กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นางสุกัญญา  ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
07/เม.ย./21 - อ่าน [839] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประเมินพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) สายงานผู้บริหารสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00น. นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์  กอไธสง  นางสุกัญญา  ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  ประเมินพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัดจังหวัดอ่างทอง...
05/เม.ย./21 - อ่าน [1,381] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าธุรการตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรงานสารบรรณเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในองค์กร
วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายวัลลภ เอี่ยมมะ, นายสัมฤทธิ์ กอไธสง และ นางสุกัญญา ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าธุรการตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรงานสารบรรณเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในองค์กร ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
29/มี.ค./21 - อ่าน [1,216] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 (Online)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 (Online)
29/มี.ค./21 - อ่าน [1,427] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาขอสงเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงิน ของสำนักงานคณกรรมการ สกสค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาขอสงเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงิน ของสำนักงานคณกรรมการ สกสค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
29/มี.ค./21 - อ่าน [1,458] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย (Preparing for University Protject:Pre-U Project)
ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย (Preparing for University Protject:Pre-U Project)
29/มี.ค./21 - อ่าน [1,468] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประชาสัมพันธ์การประกวดนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 "นาฏยวาทิตกิตติประกาศ ครั้งที่6"
ประชาสัมพันธ์การประกวดนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 "นาฏยวาทิตกิตติประกาศ ครั้งที่6"
29/มี.ค./21 - อ่าน [1,205] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประชาสัมพันธ์ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
ประชาสัมพันธ์ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
29/มี.ค./21 - อ่าน [1,262] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2564
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 นายวัลลภ เอี่ยมมะ นายสัมฤทธิ์ กอไธสง นางสุกัญญา ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องโสต ชั้น 2 อาคารประสิทธิ์ศิลป์ โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี 
26/มี.ค./21 - อ่าน [1,229] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตตรวจราชการที่ 2)
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 นายวัลลภ เอี่ยมมะ นายสัมฤทธิ์ กอไธสง นางสุกัญญา ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้รับคำปรึกษา แนะนำ ของคณะกรรมการที่ปรึกษา พี่เลี้ยง (Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตตรวจราชการที่ 2) ในระยะเวลา 1 ปี  ครั้งที่ 1-2 (ควบรวม) ณ...
25/มี.ค./21 - อ่าน [1,263] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to กลุ่มงานในสังกัด สพม 5