จุฬาภรณราชวิทยาลัย

มาตรการโควิด-19การณ์เฝ้าระวัง ตรวจความเรียบร้อยเพื่อรับนักเรียนกลับเข้าหอพักเตรียมเปิดเทอม
ในวันที่ 31 มกราคม  2564   ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ห้วยโป่ง มาให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินการตามมาตรการโควิด-19 และมาร่วมสังเกตการณ์เฝ้าระวัง ตรวจความเรียบร้อยเพื่อรับนักเรียนกลับเข้าหอพักเตรียมเปิดเทอมในวันที่  1 ก.พ. 64
05/ก.พ./21 - อ่าน [1,361] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490404 - ที่มา: จุฬาภรณราชวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯลพบุรี ได้รับรางวัลนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน  นางสาวพัทธวรรณ เรืองเดช นางสาวปพิชญา วราโภ นางสาวนิชาฎา บุญศิลป์ ที่ปรึกษา อ. เบญญพร พัฒน์เจริญ อ. อรทัย ล่ำสัน
27/ธ.ค./20 - อ่าน [1,536] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490404 - ที่มา: จุฬาภรณราชวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯลพบุรี ให้บริการทางวิชาการให้กับ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
การบริการทางวิชาการให้กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพนักเรียน เรื่อง “ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์” ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
27/ธ.ค./20 - อ่าน [1,509] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490404 - ที่มา: จุฬาภรณราชวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯลพบุรี ประชุมวางแผน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ร่วมประชุมวางแผน และรับฟังแนวทางจากผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลห้วยโป่ง ในมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
27/ธ.ค./20 - อ่าน [1,175] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490404 - ที่มา: จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นักเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ​ ลพบุรี ออกฝึกประสบการณ์พิเศษ ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ในวันที่ 2-13 พ.ย.63 นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย​ ลพบุรี ออกฝึกประสบการณ์พิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมี ศ.ดร.แพทย์หญิง จิรายุ เอื้อวรากุล ท่านคณบดี กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศ
08/ธ.ค./20 - อ่าน [1,587] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490404 - ที่มา: จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นักเรียนร.ร.วิทยา​ศาสตร์​จุฬาภร​ณ​ฯ​ลพบุรี ได้ทุนเรียนต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น​
ขอแสดงความยินดีกับ​ นางสาวพรไพลิน ศิวะโชคชัย นักเรียนโรงเรียนวิทยา​ศาสตร์​จุฬาภร​ณ​ราชวิทยาลัย​  ลพบุรี​ ได้รับทุนการศึกษาจาก​ สถาบัน​KOSEN.แห่ง​สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง​  ไปศึกษาต่อ​ ณ​ สถาบัน​KOSENประเทศ​ญี่ปุ่น
08/ธ.ค./20 - อ่าน [1,667] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490404 - ที่มา: จุฬาภรณราชวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯลพบุรี ส่งครูและนักเรียน ที่มีผลงานดีเด่น เข้ารับรางวัลจากท่านรัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ
เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน​ 2563 คณะผู้บริหาร ร่วม แสดงความยินดีกับ -คุณครูเสาวณี ณัฎฐประเสริฐ ได้รับรางวัล ครูที่มีผลงานดีเด่น และ -นายณภัทร สุขผล ได้รับรางวัล นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น จาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน "10 ปี การพัฒนาต่อยอดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตามอุดมการณ์” ณ ห้อง Jupiter โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร
08/ธ.ค./20 - อ่าน [1,623] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490404 - ที่มา: จุฬาภรณราชวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมสิรินธรวัลลี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
08/ธ.ค./20 - อ่าน [1,422] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490404 - ที่มา: จุฬาภรณราชวิทยาลัย
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)และ บันทึกข้อตกลง (MOA)
  พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)และ บันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี และ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
19/ต.ค./20 - อ่าน [1,463] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490404 - ที่มา: จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นักเรียนของเราได้รับรางวัล ระดับนานาชาติ
นักเรียนของเราได้รับรางวัล  เหรียญทอง ประเภทบรรยาย และ เหรียญเงิน ประเภทโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่1 (ISSI Online Conference 2020) ชื่อผลงาน The Portable Dark Field Microscope  นักเรียนเจ้าของผลงาน  นายภานุพงศ์ หน่อท้าว  ครูที่ปรึกษา ครูวิภาวี ศรีหานนท์ และครูโสภณ กล่อมเกลี้ยง
14/ต.ค./20 - อ่าน [1,970] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490404 - ที่มา: จุฬาภรณราชวิทยาลัย

หน้า

Subscribe to จุฬาภรณราชวิทยาลัย