กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร เดือนมกราคม 2563
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร เดือนมกราคม 2563
13/ม.ค./20 - อ่าน [770] - ความคิดเห็น [0] - โดย: wanwanat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาหรือเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่้วคราว
สพม.5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาหรือเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดดังแนบ
10/ม.ค./20 - อ่าน [616] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกรอบที่ 1 การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17(17th IJSO)
รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกรอบที่ 1 การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17(17th IJSO)
09/ม.ค./20 - อ่าน [716] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
แจ้งโอนเงินอุดหนุน วันที่ 2 มกราคม 2563
แจ้งโอนเงินอุดหนุน วันที่ 2 มกราคม 2563
06/ม.ค./20 - อ่าน [384] - ความคิดเห็น [0] - โดย: wanwanat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา
สพม.5 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งสายบริหารสถานศึกษา รายละเอียดดังแนบ
02/ม.ค./20 - อ่าน [1,086] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.(กรณีปกติ)ปี พ.ศ.2563
สพม.5 ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง/อัตรากำลังครูตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ให้ผู้ประสงค์(จากต่างเขตพื้นที่่)จะย้ายมาดำรงตำแหน่งครูในสังกัด สพม.5 รายละเอียดดังแนบ
25/ธ.ค./19 - อ่าน [5,314] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ครั้งที่ 5/2562
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ครั้งที่ 5/2562 วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
24/ธ.ค./19 - อ่าน [558] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การสรรหาหรือเลิอกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.5
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังแนบ
20/ธ.ค./19 - อ่าน [697] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การสรรหาหรือเลิอกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา คือ 1.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตราและ 2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังแนบ
20/ธ.ค./19 - อ่าน [613] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประธานเปิดกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี และแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนาชิงทุนการศึกษาครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2562
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี และแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนาชิงทุนการศึกษาครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ วัดป่าโมกวรวิหาร อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
18/ธ.ค./19 - อ่าน [494] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Subscribe to กลุ่มงานในสังกัด สพม 5