กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

สพม.5 ร่วมพิธีวันสถาปนาลูกเสือ
ดร.มณฑ์ธวัล  วุฒิวิชญานันต์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 มอบหมายให้นายประกิจ  จุ้ยปาน  รอง ผอ.สพม.5 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ ของจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งมีนายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี /ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฯ...
13/ก.ค./15 - อ่าน [2,264] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.5 ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจุดเน้น สพฐ.
ดร.มณฑ์ธวัล  วุฒิวิชญานันต์  ผอ.สพม.5 ให้การต้อนรับ นายสนิท แย้มเกษร  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ.พร้อมคณะ สพฐ. ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ.ระยะที่ 2 ณ โรงเรียนสิงห์บุรี  โดยมีนายพรชัย  ยิ้มพงษ์ ผอ.โรงเรียนสิงห์บุรี  พร้อมคณะครู นักเรียน ศึกษานิเทศก์ประจำจังหวัดสิงห์บุรี นำเสนอข้อมูล และให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมหอมหวล-พรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี 
13/ก.ค./15 - อ่าน [1,705] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.5 จัดสนทนากลุ่ม (Focus group)การปฏิรูปการศึกษาฯ
ดร.มณฑ์ธวัล วุฒิชญานันต์ ผอ.สพม.5 นักศึกษา ปรม.รุ่น 14 สถาบันพระปกเกล้า พร้อมคณะฯ จัดสนทนากลุ่มการปฏิรูปความสัมพันธ์การบริหาราชการส่วนกลาง กับส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น  (ปัญหาการจัดการศึกษาปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสิงห์บุรี) โดยมีนายชโลธร  ผาโคตร ผวจ.สิงห์บุรี เป็นประธานฯ และมีผู้แทนจากการศึกษาทุกภาคส่วนฯ ร่วมสนทนากลุ่ม ณ ห้องประชุมประทุมชาติ สพม.5  
13/ก.ค./15 - อ่าน [1,985] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของสถานศึกษาประจำปี 2558
กลุ่มอำนวยการได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของสถานศึกษาประจำปี 2558 ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมอัมพวัน  โรงเรียนสิงห์บุรี โดยท่าน ดร.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญญานันต์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และ นายประกิจ จุ้ยปาน รองฯผอ.สพม. 5 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดประชุมดังกล่าว
10/ก.ค./15 - อ่าน [1,269] - ความคิดเห็น [0] - โดย: moo_c700 - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.5 ร่วมโครงการผู้ว่าพาทำบุญ
ดร.มณฑ์ธวัล  วุฒิวิชญานันต์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 มอบหมายให้นางวัฒนา  โคตรมี รอง ผอ.สพม.5 นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมผู้ว่าพาทำบุญ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ณ วัดประโชติการาม อ.เมืองสิงห์บุรี ซึ่งมีนายชโลธร ผาโคตร ผวจ.สิงห์บุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน จังหวัดสิงห์บุรีร่วมทำบุญ ณ ศาลาการเปรียญวัดประโชติการาม
02/ก.ค./15 - อ่าน [1,387] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
แบบรายงานDLITโครงข่ายไร้พรมแดน
แบบรายงานDLITโครงข่ายไร้พรมแดน
22/มิ.ย./15 - อ่าน [5,016] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
แบบรายงานการติดตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แบบรายงานการติดตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
22/มิ.ย./15 - อ่าน [2,099] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
เกียรติบัตรประกวดระเบียบแถวลูกเสือ สพม ๕
เกียรติบัตรประกวดระเบียบแถวลูกเสือ สพม ๕ ปี ๒๕๕๘
22/มิ.ย./15 - อ่าน [1,681] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuttapong - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Powerpoint PISA
powerpoint เกี่ยวกับ PISA ในส่วนที่โรงเรียนต้องดำเนินการ
21/มิ.ย./15 - อ่าน [3,057] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพม.5 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษาและ ผอ.สถานศึกษา(กลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์)
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพม.5 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษาและ ผอ.สถานศึกษา(กลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์) 
19/มิ.ย./15 - อ่าน [2,299] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to กลุ่มงานในสังกัด สพม 5