กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

7 เรื่องควรรู้ สู่ความก้าวหน้าในสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
7 เรื่องควรรู้ สู่ความก้าวหน้าในสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
14/ก.ค./21 - อ่าน [7] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการในสังกัด สพม.สหอท. ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี  ผู้อำนวยการโรงเรียพิบุลวิทยาลัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี...
13/ก.ค./21 - อ่าน [34] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง
ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์  ผอ.สพม.สหอท. นำคณะทีมบริหารและบุคลากรในสังกัด สพม.สหอท. ประกาศเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชน และมีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ         โดยกำหนดนโยบาย คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติงาน...
13/ก.ค./21 - อ่าน [23] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2564
งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2564
09/ก.ค./21 - อ่าน [12] - ความคิดเห็น [0] - โดย: wanwanat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2564
งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2564 
09/ก.ค./21 - อ่าน [5] - ความคิดเห็น [0] - โดย: wanwanat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
งบทดลอง เดือน เมษายน 2564
งบทดลอง เดือน เมษายน 2564 
09/ก.ค./21 - อ่าน [10] - ความคิดเห็น [0] - โดย: wanwanat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
งบทดลอง เดือน เมษายน 2564
งบทดลอง เดือน เมษายน 2564 
09/ก.ค./21 - อ่าน [7] - ความคิดเห็น [0] - โดย: wanwanat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ต้านทุจริต จิตพอเพียง”และ ประชุมเจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัด สพม.สหอท.
วันที่  7  กรกฏาคม 2564 เวลา 10.30 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์  ผอ.สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง นำคณะทีมบริหารและบุคลากรในสังกัด สพม.สหอท. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ต้านทุจริต จิตพอเพียง” เวลา 13.00น. เป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัด สพม.สหอท. พร้อมทั้งกล่าวมุทิตาจิตอาลาอาลัย แด่ข้าราชการที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ใน สพม.ลพบุรี และ   สพม.อนชน. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพม.สหอท
07/ก.ค./21 - อ่าน [26] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) แบบออนไลน์ โรงเรียนในสังกัด
วันที่  6  กรกฏาคม 2564  ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) แบบออนไลน์ โรงเรียนในสังกัด เพื่อขยายผลการใช้งานระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
06/ก.ค./21 - อ่าน [54] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่  5 กรกฏาคม 2564  ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์  ผอ.สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง นำทีมบริหารในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในสถานการณ์วิกฤต Covid-19  ช่วงเช้า ณ ร.ร.ศรีวินิตวิทยาคมและ ร.ร.อินทร์บุรี  ช่วงบ่าย ณ ร.ร.ทองเอนวิทยา และ ร.ร.หัวไผ่วิทยาคม
06/ก.ค./21 - อ่าน [45] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to กลุ่มงานในสังกัด สพม 5