กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

การประชุมสัมพันธ์และสรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564
การประชุมสัมพันธ์และสรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564
09/เม.ย./21 - อ่าน [39] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 100 อัตรา
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 100 อัตรา
09/เม.ย./21 - อ่าน [68] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลอินเดียประจำปีการศึกษา 2564-2565
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลอินเดียประจำปีการศึกษา 2564-2565
09/เม.ย./21 - อ่าน [27] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รักชาติ ศาสตร์ กษัตรย์ สำหรับใช้ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียน
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รักชาติ ศาสตร์ กษัตรย์ สำหรับใช้ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียน
09/เม.ย./21 - อ่าน [14] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
พิธีส่งมอบงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
เมื่อวันที่  31 มีนาคม 2564 นายวัลลภ  เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์  กอไทสง  นางสุกัญญา  ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมพิธีส่งมอบงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ...
07/เม.ย./21 - อ่าน [142] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 นายวัลลภ เอี่ยมมะ นายสัมฤทธิ์  กอไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง พร้อมด้วย นางอรุณี กลับดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  นางจตุพร ยาคำบรรจงแก้ว และ นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง ศึกษานิเทศก์  ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โดยนายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง...
07/เม.ย./21 - อ่าน [104] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นางสุกัญญา  ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
07/เม.ย./21 - อ่าน [49] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประเมินพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) สายงานผู้บริหารสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00น. นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์  กอไธสง  นางสุกัญญา  ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  ประเมินพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัดจังหวัดอ่างทอง...
05/เม.ย./21 - อ่าน [170] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าธุรการตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรงานสารบรรณเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในองค์กร
วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายวัลลภ เอี่ยมมะ, นายสัมฤทธิ์ กอไธสง และ นางสุกัญญา ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าธุรการตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรงานสารบรรณเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในองค์กร ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
29/มี.ค./21 - อ่าน [129] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 (Online)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 (Online)
29/มี.ค./21 - อ่าน [56] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to กลุ่มงานในสังกัด สพม 5