กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา
สพม.5 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดดังแนบ
26/พ.ย./18 - อ่าน [813] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การสรรหาหรือเลิอกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.5
สพม.5 ประกาศการสรรหาหรือเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกชีววิทย่า ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.5 ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. รายละเอียดดังแนบ
23/พ.ย./18 - อ่าน [668] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การสรรหาหรือเลิอกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพม.5
สพม.5 ประกาศการสรรหาหรือเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 4 สาขาวิชาเอก คือ 1.วิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 3 อัตรา 2.วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา 3.วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา และ 4.วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.5 ตั้งแต่วันที่ 1-7 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดดังแนบ
23/พ.ย./18 - อ่าน [949] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
คู่มือการสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ เนตรนารี
คู่มือการสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ เนตรนารี
12/พ.ย./18 - อ่าน [348] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการเพื่อจ้างเหมาทำหน้าที่สอนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2562(รอบ 2)
สพม.5 รับสมัครข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการแล้วเพื่อจ้างเหมาทำหน้าที่ครูผู้าสอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่วงแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รองสอบ) ผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.5 ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดดังแนบ
07/พ.ย./18 - อ่าน [677] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562
สพม.5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู เพื่อจ้างเหมาทำหน้าที่ครูผู้สอนตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 ให้ผู้รับการคัดเลือกไปทำสัญญาจ้าง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.5 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ภายในเวลา 08.30 - 10.30 น. รายละเอียดดังแนบ
07/พ.ย./18 - อ่าน [845] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด
ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด
06/พ.ย./18 - อ่าน [315] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๖๑
กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๖๑
06/พ.ย./18 - อ่าน [266] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาที่สองเพือ่ผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 เพื่อแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561 สาขาวิชาภาษาเมียนมา(พม่าศึกษา) โรงเรียนสตรีอ่างทอง ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วนตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดดังแนบ
02/พ.ย./18 - อ่าน [593] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน 1 ตำแหน่ง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี สังกัด สพม.5 ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครีและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี...
01/พ.ย./18 - อ่าน [615] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to กลุ่มงานในสังกัด สพม 5