กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

การจัดหาที่เรียนให้นักเรียน (กรณีไม่มีที่เรียน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้จัดทำประกาศการจัดสรรโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความประสงค์ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง หรือศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน จัดหาที่เรียนให้ (กรณีไม่มีที่เรียน) โดยยื่นความประสงค์สมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี 2 กรณี คือ   กรณีที่ 1 ยื่นด้วยตนเองที่ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ทั้ง 3 ศูนย์ ศูนย์ที่ 1....
24/พ.ค./21 - อ่าน [162] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนสิงห์บุรี เพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1.ปีการศึกษา2564
วันที่ 22 พฤษภาคม 2564  ผอ.สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ได้มอบหมายนางสุกัญญา ศิริชุม.รองผอ.สพม.สหอท. นางหัทยา เข็มเพ็ชร์ ผอ.กลุ่มนิเทศ นางสาวรัชดา สืบกระพันธ์ ศึกษานิเทศก์ และนางบุณยนุช ธรรมสอาด เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนสิงห์บุรี เพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1.ปีการศึกษา2564  โดยร.ร.ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
22/พ.ค./21 - อ่าน [48] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 สนามสอบโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ศึกษานิเทศก์ประจำจังหวัดอ่างทอง ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพม.สหอท ให้ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 สนามสอบโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม โดยโรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการอย่างเคร่งครัด การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
22/พ.ค./21 - อ่าน [40] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
17/พ.ค./21 - อ่าน [29] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเปิดภาพเรียน สพม.สหอท
แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเปิดภาพเรียน สพม.สหอท
17/พ.ค./21 - อ่าน [50] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรราจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ35 รายละเอียดังแนบ
03/พ.ค./21 - อ่าน [425] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
งบทดลอง เดือน มีนาคม 2564
งบทดลอง เดือน มีนาคม 2564 
21/เม.ย./21 - อ่าน [77] - ความคิดเห็น [0] - โดย: wanwanat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ season 3
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ season 3
09/เม.ย./21 - อ่าน [270] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
09/เม.ย./21 - อ่าน [73] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2564
ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2564
09/เม.ย./21 - อ่าน [111] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to กลุ่มงานในสังกัด สพม 5