กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 
04/ส.ค./21 - อ่าน [1,041] - ความคิดเห็น [0] - โดย: wanwanat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2564
งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2564
04/ส.ค./21 - อ่าน [1,131] - ความคิดเห็น [0] - โดย: wanwanat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(ร.ร.โยธินบูรณะ อ่างทอง) รายละเอียดดังแนบ
30/ก.ค./21 - อ่าน [2,449] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(ร.ร.โยธินบูรณะ อ่างทอง) รายละเอียดดังแนบ
30/ก.ค./21 - อ่าน [1,970] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
7 เรื่องควรรู้ สู่ความก้าวหน้าในสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
7 เรื่องควรรู้ สู่ความก้าวหน้าในสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
14/ก.ค./21 - อ่าน [429] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการในสังกัด สพม.สหอท. ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี  ผู้อำนวยการโรงเรียพิบุลวิทยาลัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี...
13/ก.ค./21 - อ่าน [1,934] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง
ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์  ผอ.สพม.สหอท. นำคณะทีมบริหารและบุคลากรในสังกัด สพม.สหอท. ประกาศเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชน และมีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ         โดยกำหนดนโยบาย คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติงาน...
13/ก.ค./21 - อ่าน [1,921] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2564
งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2564
09/ก.ค./21 - อ่าน [1,004] - ความคิดเห็น [0] - โดย: wanwanat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2564
งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2564 
09/ก.ค./21 - อ่าน [1,190] - ความคิดเห็น [0] - โดย: wanwanat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
งบทดลอง เดือน เมษายน 2564
งบทดลอง เดือน เมษายน 2564 
09/ก.ค./21 - อ่าน [1,115] - ความคิดเห็น [0] - โดย: wanwanat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to กลุ่มงานในสังกัด สพม 5