กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

สพม.5 ขับเคลื่อนการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด  รอง ผอ.สพม.5 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร รับชม VDO Conference รายการพุธเข้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 9/2563 และเป็นประธานการประชุมทีมผู้บริหาร (ผู้อำนวยการกลุ่ม /ผู้อำนวยการหน่วย) เพิ้อขับเคลื่อนการบริหารงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ซึ่งมีเรื่องความห่วงใยจากผู้ตรวจราชการ (นายสุทิน แก้วพนา เรื่องการจัดการประชุมในหน่วยงานฯ มาตรการในการเปิดภาคเรียน หากเชื้อไวรัสยังมีอยู่ ฯ ครั้งที่้ 9/2563 ณ...
04/มี.ค./20 - อ่าน [340] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.5 ร่วมประชุมรับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด  รอง ผอ.สพม.5 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพม.5 เข้าร่วมการประชุมรับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มี ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและแนะนำหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา ต่อด้วยนายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แนะนำคณะฯ และวัตถุประสงค์การตรวจราชการพร้อมมอบแนวคิดในการดำเนินงาน...
03/มี.ค./20 - อ่าน [191] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ครั้งที่ 1/2563
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ครั้งที่ 1/2563 และต้อนรับ ท่านรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สพม.5
28/ก.พ./20 - อ่าน [206] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนเรียนร่วม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนเรียนร่วม
28/ก.พ./20 - อ่าน [488] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563
24/ก.พ./20 - อ่าน [229] - ความคิดเห็น [0] - โดย: wanwanat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.5 เปิดบ้านกิจกรรม OPEN HOUSE โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.45 น. นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านอุลิต รับน้อง และกีฬาฟุตบอล7คน ต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จังหวัดชัยนาท
20/ก.พ./20 - อ่าน [294] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนเรียนร่วม
สพม.5 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้่างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนเรียนร่วม ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.5 ในระหว่างวันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดดังแนบ
18/ก.พ./20 - อ่าน [436] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.5 เปิดบ้านกิจกรรม OPEN HOUSE โรงเรียนบ้านชีวิทยา
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้เป็นประธานเปิดงาน OPEN HOUSE เปิดบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านชีวิทยา จังหวัดลพบุรี
18/ก.พ./20 - อ่าน [260] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.5 เปิดศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
สพม.5  เปิดศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์ที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เบอร์โทร 036-510649 ศูนย์ที่ 2 โรงเรียนสิงห์บุรี เบอร์โทร 036-507171 ศูนย์ที่ 3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เบอร์โทร 036-411051 ศูนย์ที่ 4 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เบอร์โทร 036-689991 ศูนย์ที่ 5 โรงเรียนสตรีอ่างทอง เบอร์โทร 035-611511 ศูนย์ที่ 6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เบอร์โทร 056-411645
17/ก.พ./20 - อ่าน [304] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.5 เปิดงาน OPEN HOUSE และกิจกรรม ฉลาดใช้เทคโนโลยี สร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  เป็นประธานเปิดงาน OPEN HOUSE และกิจกรรม ฉลาดใช้เทคโนโลยี สร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ณ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จังหวัดลพบุรี  กิจกรรม Open House เพื่อให้บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสเข้าชมสถานศึกษา เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนสอนของสถานศึกษา โดยมีนักเรียน ครู อาจารย์  แนะนำให้ผู้สนใจ เข้าใจในสถานศึกษา มากขึ้น...
14/ก.พ./20 - อ่าน [235] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Subscribe to กลุ่มงานในสังกัด สพม 5