จุฬาภรณราชวิทยาลัย

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)และ บันทึกข้อตกลง (MOA)
  พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)และ บันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี และ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
19/ต.ค./20 - อ่าน [15] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490404 - ที่มา: จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นักเรียนของเราได้รับรางวัล ระดับนานาชาติ
นักเรียนของเราได้รับรางวัล  เหรียญทอง ประเภทบรรยาย และ เหรียญเงิน ประเภทโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่1 (ISSI Online Conference 2020) ชื่อผลงาน The Portable Dark Field Microscope  นักเรียนเจ้าของผลงาน  นายภานุพงศ์ หน่อท้าว  ครูที่ปรึกษา ครูวิภาวี ศรีหานนท์ และครูโสภณ กล่อมเกลี้ยง
14/ต.ค./20 - อ่าน [24] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490404 - ที่มา: จุฬาภรณราชวิทยาลัย
แนะนำอาคารหอสมุดและวิทยบริการ
อาคารหอสมุดและวิทยบริการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยลพบุรี เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00-16.30น.
26/ก.ย./20 - อ่าน [64] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490404 - ที่มา: จุฬาภรณราชวิทยาลัย
แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
       ดร.สมิง กุลธี ผู้อำนวนการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี แสดงความยินดีกับ  ว่าที่ ร.ต.ธิติฎฐ์วัฒน์    เอมสถิตย์    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการคนใหม่  เมื่อวันศุกร์ที่ 25  กันยายน 2563 
26/ก.ย./20 - อ่าน [75] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490404 - ที่มา: จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าศึกษาต่อ​ ปีการศึกษา 2564
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564  ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ www.pccl.ac.th
26/ก.ย./20 - อ่าน [58] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490404 - ที่มา: จุฬาภรณราชวิทยาลัย
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ดูแลนักเรียนหอพักนอน
ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ดูแลนักเรียนหอพักนอน ตั้งแต่วันที่ 18 - 25 พฤษภาคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 036-650260-1 หรือ www.pccl.ac.th
16/พ.ค./15 - อ่าน [2,487] - ความคิดเห็น [0] - โดย: princepccl - ที่มา: จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบภัย(ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์กีฬา)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบภัย(ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์กีฬา) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ ห้องพัสดุ โรงเรียนจุฬาภรณาชวิทยาลัย ลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.pccl.ac.th หรือ โทร. 081-8534316
02/มี.ค./15 - อ่าน [1,684] - ความคิดเห็น [0] - โดย: princepccl - ที่มา: จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติภัย(โรงฝึกงาน)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติภัย(โรงฝึกงาน) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ ห้องพัสดุ โรงเรียนจุฬาภรณาชวิทยาลัย ลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.pccl.ac.th หรือ โทร. 081-8534316
26/ก.พ./15 - อ่าน [2,294] - ความคิดเห็น [0] - โดย: princepccl - ที่มา: จุฬาภรณราชวิทยาลัย
Subscribe to จุฬาภรณราชวิทยาลัย