กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

เอกสารวันบรรจุ
เอกสารประกอบการบรรจุครูผู้ช่วย
31/ต.ค./18 - อ่าน [404] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการเพื่อจ้างเหมาทำหน้าที่สอนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2562
สพม.5 ประกาศรับสมัครข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการเพื่อจ้างเหมาทำหน้าที่ครูผู้สอนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ในอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 17,000.-บาท ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.5 ในระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2561 ในเวลาราชการไม่เว้นวันหยุดราชการท รายละเอียดดังแนบ
31/ต.ค./18 - อ่าน [446] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางการลูกเสือ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางการลูกเสือ
23/ต.ค./18 - อ่าน [195] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
คู่มือการประกวดระเบียบแถว
คู่มือการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี พ.ศ.2561
23/ต.ค./18 - อ่าน [108] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
คู่มือพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่น
คู่มือพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่น
23/ต.ค./18 - อ่าน [126] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สรุปขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
สรุปขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา   Care And Trace Addiction in School System (CATAS System)
23/ต.ค./18 - อ่าน [123] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
23/ต.ค./18 - อ่าน [182] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด สพม.5 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จังหวัดชัยนาท   2.โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม จังหวัดชัยนาท และ 3.โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม จังหวัดอ่างทอง รายละเอียดต่าง ๆ ดังแนบ
22/ต.ค./18 - อ่าน [674] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
งบทดลองเดือนกันยายน 2561
งบทดลองเดือนกันยายน 2561
10/ต.ค./18 - อ่าน [311] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Thailand - Japan Game Hackathon
นายธวัช  แซฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  เป็นประธานในการเปิดการแข่งขัน Thailand Japan Game Hackathon  ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
10/ต.ค./18 - อ่าน [383] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to กลุ่มงานในสังกัด สพม 5