กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษา ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นวิทย์-คณิต/ภาษา-คณิต  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
10/ก.พ./15 - อ่าน [3,402] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
>>>ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ >>>ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จะดำเนินการคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ  ...
09/ก.พ./15 - อ่าน [11,361] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มทั่วไป กลุ่มประสบการณ์ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์ ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
06/ก.พ./15 - อ่าน [3,955] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัดเพื่อศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโควตาจังหวัดเพื่อศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 จะดำเนินการสอบในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนสิงห์บุรี รายละเอียดตามประกาศที่แนบ
04/ก.พ./15 - อ่าน [1,779] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัดเพื่อศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558
การสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัดเพื่อศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 สอบในวันเสาร์ที่ 7  กุมภาพันธ์ 2558  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น ณ โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 5 ชั้น 2 รายละเอียดดังแนบ
03/ก.พ./15 - อ่าน [2,447] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
20/ม.ค./15 - อ่าน [2,422] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สพม.๕ เรื่อง รับสมัครรอง ผอ.และ ผอ.สถานศึกษาฯ
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20/ม.ค./15 - อ่าน [2,904] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
แผนปฏิบัติการ สพม.5 ประจำปีงบประมาณ 2558
สพม.5 จัดทำรูปเล่มเอกสารแผนปฏิบัติการ สพม.5 ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้โรงเรียนนำไปประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558 รูปเล่มเอกสารแผนปฏิบัติการ คลิก
15/ม.ค./15 - อ่าน [5,305] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
โครงการ "ผู้ว่าฯ ผู้การตำรวจ ทหาร เยี่ยมโรงเรียน" ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม วันที่ 13 มกราคม 2558
โครงการ "ผู้ว่าฯ ผู้การตำรวจ ทหาร เยี่ยมโรงเรียน" ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม วันที่ 13 มกราคม 2558
13/ม.ค./15 - อ่าน [2,225] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuttapong - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปี 2557 ระดับจังหวัด
สพม.5 รับสมุัครและจัดการแข่งขันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายทุกสังกัด(ยกเว้นโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนร่วม รายละเอียดตามตารางฯ
05/ก.ย./14 - อ่าน [5,676] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to กลุ่มงานในสังกัด สพม 5