กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาขอสงเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงิน ของสำนักงานคณกรรมการ สกสค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาขอสงเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงิน ของสำนักงานคณกรรมการ สกสค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
29/มี.ค./21 - อ่าน [31] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย (Preparing for University Protject:Pre-U Project)
ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย (Preparing for University Protject:Pre-U Project)
29/มี.ค./21 - อ่าน [25] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประชาสัมพันธ์การประกวดนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 "นาฏยวาทิตกิตติประกาศ ครั้งที่6"
ประชาสัมพันธ์การประกวดนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 "นาฏยวาทิตกิตติประกาศ ครั้งที่6"
29/มี.ค./21 - อ่าน [60] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประชาสัมพันธ์ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
ประชาสัมพันธ์ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
29/มี.ค./21 - อ่าน [19] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2564
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 นายวัลลภ เอี่ยมมะ นายสัมฤทธิ์ กอไธสง นางสุกัญญา ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องโสต ชั้น 2 อาคารประสิทธิ์ศิลป์ โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี 
26/มี.ค./21 - อ่าน [83] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตตรวจราชการที่ 2)
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 นายวัลลภ เอี่ยมมะ นายสัมฤทธิ์ กอไธสง นางสุกัญญา ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้รับคำปรึกษา แนะนำ ของคณะกรรมการที่ปรึกษา พี่เลี้ยง (Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตตรวจราชการที่ 2) ในระยะเวลา 1 ปี  ครั้งที่ 1-2 (ควบรวม) ณ...
25/มี.ค./21 - อ่าน [82] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประธานพิธีฌาปนกิจ ครู ชญาดา ชูกิจเจริญวัฒนา
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564  เวลา 15.30 น.  นายสัมฤทธิ์  กอไธสง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  เป็นประธานพิธีฌาปนกิจ ครู ชญาดา ชูกิจเจริญวัฒนา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา  โรงเรียนบางระจันวิทยา ณ วัดวังขรณ์ ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
24/มี.ค./21 - อ่าน [79] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประชุมทีมบริหาร
วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เป็นประธานการประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมประทุมชาติ เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง .tb_button {padding:1px;cursor:pointer;border-right: 1px solid #8b8b8b;border-left: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #fff;}....
24/มี.ค./21 - อ่าน [32] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 นายวัลลภ เอี่ยมมะ  นายสัมฤทธิ์ กอไธสง  นางสุกัญญา ศิริชุม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสวนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
24/มี.ค./21 - อ่าน [58] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การประชุมเตรียมการเพื่อขอรับงบประมาณของโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
วันที่ 17 มี.ค. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน ได้มีการประชุมเตรียมการเพื่อขอรับงบประมาณของโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โดยมี นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เป็นประธานในการประชุม
17/มี.ค./21 - อ่าน [49] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to กลุ่มงานในสังกัด สพม 5