คุรุประชาสรรค์

คุณครูอยู่ไหน ครูตั้นจะไปหา
ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท ผู้แทนครูสังกัดสพม.5  ผู้แทนครู สังกัดสพป.ชัยนาท และผู้แทนครู สังกัดสศศ.ชัยนาท มีความยินดีและร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนครูร่วมกิจกรรม "เรื่องนี้ถึงหู ครูตั้น แน่สัญจร" ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
09/ต.ค./20 - อ่าน [71] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090217 - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 'ชมเชย' ระดับประเทศ
ครูอำนาจ หรุ่มรื่น นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม GLOBE Student Research Competition 2020  การนำเสนองานวิจัยแบบปากเปล่า ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ
04/ต.ค./20 - อ่าน [54] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090217 - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
เรือจ้างหมดหน้าที่ สมศักดิ์ศรีครูเกษียณ
คณะผู้บริหาร นำโดย ผู้อำนวยการเผด็จ สุพันธนา คระครู และนักเรียนโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จัดงานมุทิตาจิตให้กับคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่คุณครูภาสกร  อินโท คุณครูสมยศ ภู่สุวรรณ คุณครูธนพร ฮุ้นสกุล และคุณครูรัชต์ดา กลำ่รักษ์ 
26/ก.ย./20 - อ่าน [65] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090217 - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
รายงานผลการดำเนินงานการเงินและบัญชี สพม.5 เดือน กุมภาพันธ์ 2560(งวดที่ 5)
รายงานผลการดำเนินงานการเงินและบัญชี สพม.5 เดือน กุมภาพันธ์ 2560(งวดที่ 5)
06/มี.ค./17 - อ่าน [1,624] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
การนิเทศจากทีมวิทยากรพี่เลี้ยงในการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร
       โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ รับการนิเทศจากทีมวิทยากรพี่เลี้ยงในการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร (BEIDQM) ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 
14/ก.ค./15 - อ่าน [1,535] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
การติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนคุรุประชาสรรค์
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558
13/ก.ค./15 - อ่าน [1,936] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
งานคืนสู่เหย้าชาวคุรุประชาสรรค์
        วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ขอเชิญศิษย์เก่า โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ทุกท่าน ร่วมงานคืนสู่เหย้า  ณ สนามโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ โดย เวลา 10.09 น. พิธีทอดผ้าเพื่อการศึกษา และ เวลา 18.00 น. ศิษย์เก่าทุกรุ่นพบปะสังสรรค์ รายละเอียดสอบถาม โทร 056-481439 
13/ก.ค./15 - อ่าน [2,954] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
สัสดีให้ความรู้ “หน้าที่ของชายไทย
สัสดีให้ความรู้ “หน้าที่ของชายไทย
07/ก.ค./15 - อ่าน [2,029] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
กิจกรรมมัคคุเทศน์น้อยนำชมวัดโตนดหลาย
      กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยนำชมวัดโตนดหลาย  ซึ่งมีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ศิลปะสุโขทัย ที่พบใต้สุดคือที่นี่  แสดงถึงการได้รับอิทธิพลสุโขทัยเข้ามา ใันวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 ณ วัดโตนดหลาย
07/ก.ค./15 - อ่าน [2,104] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
กิจกรรมไหว้ครู
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จัดกิจกรรมไหว้ครู วันที่ 11 มิถุนายน 2558
11/มิ.ย./15 - อ่าน [1,694] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์

หน้า

Subscribe to คุรุประชาสรรค์