กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

เอกสารการนำเสนอโครงการขยะ
Download >> เอกสารการนำเสนอโครงการขยะ
17/ส.ค./20 - อ่าน [295] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศประกวดราจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 2 โครงการ
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ให้กับโรงเรียนในสังกัด  และจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
17/ส.ค./20 - อ่าน [164] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rungtiwa - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  รายละเอียดตามประกาศ
17/ส.ค./20 - อ่าน [155] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rungtiwa - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 โครงการ
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสาล ดนตรีไทย และนาฏศิลป์  / ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ , ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน , ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว นั้นบัดนี้ได้ผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามประกา่ศ
16/ส.ค./20 - อ่าน [181] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rungtiwa - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ได้ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานอาหารและโภชนาการ/ ครุภัณฑ์สำหรับงานไม้, ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า, ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดและอุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา บัดนี้ได้ผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามประกาศ
11/ส.ค./20 - อ่าน [200] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rungtiwa - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
สพม.5 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดดังแนบ
09/ส.ค./20 - อ่าน [669] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
สพม.5 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา จำนวน 2 อัตรา ดังแนบ
05/ส.ค./20 - อ่าน [699] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
คู่มือและแบบประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563
คู่มือและแบบประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563
31/ก.ค./20 - อ่าน [2,280] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 โครงการ
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ ,ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น , ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาแบบ มอก., ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 รายละเอียดตามประกาศ
30/ก.ค./20 - อ่าน [187] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rungtiwa - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา แบบ มอก., ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
             ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ได้ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาแบบ มอก., ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563  นั้น  เนื่องจากผู้มีอาชีพขายพัสดุ บริษัท...
29/ก.ค./20 - อ่าน [201] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rungtiwa - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to กลุ่มงานในสังกัด สพม 5