กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
10/มิ.ย./19 - อ่าน [83] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
เยี่ยมนักเรียนทุน ม.ท.ศ.
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒  นายธวัช แซ่ฮ่ำ  ผอ.สพม.๕  และบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ไปเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นายวีรนันท์ เปี่ยมมนัสและครอบครัว โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๐ ซึ่งป่วยเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า กรุงเทพฯ
07/มิ.ย./19 - อ่าน [218] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kamolchanok - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคกลาง)
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดงานโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดีรวมใจภักดี เทิดไท้องค์รรชัน" ระหว่างวันที่  ๓ - ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ณ  ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  นั้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  ได้จัดส่งลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนในสังกัุดเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน ๔๔๐  คน ซึ่ง...
05/มิ.ย./19 - อ่าน [412] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kamolchanok - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการแล้วเพื่อจ้างเหมาบริการ
สพม.5 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการแล้วเพื่อจ้างเหมาบริการทำหน้าที่ครูผู้สอนตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562(แทนตำแหน่งว่าง) ผู้ประสงค๋จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.5 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดดังแนบ
29/พ.ค./19 - อ่าน [684] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
กศจ.สิงห์บุรี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.5 จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดดังแนบ
28/พ.ค./19 - อ่าน [674] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันที่ ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  นายธวัช  แซ่ฮ่ำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และบรรยายพิเศษ พร้อมให้โอวาทแก่ครูที่มาประชุมในวันนี้  ซึ่งเป้าหมายการประชุมวันนี้  ได้แก่ ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่รับผิดชอบงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ทั้ง ๔ จังหวัด...
23/พ.ค./19 - อ่าน [302] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kamolchanok - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังแนบ
21/พ.ค./19 - อ่าน [531] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รับคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE
วันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการที่มาลงพื้นที่ในการให้คะแนนและติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE  ระดับประเทศ ซึ่งมาลงพื้นที่ในจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๔ ชมรม คือ ชมรมชุมชนบ้านหนองโขลง  ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา โรงเรียนอินทร์บุรี  ชมรม TO BE NUMBER ONE  เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี และชมรมจังหวัด TO BE NUMBER ONE  
18/พ.ค./19 - อ่าน [218] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kamolchanok - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรในสถานศึกษา ปปส.ภาค ๑
สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๑ จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรในสถานศึกษา ปปส.ภาค ๑ เพื่อให้มีทิศทางในการดำเนินการสอดรับกับแผนงานป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษา ปี ๒๕๖๒  และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน และสร้างเครือข่ายศูนย์อำนวยการประสานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับภาค ระหว่างวันที่ ๒ - ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ณ  ไร่พฤษาวัลเลย์ อ.มวกวเหล็ก จ.สระบุรี  ซึ่ง...
18/พ.ค./19 - อ่าน [239] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kamolchanok - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนให้มาเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.5
กศจ.สิงห์บุรี ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนมาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.5 จำนวน 3 ตำแหน่ง รายละเอียดดังแนบ
10/พ.ค./19 - อ่าน [825] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to กลุ่มงานในสังกัด สพม 5