กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

ร่วมประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ดร.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ และปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี วันพุธที่ ๘  มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ และมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์...
09/มิ.ย./16 - อ่าน [1,722] - ความคิดเห็น [0] - โดย: Thitirat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดร.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ และปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี รศ.อดุลย์ ตันประยูร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
09/มิ.ย./16 - อ่าน [1,641] - ความคิดเห็น [0] - โดย: Thitirat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2560
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี  ลพบุรี  ชัยนาท อ่างทอง  เรื่อง  ประกาศการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา  2560"
09/มิ.ย./16 - อ่าน [1,960] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประธานการประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
ดร.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ และปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานการประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ในวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมปทุมชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
07/มิ.ย./16 - อ่าน [1,392] - ความคิดเห็น [0] - โดย: Thitirat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ร่วมเปิดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสิงห์บุรี
 ดร.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ และปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี . ร่วมเปิดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสิงห์บุรี วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพิกุลทอง อาคาร ๕ โรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
07/มิ.ย./16 - อ่าน [1,845] - ความคิดเห็น [0] - โดย: Thitirat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างสำนึกรักชาติรักแผ่นดินเพื่อเป็นคนดีถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเจริญพระชนพรรษา ๘๙ พรรษา
ดร.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ และปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี  ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างสำนึกรักชาติรักแผ่นดินเพื่อเป็นคนดีถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเจริญพระชนพรรษา ๘๙ พรรษา โดยมี นายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการสิงห์บุรี เป็นประธาน ในวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.ณ ห้องหอมหวล-พรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี...
07/มิ.ย./16 - อ่าน [1,698] - ความคิดเห็น [0] - โดย: Thitirat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙
พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๙ สำหรับโรงเรียนนำไปใช้ประโยชน์
06/มิ.ย./16 - อ่าน [1,234] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การประชุมสัมมนาโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
ดร.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ และปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในวันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
04/มิ.ย./16 - อ่าน [2,198] - ความคิดเห็น [0] - โดย: Thitirat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูสุขศึกษาและพลศึกษา ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน
ดร.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ และปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูสุขศึกษาและพลศึกษา ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๕ ในวันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องปัญญาดิลก โรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
04/มิ.ย./16 - อ่าน [2,089] - ความคิดเห็น [0] - โดย: Thitirat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2559
วยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2559 แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้
03/มิ.ย./16 - อ่าน [1,693] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Subscribe to กลุ่มงานในสังกัด สพม 5