  อัตรา รับสมัครและตรวจสอบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนวันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน ถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ตามเอกสารประกาศดังแนบ ติดต่อสอบถาม 036-...
21/มิ.ย./15 - อ่าน [3,004] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bangrajan - ที่มา: บางระจันวิทยา
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนบางระจันวิทยา
โรงเรียนบางระจันวิทยา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อัตราเงินเดือน ๘,๐๐๐ บาท)  ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา, ครูอัตราจ้าง วิชาคณิตศาสตร์  จำนวน ๑ อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว (อัตราเงินเดือน ๖,๐๐๐ บาท) นักการผู้ดูแลสวน  จำนวน  ๑  อัตรา รับสมัครและตรวจสอบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนวันที่ ๓๐ เดือน เมษายน ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐...
30/เม.ย./15 - อ่าน [3,145] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bangrajan - ที่มา: บางระจันวิทยา
Subscribe to บางระจันวิทยา