กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรืและคณิตศาสตร์(สควค.)
ประกาศรายชื่อนักเรียนทุน โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพม.5 รายละเอียดดังแนบ
22/ส.ค./16 - อ่าน [4,332] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรืและคณิตศาสตร์(สควค.)
ประกาศรายชื่อนักเรียนทุน โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเสษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.5 ดังประกาศที่แนบ
22/ส.ค./16 - อ่าน [5,492] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบาย ในการขยายผลด้านภาษาไทย การยกผลสัมฤทธ์ภาษาไทย การคิดวิเคราะห์โดยใช้วรรณคดีเป็นฐาน แนวทางข้อสอบ PISA การจัดการเรียนการสอนแบบ BBL
ดร.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ และปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี วันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น. เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบาย ในการขยายผลด้านภาษาไทย การยกผลสัมฤทธ์ภาษาไทย การคิดวิเคราะห์โดยใช้วรรณคดีเป็นฐาน แนวทางข้อสอบ PISA การจัดการเรียนการสอนแบบ BBL  ณ ห้องประทุมชาติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
21/ส.ค./16 - อ่าน [1,985] - ความคิดเห็น [0] - โดย: Thitirat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ " ๑ ห้องเรียน ๑ โครงการ ๑ ผลิตภัณฑ์ ๑ ความดี" ประจำปี ๒๕๕๙
ดร.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ และปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี วันศุกร์ท่ี่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ " ๑ ห้องเรียน ๑ โครงการ ๑ ผลิตภัณฑ์  ๑ ความดี" ประจำปี ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี
19/ส.ค./16 - อ่าน [1,978] - ความคิดเห็น [0] - โดย: Thitirat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของโรงเรียนในสังกัด สพม. ๕
ดร.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ และปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี วันพุธที่ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ณ โรงเรียนจุุฬาภรณราชวิทยาลัย  จังหวัดลพบุรี
18/ส.ค./16 - อ่าน [2,559] - ความคิดเห็น [0] - โดย: Thitirat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวเพื่อเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน จัดโดยศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
ดร.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ และปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น. ประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวเพื่อเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน จัดโดยศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  ณ ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
18/ส.ค./16 - อ่าน [2,930] - ความคิดเห็น [0] - โดย: Thitirat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Item Crad_บัตรข้อสอบ
Item Crad_บัตรข้อสอบ หัวข้อสอบ
15/ส.ค./16 - อ่าน [2,791] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ลูกเสือ สพม.๕ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยนายทองเพียร มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ลูกเสือ สพม.๕ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยนายทองเพียร มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
11/ส.ค./16 - อ่าน [2,370] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuttapong - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ลูกเสือ สพม.๕ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยนายทองเพียร มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ลูกเสือ สพม.๕ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยนายทองเพียร มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
11/ส.ค./16 - อ่าน [2,271] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuttapong - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ สควค. เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.5 รายละเอียดดังแนบ
09/ส.ค./16 - อ่าน [5,459] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to กลุ่มงานในสังกัด สพม 5