กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ภาค ข เพื่อมีสิทธิ์สอบภาค ค เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบ ภาค ข. เพื่อมีสิทธิ์สอบภาค ค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ
02/พ.ค./15 - อ่าน [2,294] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ภาค ข เพื่อมีสิทธิ์สอบภาค ค เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ข. เพื่อมีสิทธิ์สอบภาค ค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ
02/พ.ค./15 - อ่าน [2,098] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ภาค ก.เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 สพม.5
รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ภาค ก.เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 สพม.5
28/เม.ย./15 - อ่าน [1,764] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ภาค ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ภาค ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 สพม.5 รายชื่อตามประกาศฯ ที่แนบ
28/เม.ย./15 - อ่าน [1,955] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10/เม.ย./15 - อ่าน [2,257] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10/เม.ย./15 - อ่าน [7,269] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.5 แก้ไขประกาศการรับสมัครสอบครูผู้ช่วยฯ
         ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  ลงวันที่  16  มีนาคม  2558 เรื่องประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร     ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558  นั้น          บัดนี้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ขอแก้ไขประกาศการรับสมัครดังกล่าว  ...
20/มี.ค./15 - อ่าน [4,933] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
เรื่อง ตำแหน่งว่างเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
       ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่าง เพื่อประเมินคุณลักษณะของผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  (ตำแหน่งประเภททั่วไป)   และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ    ตำแหน่งระดับ  8  ลงมา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7  ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 ...
19/มี.ค./15 - อ่าน [3,852] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  เรื่อง  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ปี พ.ศ. 2558
17/มี.ค./15 - อ่าน [4,824] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโควตาเขาศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558
ให้นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ไปรับหนังสือส่งตัวเพื่อไปรายงานตัวที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ
13/มี.ค./15 - อ่าน [2,067] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to กลุ่มงานในสังกัด สพม 5