จุฬาภรณราชวิทยาลัย

แนะนำอาคารหอสมุดและวิทยบริการ
อาคารหอสมุดและวิทยบริการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยลพบุรี เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00-16.30น.
26/ก.ย./20 - อ่าน [1,397] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490404 - ที่มา: จุฬาภรณราชวิทยาลัย
แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
       ดร.สมิง กุลธี ผู้อำนวนการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี แสดงความยินดีกับ  ว่าที่ ร.ต.ธิติฎฐ์วัฒน์    เอมสถิตย์    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการคนใหม่  เมื่อวันศุกร์ที่ 25  กันยายน 2563 
26/ก.ย./20 - อ่าน [2,209] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490404 - ที่มา: จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าศึกษาต่อ​ ปีการศึกษา 2564
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564  ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ www.pccl.ac.th
26/ก.ย./20 - อ่าน [4,478] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490404 - ที่มา: จุฬาภรณราชวิทยาลัย
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ดูแลนักเรียนหอพักนอน
ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ดูแลนักเรียนหอพักนอน ตั้งแต่วันที่ 18 - 25 พฤษภาคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 036-650260-1 หรือ www.pccl.ac.th
16/พ.ค./15 - อ่าน [3,191] - ความคิดเห็น [0] - โดย: princepccl - ที่มา: จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบภัย(ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์กีฬา)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบภัย(ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์กีฬา) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ ห้องพัสดุ โรงเรียนจุฬาภรณาชวิทยาลัย ลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.pccl.ac.th หรือ โทร. 081-8534316
02/มี.ค./15 - อ่าน [2,605] - ความคิดเห็น [0] - โดย: princepccl - ที่มา: จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติภัย(โรงฝึกงาน)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติภัย(โรงฝึกงาน) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ ห้องพัสดุ โรงเรียนจุฬาภรณาชวิทยาลัย ลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.pccl.ac.th หรือ โทร. 081-8534316
26/ก.พ./15 - อ่าน [3,279] - ความคิดเห็น [0] - โดย: princepccl - ที่มา: จุฬาภรณราชวิทยาลัย

หน้า

Subscribe to จุฬาภรณราชวิทยาลัย