กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 
09/มิ.ย./20 - อ่าน [292] - ความคิดเห็น [0] - โดย: wanwanat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
มาตรการในการเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 โรงเรียนสิงห์บุร
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายธวัช  แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ประธานเปิดมาตรการในการเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ณ โรงเรียนสิงห์บุรี 
08/มิ.ย./20 - อ่าน [317] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ตรวจเยี่ยมการจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 7 มิถุนายน  2563  นายธวัช  แซ่ฮํ่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และนายรังสิวุฒ  พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับคณะติดตามการรับนักเรัยน จาก สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และร่วมตรวจเยี่ยมการจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19...
08/มิ.ย./20 - อ่าน [513] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ตรวจเยี่ยมการจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 6 มิถุนายน 2563 นายธวัช  แซ่ฮํ่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และนายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับคณะติดตามการรับนักเรัยน จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และร่วมตรวจเยี่ยมการจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  ณ...
08/มิ.ย./20 - อ่าน [277] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รับผู้ตรวจราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 5 มิ.ย.2563 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ร่วมรับผู้ตรวจราชการ จาก สพฐ.  เรื่อง การตรวจสอบความพร้อมในการ จัดการเรียนการสอนทางไกล ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ณโรงเรียนบางระจันวิทยา และโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" ซึ่งเป็นต้นแบบในการนําเสนอการเตรียมความ พร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
08/มิ.ย./20 - อ่าน [309] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.5 ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักเรียน ชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 โรงเรียนในสังกัด สพม.5
วันที่ 6 มิถุนายน 2563 นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิดและคณะ ได้รับมอบหมายจากท่าน ผอ.เขตฯ เป็นตัวแทนในการตรวจเยี่ยมสนามสอบนักเรียนชั้น ม.1 ของโรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท วันที่ 7 มิ.ย.2563 นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิดและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมฯ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักเรียนชั้นม.4 ของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย.(ร.ร.ยอดนิยม) จังหวัดลพบุรี โดยมีผอ.ธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์การจัดสอบซึ่งทางร.ร....
08/มิ.ย./20 - อ่าน [365] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจำรัสธำรง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนในสังกัด สพม.5
วันที่6 มิ.ย.63.นายธวัช แซ่ฮำ ผอ.สพม.5.,รองผอ.สพม.5,ผอ.ธรรมวิทย์ ธรรมพิธี,ผอ.ร.ร.พระนารายณ์,ศึกษานิเทศก์และคณะ.ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ภูธร จันทะหงษ ปุณยจรัสธำรง ผชช.ด้ารบริหารการจัดการศึกษา.สพฐ.ซึ่งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี วันที่ 7 มิ.ย 63 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจำรัสธำรง ผชช.ด้านการบริหารการจัดการศึกษา.สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักเรียนขั้น ม.4 โรงเรียนสตรีอ่างทอง โดยมี นายธวัช แซ่ฮำ ผอ.สพม.5 ,รองผอผอ.สพม....
08/มิ.ย./20 - อ่าน [466] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดงานงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนวยการกลุ่ม)
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษที่ว่างตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 รายละเอียดดังแนบ
04/มิ.ย./20 - อ่าน [1,168] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
้ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดการศึกษาทางไกล และการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคน่า 2019 (COVID-19)
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563  นายธวัช  แซ่ฮํ่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพม.5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดการศึกษาทางไกล และการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคน่า 2019 (COVID-19)  ณ โรงเรียนสามโก้วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
28/พ.ค./20 - อ่าน [424] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.5 ให้การต้อนรับ ท่านสุชาติ  กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และคณะวิทยากรโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ณ ห้องประชุมหอมหวล โรงเรียนสิงห์บุรี
22/พ.ค./20 - อ่าน [503] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to กลุ่มงานในสังกัด สพม 5