ชัยนาทพิทยาคม

ทำความสะอาดครั้งใหญ่ ป้องกันภัยโควิด-19
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ร่วมกันทำความสะอาด Big cleaning day @CNP พื้นที่ส่วนกลาง ห้องเรียน ห้องพักครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และห้องปฏิบัติการของครูและนักเรียน เพื่อเป็นมาตรการป้องกันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
24/ธ.ค./20 - อ่าน [1,291] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090208 - ที่มา: ชัยนาทพิทยาคม
วงดนตรีลูกทุ่งชมพูพันธ์ุทิพย์คว้ารางวัล​
วงดนตรีลูกทุ่งชมพูพันธ์ุทิพย์คว้ารางวัล​ รองชนะเลิศ​ อันดับสอง​ การประกวดแข่งขันวงดนตรีประเภทสตริงคอมโบ อายุไม่เกิน 25 ปี ชิงถ้วยพระราชทานฯ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ในโครงการการประกวดแข่งขันวงดนตรี 3rd Valaya Alongkorn Music Competition 2020 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ​...
19/ธ.ค./20 - อ่าน [1,215] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090208 - ที่มา: ชัยนาทพิทยาคม
โค้งสุดท้ายเชิญชวนไปเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
คณะผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมเดินรณรงค์โค้งสุดท้ายเชิญชวนไปเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
17/ธ.ค./20 - อ่าน [1,174] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090208 - ที่มา: ชัยนาทพิทยาคม
กีฬา 111 ปี ชนพ ชุมชนสัมพันธ์ และวันกีฬาแห่งชาติ
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  จัดการแข่งขัน“กีฬา 111 ปี ช.น.พ ชุมชนสัมพันธ์” ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา  2563 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรงกับวันกีฬาแห่งชาติ โดยมีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท เช่น ฟุตบอลชาย รุ่นอายุ 15 ปี 18 ปี และฟุตบอลอาวุโส จากทีมครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ทีมราชสีห์จังหวัดชัยนาททีมอาวุโสชัยนาท ทั้งนี้ยังมีกีฬาวอลเลย์บอลและกีฬาแชร์บอล ทีมครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ทีมแม่บ้านราชสีห์ และทีมสภานักเรียน...
16/ธ.ค./20 - อ่าน [1,334] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090208 - ที่มา: ชัยนาทพิทยาคม
ค่ายคนสร้างภาพสื่อสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมมีนักเรียนแกนนำด้านโสตทัศนศึกษาของโรงเรียนที่มีความสนใจด้านการถ่ายภาพการตัดต่อภาพตัดต่อวีดีทัศน์เพื่อนำเสนอผลงานทั้งการนำเสนอผลงานในรายวิชาที่ตนเองได้ศึกษาแล้วยังมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานของโรงเรียนต่อสาธารณชน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท เช่น นางวจิรา ชุติกชุษณพงศ์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท นายวิฑูรย์  ขุนขำ   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท  นายธีรพงษ์...
01/ธ.ค./20 - อ่าน [1,173] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090208 - ที่มา: ชัยนาทพิทยาคม
ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวาระการประชุม เช่น การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 การแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม การแสดงความยินดีกับครูบรรจุใหม่และครูย้ายสถานศึกษารวมไปถึงการแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลต่างๆ...
30/พ.ย./20 - อ่าน [1,068] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090208 - ที่มา: ชัยนาทพิทยาคม
ค่ายนักเรียนแกนนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีการศึกษา 2563
งานพฤกษาศาสตร์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดกิจกรรม ค่ายนักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่ประยุกต์ความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านการอนุรักษพันธุกรรมพืช เสริมสร้างพัฒนาทักษะที่สาคัญ โดยได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
30/พ.ย./20 - อ่าน [1,341] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090208 - ที่มา: ชัยนาทพิทยาคม
ค่ายติวเข้ม Pre-Olympics ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดกิจกรรมค่ายติวเข้ม Pre-Olympics ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) เมื่อวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ 2563 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานสากล และสามารถไปแข่งขันด้านวิชาการในระดับที่สูงขึ้น โดยพัฒนานักเรียนผู้มีศักยภาพพิเศษจากการคัดเลือกกับวิทยากรที่มีความสามารถเฉพาะทางทำให้ผู้เรียนที่มีศักยภาพได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ 
29/พ.ย./20 - อ่าน [1,030] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090208 - ที่มา: ชัยนาทพิทยาคม
ชัยนาทพิทยาคมร่วมวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องใน”วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า”
นางสาวศิริรัก อินทร์ไทยแสง หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" วันคล้ายวันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท ค่ายุวชนทหารจังหวัดชัยนาท เพื่เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเก้าเจ้าอยู่หัว...
25/พ.ย./20 - อ่าน [1,019] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090208 - ที่มา: ชัยนาทพิทยาคม
ชัยนาทพิทยาคมรับมอบป้ายศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเข้ารับมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเกียรติบัติสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563 ทั้งนี้นายวิเชียร แก่นไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเข้ารับมอบจากนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นัชนันท์ นครคง : รายงาน
26/ก.ย./20 - อ่าน [1,056] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090208 - ที่มา: ชัยนาทพิทยาคม

หน้า

Subscribe to ชัยนาทพิทยาคม