คุรุประชาสรรค์

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2558 ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 056-481439
20/มี.ค./15 - อ่าน [3,926] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
โรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม
          โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ได้รับป้าย โรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2556
27/ม.ค./15 - อ่าน [1,981] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
การอบรมเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน
          ธนาคารออมสิน ได้จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน วันที่ 20 มกราคม 2558 โดยมีครูสุภิรมย์ จาคสกุล เป็นครูที่ปรึกษากิจกรรม
27/ม.ค./15 - อ่าน [1,882] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
การอบรมเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน
          ธนาคารออมสิน ได้จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน วันที่ 20 มกราคม 2558 โดยมีครูสุภิรมย์ จาคสกุล เป็นครูที่ปรึกษากิจกรรม
27/ม.ค./15 - อ่าน [2,013] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
พิธีบวงสรวงพ่อขุนสรรค์
          ผอ.ถวัลย์ ตันธีระพงศ์ ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนสรรค์ วันที่ 19 มกราคม 2558 ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนสรรค์ หน้าที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท พิธีนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมสักการะดวงวิญญาณพ่อขุนสรรค์ วีระบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อยไทยอาสาป้องกันชาติคนแรกของจังหวัดชัยนาท ที่เสียสละชีวิตต่อสู้กับพม่า เพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้คงอยู่ตกทอดแก่ลูกหลานไทยจนถึงทุกวันนี้
27/ม.ค./15 - อ่าน [1,801] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับภาค ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
           คณะกรรมประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับภาค มาประเมินนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ นางสาวรวิภา  บุญเพ็ง ในวันที่ 21 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
26/ม.ค./15 - อ่าน [2,077] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับภาค ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
          คณะกรรมประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับภาค มาประเมินนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คือ เด็กหญิงณัฐฐินันท์  คล้ายวิมุฒิ ในวันที่ 19 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
26/ม.ค./15 - อ่าน [2,315] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
          โรงเรียนคุรุประชาสรรค์จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมสนุกและแสดงออกในทางสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 
15/ม.ค./15 - อ่าน [2,011] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
งานกีฬาสีภายใน "คุรุเกมส์ 2557"
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ได้จัดให้มีกิจกรรมงานกีฬาสีภายใน "คุรุเกมส์ 2557" ระหว่างวันที่ 29 - 30 ธันวามคม 2557 ประจำปีการศึกษา 2557
15/ม.ค./15 - อ่าน [2,947] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
กิจกรรมพี่พบน้อง เพื่อนพบเพื่อน ย้ำเตือนความผูกพันธ์
          งานแนะแนวโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ได้มีการดำเนินการจัดกิจจกรรมพี่พบน้อง เพื่อนพบเพื่อน ย้ำเตือนความผูกพันธ์ โดยการเชิญศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2556 ร่วมกิจกรรม "พี่พบน้อง" โดยมีรุ่นพี่ ม.6 ปีการศึกษา 2556 เป็นแกนนำการจัดงานครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนคุรุประชาสรรค์
15/ม.ค./15 - อ่าน [2,839] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์

หน้า

Subscribe to คุรุประชาสรรค์