ชัยบาดาลพิทยาคม

ไหว้ครู 21 มิถุนายน 2561
โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมจัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้นในวันที่ 21 มิถุนาย พ.ศ. 2561
28/มิ.ย./18 - อ่าน [2,912] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chaiphit - ที่มา: ชัยบาดาลพิทยาคม
วันไหว้ครู 21 มิถุนายน 2561
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ได้จัดพิธีไหว้ครู
28/มิ.ย./18 - อ่าน [2,659] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chaiphit - ที่มา: ชัยบาดาลพิทยาคม
นางสาวสุมาลี ใสปัน ได้รับรางวันชนะเลิศเยาวชนสตรีไทยดีเด่น สาขาสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยประจำปี 2559 จากสภาสตรีแห่งชาติ
นางสาวสุมาลี ใสปัน ชั้นมัธยมศึกษา 6/1 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ได้รับรางวันชนะเลิศเยาวชนสตรีไทยดีเด่น สาขาสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยประจำปี 2559 จากสภาสตรีแห่งชาติ เนื่องในวันสตรีแห่งชาติ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี รายการที่แข่งขันประกอบด้วย 4 กิจกรรม 1. กิจกรรมมารยาทไทย ผู้ฝึกซ้อม นางสาวเกศกัญญา กรดเกล้า 2. กิจกรรมรำไทย ผู้ฝึกซ้อม นายจักรชัย ทองอร่าม 3. กิจกรรมฝีปากไทย ผู้ฝึกซ้อม นายเชิดศักดิ์...
03/ส.ค./16 - อ่าน [3,399] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chaiphit - ที่มา: ชัยบาดาลพิทยาคม
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเมื่อวันที่ึ7 - 9 พฤษภาคม พ.ศ.2558
วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ หอประชุมชลสิทธิ์  โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม  โดยมีคณะผู้บริหาร  คณะครู  คณะกรรมการนักเรียน ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด
04/มิ.ย./15 - อ่าน [3,021] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chaiphit - ที่มา: ชัยบาดาลพิทยาคม
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ  ลานธรรม  โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม โดยมีคณะผู้บริหาร,คณะครูและบุคลากร และคณะนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมฟังธรรม  สวดมนต์ และนั่งสมาธิ อย่างพร้อมเพรียงกัน
03/มิ.ย./15 - อ่าน [4,138] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chaiphit - ที่มา: ชัยบาดาลพิทยาคม
Subscribe to ชัยบาดาลพิทยาคม