คุรุประชาสรรค์

รายงานผลการดำเนินงานการเงินและบัญชี สพม.5 เดือน กุมภาพันธ์ 2560(งวดที่ 5)
รายงานผลการดำเนินงานการเงินและบัญชี สพม.5 เดือน กุมภาพันธ์ 2560(งวดที่ 5)
06/มี.ค./17 - อ่าน [1,586] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
การนิเทศจากทีมวิทยากรพี่เลี้ยงในการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร
       โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ รับการนิเทศจากทีมวิทยากรพี่เลี้ยงในการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร (BEIDQM) ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 
14/ก.ค./15 - อ่าน [1,480] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
การติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนคุรุประชาสรรค์
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558
13/ก.ค./15 - อ่าน [1,897] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
งานคืนสู่เหย้าชาวคุรุประชาสรรค์
        วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ขอเชิญศิษย์เก่า โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ทุกท่าน ร่วมงานคืนสู่เหย้า  ณ สนามโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ โดย เวลา 10.09 น. พิธีทอดผ้าเพื่อการศึกษา และ เวลา 18.00 น. ศิษย์เก่าทุกรุ่นพบปะสังสรรค์ รายละเอียดสอบถาม โทร 056-481439 
13/ก.ค./15 - อ่าน [2,917] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
สัสดีให้ความรู้ “หน้าที่ของชายไทย
สัสดีให้ความรู้ “หน้าที่ของชายไทย
07/ก.ค./15 - อ่าน [1,984] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
กิจกรรมมัคคุเทศน์น้อยนำชมวัดโตนดหลาย
      กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยนำชมวัดโตนดหลาย  ซึ่งมีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ศิลปะสุโขทัย ที่พบใต้สุดคือที่นี่  แสดงถึงการได้รับอิทธิพลสุโขทัยเข้ามา ใันวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 ณ วัดโตนดหลาย
07/ก.ค./15 - อ่าน [2,068] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
กิจกรรมไหว้ครู
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จัดกิจกรรมไหว้ครู วันที่ 11 มิถุนายน 2558
11/มิ.ย./15 - อ่าน [1,665] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
สพม.5 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุรุประชาสรรค์
สพม.5 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
21/พ.ค./15 - อ่าน [2,317] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ร่วมปลูกป่าที่เขาขยายกับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ร่วมปลูกป่าที่เขาขยายกับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
21/พ.ค./15 - อ่าน [3,187] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
การปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ได้มีการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ ุ6-7 พฤษภาคม 2558 
15/พ.ค./15 - อ่าน [1,983] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์

หน้า

Subscribe to คุรุประชาสรรค์