กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)เพื่อเลือ่นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นที่ว่างตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด สังกัด สพม.5 ดังแนบ
28/มี.ค./19 - อ่าน [471] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
อบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว
วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๒  โรงเรียนศรีสโสมรวิทยา ได้จัดให้มีการอบรมนักเรียนแกนนำตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งมีนักเรียนแกนนำจากโรงเรียนเครือข่ายภายใน อ.หนองมะโมง เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย  รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น  ๑๓๐  คนโดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดชัยนาท  ซึ่ง นางกมลชนก  ศรีภักดี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ...
20/มี.ค./19 - อ่าน [193] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kamolchanok - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด สังกัด สพม.5 จำนวน 9 ตำแหน่ง รายละเอียดดังแนบ
15/มี.ค./19 - อ่าน [655] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
งบทดรองประจำเดือน ธันวาคม 2561
งบทดรองประจำเดือน ธันวาคม 2561
13/มี.ค./19 - อ่าน [176] - ความคิดเห็น [0] - โดย: panisala - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
งบทดรอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
งบทดรอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
13/มี.ค./19 - อ่าน [170] - ความคิดเห็น [0] - โดย: panisala - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
งบทดรองประจำเดือน ตุลาคม 2561
งบทดรองประจำเดือน ตุลาคม 2561
13/มี.ค./19 - อ่าน [166] - ความคิดเห็น [0] - โดย: panisala - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
งบทดรองประจำเดือนมกราคม 2562
งบทดรองเดือนมกราคม 2562
11/มี.ค./19 - อ่าน [213] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒  ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคุรุประสรรสค์ จังหวัดชัยนาท เป็นตัวแทนระดับจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประกวดประเภทสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี จอมเทียน จ.ชลบุรี
05/มี.ค./19 - อ่าน [240] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kamolchanok - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง โรงเรียนในสังกัด สพม.5
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง โรงเรียนในสังกัด สพม.5 ดังนี้ 1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี...
26/ก.พ./19 - อ่าน [854] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาหรือเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สพม.5 ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกชีววิทยา และวิชาเอกภาษาไทย รายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบ
22/ก.พ./19 - อ่าน [487] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to กลุ่มงานในสังกัด สพม 5