ท่าหลวงวิทยาคม

พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด
พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ของ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม จ.ลพบุรี
27/ม.ค./15 - อ่าน [5,331] - ความคิดเห็น [0] - โดย: thaluang - ที่มา: ท่าหลวงวิทยาคม
ร่วมพิธีวันครู 16 มกราคม 2558
ร่วมพิธีวันครู 16 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์อย่างพอเพรียงกันและร่วมรับประทานอาหารในช่วงกลางวัน
17/ม.ค./15 - อ่าน [5,728] - ความคิดเห็น [0] - โดย: thaluang - ที่มา: ท่าหลวงวิทยาคม
นิเทศการสอนวิชาประวิติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
        นิเทศและติดตามการสอนวิชาประวิติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระสังคมศึกษาและวัฒนธรรม โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม โดยท่าน ศน.หัทยา เข็มเพ็ชร เป็นผู้นิเทศและดูแลอย่างใกล้ชิด
15/ม.ค./15 - อ่าน [5,273] - ความคิดเห็น [0] - โดย: thaluang - ที่มา: ท่าหลวงวิทยาคม

หน้า

Subscribe to ท่าหลวงวิทยาคม