กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโควตาเขาศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558
ให้นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ไปรับหนังสือส่งตัวเพื่อไปรายงานตัวที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ
13/มี.ค./15 - อ่าน [2,537] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้่ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้่ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
05/มี.ค./15 - อ่าน [6,018] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) จำนวน 3 ตำแหน่ง
03/มี.ค./15 - อ่าน [6,776] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  5
25/ก.พ./15 - อ่าน [7,073] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
>>>ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ >>>ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จะดำเนินการคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ  ...
12/ก.พ./15 - อ่าน [5,469] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมนี้
10/ก.พ./15 - อ่าน [3,669] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษา ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นวิทย์-คณิต/ภาษา-คณิต  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
10/ก.พ./15 - อ่าน [4,671] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
>>>ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ >>>ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จะดำเนินการคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ  ...
09/ก.พ./15 - อ่าน [15,161] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มทั่วไป กลุ่มประสบการณ์ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์ ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
06/ก.พ./15 - อ่าน [6,090] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัดเพื่อศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโควตาจังหวัดเพื่อศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 จะดำเนินการสอบในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนสิงห์บุรี รายละเอียดตามประกาศที่แนบ
04/ก.พ./15 - อ่าน [2,471] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to กลุ่มงานในสังกัด สพม 5